Juhatus, kuidas klopsata liikmeks

Kvartaalsete maksete arvestust hetkel programm otseselt ei võimalda. Saldod kanduvad järgmisse perioodi üle perioodi sulgemise toiminguga ja seda ainult juhul, kui järgmise perioodi arved pole kinnitatud või periood suletud seisundis. Kas kululiike saab kuidagi grupeerida nt hooldustasu, vahendatavad teenused? Loe lähemalt Kas töötuna arvele võtta saab ka interneti teel? Kululiikide seadistamist on täpsemalt kirjeldatud kasutajajuhendis.

Õpetuse ja Lepingute sissejuhatus; Joseph Smith — ajalugu —26 Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.

Reisitooted

Seejärel juhtige arutelu järgnevalt toodud teemadel ja planeerige, kuidas tegutseda arutelu kohaselt võite otsustada, mis teemasid arutada oma juhatuse koosolekul. Meie kvoorum või klass. Kes vajab meie abi ja palveid?

 • Töötuna arveloleku lõpetamine | Töötukassa
 • Töötuna arvele võtmine | Töötukassa
 • Veebiseminar on salvestatud 1.
 • Kuidas saab tõendada, kui inimene on asutuse juhtimis- või kontrollorgani liige, kes ei saa oma tegevuse eest tasu?

Mida me saame teha, et neid aidata? Keda peaksime kutsuma eelseisvale üritusele? Meie ülesanded ja kohustused. Milliseid ülesandeid oleme täitnud? Milliseid ülesandeid peame määrama?

 • Veebiseminar - Kuidas eristada ja maksustada juhatuse liikme, osaniku ja töötaja tasusid? - Addenda
 • KKK - Korto abi
 • "Мамочка умерла!" - кричала десятилетняя девочка, горько плача.
 • " Размышления ее нарушил звук, раздавшийся за спиной.

Kuidas oleme kutsunud teisi tulema Kristuse juurde ja kuidas võime teisi nüüd kutsuda? Meie elu.

 1. Примерно в это время появился первый из Перводвигателей, вторгшийся в этот во всем прочем натуральный эволюционный процесс.
 2. Naita video suurendamise liige
 3. Элли решила, что неправильно поняла .
 4. Suurenda liikme torrent
 5. Сегодня утром Бенджи на каком-то уровне осознал, что даже крохотная Никки, младенец рядом с ним, скоро обгонит его в занятиях.

Millised hiljutised kogemused on tugevdanud meie tunnistust? Mis meie elus toimub ja kuidas võime üksteist toetada? Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist: Tunnistage õpetatud põhimõtetest. Tuletage kvoorumi või klassi liikmetele meelde koosoleku ajal tehtud plaane ja antud ülesandeid.

MKS Gen L - 3D Touch

Õpetage põhiõpetust Juhib täiskasvanud juht või noor; umbes 25—35 minutit Valmistage ennast vaimselt ette Kuigi sellest ajast, mil Joseph Smith pühas metsasalus põlvitas ja palvetas on möödunud üle aasta, mõjutab temale antud vastus sügavalt meie elu tänasel päeval. Mõtisklege, millised õnnistused on tulnud teie ellu tänu sellele, et Isa ja Poeg ilmusid Josephile.

Õpetuse ja Lepingute sissejuhatus; Joseph Smith — ajalugu —26 Pidage koos nõu Juhatab kvoorumi või klassi juhatuse liige; umbes 10—20 minutit Koosoleku alguses korrake Aaroni preesterluse kvoorumi juhtmõtet või Noorte Naiste juhtmõtet.

Miks on oluline, et inimesed, keda õpetate, saaksid Pühalt Vaimult oma tunnistuse esimese nägemuse kohta? Kuidas aitate neil seda teha?

Pidage koos nõu

Teile võib olla abiks vaadata üle Iga noor võib saada isikliku tunnistuse esimesest nägemusest. Õppige koos Kuna Joseph Smith sai esimese nägemuse oma nooruspõlves, võivad paljud, keda õpetate, mõista tema tõeotsinguid.

Suurema liikme noukogu Peenise suurus kinga suurusest

Andke kvoorumi ja klassi liikmetele mõni minut aega, et jagada mõtteid ja muljeid kirjakohast Joseph Smith — ajalugu — Järgnevad tegevused võivad aidata neil tugevdada tunnistust sellest, et Jumal Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile.

Milliseid evangeeliumitõdesid õpime Joseph Smithi kogemusest pühas metsasalus? Kvoorumi või klassi liikmed võiksid lugeda Josephi ülestähendust kirjakohast Joseph Smith — ajalugu —20 ja jagada leitud tõdesid.

Uued liikme laienemismeetodid Liige suurendab juhendit

Näiteks: Jumal kuulab ja vastab palvetele; Saatan ja tema vägi on tõelised, kuid Jumala vägi on vägevam; ilmutus ei ole lõppenud. Kuidas on need õpetused õnnistanud meie elu? Samuti võite paluda, et kvoorumi või klassi liikmed vaataksid üle Näiteks võivad nad lugeda president Russell M. Paluge neil jagada, mida nad leidsid, ja oma tundeid esimesest nägemusest.

Kuidas teha parandusi varasemates kuudes? Parandused soovitame teha jooksva kuu arvestuses. Põhimõtteliselt on võimalik teha ka muutusi varasemates perioodides. See võib aga mõjutada kulude jaotust ja saldosid, kui vahepeal on nt muutunud elanike arv, mis on kulude jaotuse aluseks.

Kõik Kiriku presidendid on tunnistanud prohvet Joseph Smithi jumalikust missioonist. Enamik nendest käsiraamatustest sisaldab peatükki Juhatus Joseph Smithi kohta.

Keskmise liikmega Liikme paksus on ideaalne

Mõni päev enne tundi võiksite paluda Tee seade kodu suurendamiseks kodus kvoorumi või klassi liikmetel valida ühe neist presidentidest ja jagada tema sõnu, mida võiks kasutada, et õpetada kellelegi esimesest nägemusest.

Võite kutsuda neid üles jagama Joseph Smithi kogemust kasutades prohveti enda sõnu kirjakohast Joseph Smith — ajalugu — Kas need, keda õpetate, on teadlikud, et esimesest nägemusest on mitu ülestähendust?

Partneritele

Igas ülestähenduses on ainulaadseid üksikasju, mis annavad täielikuma ülevaate pühas metsasalus toimunu kohta. Chur chofJesusChrist. Samuti võivad nad lugeda tegelikke kuidas klopsata liikmeks, klõpsates artiklis toodud linkidele. Mida nad leidsid, mis tugevdab nende tunnistust esimesest nägemusest?

Reisikonsultant

Mispärast on hea, et esimesest nägemusest on mitu ülestähendust? Kuidas need tõed aitavad meil paremini mõista meie Taevast Isa ja Jeesust Kristust? Tegutsege usus Innustage kuidas klopsata liikmeks või klassi liikmeid mõtisklema ja kirjutama üles, mida nad teevad, et tegutseda täna saadud õhutuste ajel. Kuidas seostub tänane tund nende isiklike eesmärkidega?

Miks on esimene nägemus oluline?

Soovi korral võivad kvoorumi või klassi liikmed oma mõtteid jagada. Tugimaterjalid Matteuse —17 ; Apostlite teod —60 ; 3. Seda tehes puudutas Vaim nende südant. Kuidas saate innustada neid, keda õpetate, tunnistust jagama?