Koore edendav liige

ELL korraldas koorivõistlusi ning koori- ja orkestrijuhtide kursusi. Lammutati ka Eesti Lauljate Liit. KÜ peab seaduses sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab maksuameti kohalikule talitusele seaduses ettenähtud aruanded. Festivali reglement ja lisainfo: www. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas sealhulgas tervikuna kasutamine, sealhulgas materjalide kasutamine mistahes kommertseesmärgil, on võimalik OÜ Saaremaa Raadio kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul, kui selleks on sõlmitud vastav litsentsileping. Wirkhausi isa Väägverest.

Koore edendav liige

XV Eesti Kammerkooride Festival rõõmustab osalejate rohkusega Rõõmu teeb ka osalejate rohkus. Varasemalt on vaid ühel korral olnud osalevate kooride arv suurem — XV Eesti Kammerkooride Festival toimub 2.

Koore edendav liige

Festivali Grand Prix voor ja lõppkontsert toimuvad 3. Lisaks kohustuslikule loole tuleb sel korral konkursil esitada ka vabalt valitud a cappellateos Cyrillus Kreegi loomingust.

Koore edendav liige

XV Eesti Kammerkooride Festivalil osalevate kooride ning nende kategooriate nimekirja saab näha siit. Festivali eesmärk on kvaliteetse a cappella koorilaulutraditsiooni säilitamine ja edendamine Eestis. Festivali keskmes on kooride konkurss, mis toimub erinevates kategooriates A, B ja C.

Koolikammerkooride tegevuse innustamiseks on eraldi alagrupp D. Konkurssi hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii.

Koore edendav liige

Üle-eestiline kammerkooride festival toimub iga kahe aasta järel. Viimati Esimene festival toimus Liit on katusorganisatsioon kooridele, esindades oma liikmete huvisid ja toetades läbi erinevate ettevõtmiste kooride arengut.

Koore edendav liige

Liidu eesmärk Koore edendav liige edendada kõrgetasemelist a cappella koorilaulu Eestis, olla asjatundlik ja usaldusväärne partner. Peame oma südameasjaks kammerkooride liigi hoidmist ja vokaalkultuuri mitmekesist arendamist. Räägime kaasa koorielu puudutavatel teemadel nii meedias kui koorimuusikaga seotud organisatsioonides.

Koore edendav liige

Festivali reglement ja lisainfo: www.