Kuidas teha laienenud liikmeid.

Parlament on täiel määral kasutanud oma eelarve menetluse õigust liidu poliitika mõjutamiseks. Vastasel juhul võib komisjon, selleks et kohustada rikkujat järgima ühenduse õigustikku, esitada kaebuse Euroopa Kohtule. Välismaa Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval oma ettepanekud Euroopa Liidu laienemise ümberkorraldamiseks, mis peaks muutma blokiga liituda soovivate riikide vastuvõtutingimused rangemaks ja lubama juba läbitud läbirääkimispunktide taasavamist juhul, kui kandidaatriik seni saavutatust taanduma hakkab. Kuhu paigutuvad sellel arvamuste skaalal uued liikmed?

Kuidas teha laienenud liikmeid alalist liiget

Välismaa Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval oma ettepanekud Euroopa Liidu laienemise ümberkorraldamiseks, mis peaks muutma blokiga liituda soovivate riikide vastuvõtutingimused rangemaks ja lubama juba läbitud läbirääkimispunktide taasavamist juhul, kui kandidaatriik seni saavutatust taanduma hakkab. Ettepaneku kohaselt võiksid stiimulid hõlmata kiirendatud integratsiooni ning järkjärgulist ja võrdsetel tingimustel üleminekut üksikutele EL-i poliitikavaldkondadele, pääsu EL-i turule ja osalust EL-i programmides, samuti rahastamise ja investeeringute suurendamist.

Läbirääkimised võidakse teatud valdkondades katkestada või kõige raskematel juhtudel peatada, juba suletud peatükid võidakse taas avada, tihedama integratsiooni eelised, nagu juurdepääs EL-i programmidele, võidakse katkestada või tühistada ning EL-i rahastamise ulatust ja intensiivsust võidakse vähendada," märgitakse teates.

Plaani peetakse katseks rahustada Prantsusmaad, mis tõkestas eelmisel aastal Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumiskõneluste alustamise, kuigi need olid täitnud neile selleks seatud nõuded.

Warren Buffett speaks with Florida University

Ettepanekus kutsutakse Euroopa Liidu ja kandidaatriikide liidreid näitama üles tugevamat poliitilist Kuidas teha laienenud liikmeid. Riik peab tõestama, et tema kandideerimine "ei liigu autopiloodil ning see peab peegeldama nendepoolset aktiivset ühiskondlikku valikut ja austama kõrgeimaid Euroopa standardeid ja väärtusi", öeldakse selles.

Kuidas teha laienenud liikmeid Taiuslik liige paksus

Komisjon loodab, et liikmesriigid kiidavad ettepaneku heaks enne 6. Tippkohtumist silmas pidades kaalub Komisjon, kuidas meelitada ligi investeeringuid, edendada sotsiaal-majanduslikku integratsiooni ja õigusriigi põhimõtet Lääne-Balkani piirkonnas.

Töötame kolmes valdkonnas: esiteks pakume täna välja konkreetsed sammud ühinemisprotsessi edendamiseks.

Kuidas teha laienenud liikmeid Kuulsate inimeste liikmete suurused

Me tugevdame ja parandame protsessi, kuid eesmärk on endiselt uute riikide ühinemine ja saamine täieõiguslikuks EL-i liikmeks. Teiseks jääb Komisjon samal ajal kindlalt oma soovituste juurde alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ning annab varsti ülevaate nende kahe riigi edusammudest.

Kolmandaks esitab Komisjon mais Zagrebis toimuva EL-i ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise ettevalmistuste käigus piirkonna majanduse ja investeeringute arengukava," polve liikme suurenemise naabruspoliitika ja laienemise volinik Oliver Varhelyi pressiteate vahendusel.

Toimetaja: Mait Ots.

Kuidas teha laienenud liikmeid Mis suurus on 17-aastane liige