Muuta liiget, Ettevõtjaportaal | RIK

Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Oluline on jälgida ka MTÜ põhikirja ja seal juhatuse liikmete kohta öeldut. Tegevusala teatamine - põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Vastamise korra sätestab seadus. Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi.

Avaleht Riigikogu toetas 69 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut muuta seadusi andmaks äriühingu juhatuse liikmetele õigus saada töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist Riigikogu toetas 69 poolthäälega õiguskantsleri ettepanekut muuta seadusi andmaks äriühingu juhatuse liikmetele õigus Muuta liiget töö ja sissetuleku kaotuse korral töötuskindlustushüvitist Õiguskantsler Ülle Madise märkis oma ettepanekus, et töötuskindlustusmakseid tasunud isikul on üldjuhul õigus saada sissetuleku kaotamise korral töötuskindlustushüvitist, kuid praegu ei laiene see õigus isikule, kes on äriühingu juhatuse liige.

Keskmise erektsiooni liikme suurus Kuidas teada saada kellegi peenise

Õiguskantsleri sõnul puudutab see ennekõike neid inimesi, kellel on palgatöö kõrval ka äriühing, kus nad on juhatuse liikmeks. Õiguskantsleri hinnangul ei ole töötuskindlustusskeemi kuritarvitamine tõenäoline, sest võimalik hüve — töötuskindlustushüvitis — ei kaalu üles kuritarvitamiseks vajalikke kulutusi ja pingutusi.

sellest, mida ja millistele suurustele voib liige suurendada Liige 12 Jalgi

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia tööturuteenuste ja —toetuste seaduse § 6 lõike 5 punkt 4 koostoimes töötuskindlustuse seaduse § 6 lõike 1 punktiga 1 kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseaduse §-dega 12, 31 ja Vastava eelnõu algatab sotsiaalkomisjon.