Oppetunnid Suurendada liige

Nii et ärge kiirustage ülepeakaela noa alla. Kas sellepärast, et meid tuntakse paremini? Kust leida taoliseid boonuseid? Aga keegi ei mõelnud kõrvaltoimeid plastik - see on reaalsus, mitte muinasjutt online.

Meie kvoorum või klass.

Kuidas suurendada liikme tasuta tipust

Kes on meie koguduses uus ja kuidas saame aidata, et ta tunneks, et on teretulnud? Mida me teeme, et oma aega kvoorumi või klassi koosolekutel tähendusrikkamaks muuta?

Oppetunnid Suurendada liige

Meie ülesanded ja kohustused. Mis on mõned ülesanded ja kohustused, mis meil on noorte meeste ja noorte naistena? Kuidas saame neid paremini täita?

Oppetunnid Suurendada liige

Meie elu. Mida me teeme, et saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks ja saada oma ellu Tema väge? Mida me teeme, et aidata oma perel Tema juurde tulla? Kui sobilik, tehke õppetunni lõpus järgmist: Tunnistage õpetatud põhimõtetest.

Oppetunnid Suurendada liige

Nii püüavad. Sain õppetunni, et kunagi ei või inimese üle otsustada ainult peale vaadates.

Pidage koos nõu

Tee peenise laienemist operatsiooni Chernogolovka ja on ei et kui oli ta ka see ning mis aga ma oma siis või nii seda selle kes nagu kuid tema pole veel kas mida välja juba võib vaid nad mitte kõik ole nende.

Teade, Sport. Näiteks võib spordipäeval tegeleda purjetamisega!

Oppetunnid Suurendada liige

Foto: Virge Lember. Kui siirdeajad oleks olemas, teeks me Marek Bankiiriga Terviseametile ninast-veri-välja lühimaa radari. Hetke olukord Vaatame siis, mida meie poolpime lühimaaradar praegu näitab. Nagu eile oletasin, on meil täna diagnoose pea kaks korda rohkem.

Posts navigation

Aga jätkuvalt langustrendis. Juhtumite arv päevas kahaneb järjekindlalt. Sama suundumusega on varsti käes hetk, kus koguhaigete arv hakkab kahanema.

  • Nagu liige tasuta suurendada vdio õppetund smotirit
  • meeldetuletus kodu suurendamise kohta - Kuidas peenist suurendada?

Haiglatest kirjutati välja rohkem kui sisse. Statistiliselt oluline kahanemine veapiirist allpool väga hea.

0 thoughts on “Ohtlik operatsioon suurendada liige”

ICU-des on olukord stabiilne. Surmade arv on kasvanud, kurb, kuid ootuspärane. Koguarv endiselt väike, mis on väga hea. See kõik on oluline, kuid Kirik kasvab hoopis seetõttu, et Issand on öelnud, et see nii juhtub.

Oppetunnid Suurendada liige

Meid, Taevase Isa vaimulapsi, saadeti praegusel ajal maa peale, et võiksime aidata seda tööd kiiremini teha. Kui õpilased oma vastuseid jagavad, aidake neil mõista põhimõtet: meil on kohustus osaleda Taevase Isa töö kiirendamises.

Ettevalmistav materjal

Mil viisil olete teie näinud Jumala töö kiirendamist? Sellele küsimusele on palju vastuseid, sealhulgas muutus misjonil teenimise vanuses, suurenev arv misjonäre, suurenev arv templeid ja suurenev arv vahendeid, mis teevad pereajalootöö tegemise kergemaks.

Märkige, et need vastused on tunnistus sellest, et Issand kiirendab oma tööd mõlemal pool eesriiet. Selgitage, et Kiriku juhid tänapäeval on pannud rõhku viiele päästmistöö aspektile ja palunud meil kõigil nendes aspektides osaleda, et kiirendada Jumala tööd neil viimastel aegadel.

Sissejuhatus

Näidake Seitsmekümne Kvoorumi liikme, vanem L. Whitney Claytoni järgnevaid sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda. Paluge õpilastel leida need viis aspekti, mis on päästmistöö osad. See päästmistöö kaasab liikmete misjonitööd, usku pöördunute aktiivsena hoidmist, vähem aktiivsete liikmete Kirikusse tagasitoomist, templi- ja pereajalootööd ja evangeeliumi õpetamist Handbook 2: Administering the Church,5.

Seejärel selgitage õpilastele, et igaüks meist peaks püüdma suurendada oma panust, et Issanda tööd kiirendada.

Tee peenise laienemist operatsiooni Chernogolovka

Andke õpilastele koopia õppetunni lõpus toodud käsilehest ja selgitage, et see käsileht aitab neil mõtelda, kuidas nad võivad oma panust suurendada. Paluge õpilastel valida ja lugeda läbi üks või rohkem avaldusi käsilehel ja valmistuda vastama käsilehel olevatele küsimustele. Kui õpilastel on olnud küllalt aega lugeda ja ette valmistada, võite paluda ühel õpilasel esimesed tsitaadid ette lugeda. Seejärel paluge mitmel õpilasel jagada oma vastuseid kolmele küsimusele käsilehel, keskendudes misjonitööle.

Korrake tegevust kõigi viie tsitaadi puhul.