Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Tegelikult, kuigi enamik VC investeeringuid on rahastanud kõrgtehnoloogilisi idufirmasid, on ingliinvesteeringud ajalooliselt rahastanud laiemat valikut tööstusharusid. Kõige kaugemale on tootearenduses jõutud GaAs-, Cu In,Ga Se2- ja CdTe-tehnoloogiaga, viimasel baseeruvad õhukesekilelised päikesepaneelid on oma tootmismahult räni järel maailmas teisel kohal. Seemnefaasis on rahavood üha negatiivsemad. Alustuseks on toimunud nihe seemne rahastamisest hilisematele ja laienemisvoorudele, kusjuures viimaseid peetakse üldiselt vähem riskantseks, ehkki tagakülje väiksema tõusupotentsiaali arvelt. On kindlaks tehtud, et nimetatud õhukesekileliste päikesepaneelide tehnoloogiate süsiniku jalajälg on võrreldes monokristalse räni tehnoloogiaga kuni viis korda väiksem. Teadlased, kes suudavad näha ja lahendada kompleksprobleeme, suudavad sama lähenemise baasil innovaatiliselt käsitleda ka päriselu kitsaskohti.

Aitel Käpp Teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine äris omakorda toetab Eesti ambitsiooni tõsta majanduse lisandväärtust.

Eesti puidutööstuse uued perspektiivid konverentsil „Digitaliseerimine puidu- ja mööblitööstuses“

Teadusmahukad ettevõtted vajavad Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes turuvalmiduseni jõudmiseks laiapõhjalist koostööd ja tuge. Unikaalse kiirendi pilootprogrammi eesmärk on viia teadusmahukad ettevõtted mentorvõrgustiku abil uuele tasemele, aidates üheksa kuu jooksul jõuda neljal tiimil turu- ja investorvalmiduseni.

Samuti on programmi sihiks luua pikaajaline koostöömudel, mis oleks aluseks ühise kiirendi loomisel.

Keskkonnasõbralikkuse seisukohalt on suurte tootmismahtude juures tehnoloogial tähtis osa kogu tootmistsüklis, algusest lõpuni. Päikeseenergia abil elektri tootmine on juba tavapärane viis keskkonnasõbralikult oma majapidamist elektrienergiaga varustada ning ökoloogilist jalajälge vähendada, ühtlasi on tagatud stabiilsus elektri hinnas, mis fossiilsetest kütustest toodetuna on püsivas kasvutrendis. Mitmetes riikides on nn päikeseelekter võrreldes muudest allikatest pärit elektriga juba kõige odavam.

Mis täpselt on teadusmahukad tehnoloogiad? Tegelikult ei olegi täpselt võimalik vastata, missugused tehnoloogiad täpselt teadusmahukad on, sest nimekiri võib väga pikk olla, aga ka oluliselt erineda lähtudes küsimuse kontekstist. Sisuliselt mõistame teadusmahukate all selliseid tehnoloogiaid, mida iseloomustavad aeganõudev ja kapitalimahukas arendustegevuse protsess ning suurem teadmatus või risk selle tehnoloogia paikapidavuse või rakendatavuse osas. Igal juhul on kindel, et sellised tehnoloogiad ei valmi paari aastaga ja nende väljatöötamisel on kaasatud valdkondlikud teadlased ning neil on eristuv intellektuaalomand, mis on tavaliselt kaitstav patendi või paljude patentide näol.

Kõige lihtsamalt on teadusmahukad tehnoloogiad need, mis püüavad lahendada praktilisi probleeme väga kõrge innovatsioonitasemega protsessiga ning mille aluseks on tippteadus.

 • ComplexDiscovery is an online publication that highlights data and legal discovery insight and intelligence ranging from original research to aggregated news for use by business, information technology, and legal professionals.
 • Isa ja Poja liikme suurus edastatakse
 • Rull Kuidas suurendada liige
 • Vastuvõetud tekstid - Kolmapäev, jaanuar
 • Kuidas teada saada kellegi peenise
 • Digitaliseerimine puidu- ja mööblitööstuses - selle teema raames korraldab Saksa-Balti Kaubanduskoda konverentsi kõigile puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetele Tallinnas, 7.

Heaks näiteks siinkohal on geeni- või kosmosetehnoloogiad, aga ka kvantarvutid ja nanotehnoloogiad. Miks Sina Põhjanaela projektiga liitusid? Sest Põhjanaela projekt on väga põnev!

Muidugi ka täis väljakutseid.

Innovatsiooni rahastamine 2020. aasta globaalse innovatsiooni indeksi kaalutlused

Peamine väljakutse ongi, kuidas rakendada teadus mõne praktilise probleemi lahendamiseks nii, et teadusarenduse vaatega meeskond saaks juurde ärilise vaate ning suudaks arendada lisaks tootele või tehnoloogiale ka ärimudelit. Teaduse liikumine ettevõtlusesse mõne olulise väljakutse lahendamiseks tehnoloogia arendamise kaudu on mind paelunud pikka aega — ma olen 12 viimast aastat püüdnud kaasa aidata sellele, kuidas teaduse teadmised ja oskused saaksid innovatsiooni kaudu muuta tavaelu paremaks.

Minu isiklik teekond algas Eesti esimese riskikapitalifondi juhtimisega eesmärgiga investeerida innovaatilistesse ettevõtetesse ja loomulikult me eeldasime, et sellised ettevõtted kasvavad eelkõige välja ülikoolidest ja teadus-uurimisasutustest — Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Kamasutra liige suurused jt.

Tänaseks tean, et kindlasti kasvavad, aga see protsess on aeglasem ja keerulisem — nii nagu teadusmahuka tehnoloogia arendaminegi.

Heidi Kakko: järgmise 10 aasta jooksul võiksime näha Eesti esimest teadusmahukat ükssarvikut

Praegu aitan ma kaasa nii mentorina Põhjanaelas ja Tehnopol Startup Inkubaatoris, aga ka Tartu Ülikooli nõukogu ja UniTartu Ventures nõukogu liikmena, et teaduses välja töötatud intellektuaalomandi saaks suunata ettevõtlusse ja innovaatilised ettevõtted leiaksid tee turule.

Miks on oluline toetada teaduse siiret ettevõtlusesse? Teadlased, kes suudavad näha ja lahendada kompleksprobleeme, suudavad sama lähenemise baasil innovaatiliselt käsitleda ka päriselu kitsaskohti. Teaduse siire ettevõtlusesse võimaldab lahendada reaalseid probleeme nii, et selleks tekiks ühiskonnale laiem kasu ja et toimimismudel oleks jätkusuutlik. Tavaliselt on teadusprojektid finantseeritud teaduse toetusrahade kaudu — kas siis riigi või riigiüleste institutsioonide eelarve eraldiste kaudu.

Tulevikuäri: tervisega seotud tehnoloogiad

See töötab hästi ja tõenäoliselt ainuvõimalikuna baasteaduse jaoks, kuid järgmiste tasemete — teaduse rakendamise jaoks — on hädavajalik jõuda finantseerimismudeliteni, mis teeniksid jätkuvalt raha. See ongi teaduse siire ettevõtlusesse — teadusest välja kasvava tehnoloogia baasil suudetakse luua tooted ja teenused, mille eest keegi on valmis püsivalt maksma.

Põhjanaela projekt ühelt poolt innustab neid kitsaskohti veel täpsemalt leidma ja teiselt poolt annab ärimudeli analüüsimise ja testimise raamistiku ehk aitab leida viise teadusest väljakasvava tehnoloogia finantseerimiseks ning probleemi lahendamise eest tasu küsimiseks.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Mis seisus meil Eestis hetkel teadusmahukate tehnoloogiate valdkond on ja miks? Eestis on viimasel ajal hakatud avalikult diskuteerima, mis kasu Eestile meie teadusest on — et teaduse finantseerimise mahu suurendamine peab olema põhjendatud sellega, et teadus peab andma rohkem kasu majandusele, konkreetsemat tuge Eesti SKP kasvule ning meie ettevõtete konkurentsi- ja ekspordivõime suurendamisele.

Sama lähenemine on välja toodud ka Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse TAIE strateegias — et mõõdaksime seda, kuidas teadus aitab kaasa innovatsioonile ja ettevõtete konkurentsivõimele.

Kas Eesti on uute tehnoloogiate pioneer või järeljooksja?

Olles lähedalt seotud paljude ettevõtmistega, võin kinnitada, et liigume positiivses suunas — järjest rohkem on teadusest välja kasvamas harg- või võrseettevõtteid spin-offe ja juba tegutsevatel ettevõtetel on järjest suurem huvi uuemate tehnoloogiate vastu — mitte ainult mujal väljatöötatud tehnoloogia rakendamise, vaid ka ise innovaatiliste tehnoloogiate arendamise vastu.

Teaduse siire ettevõtlusesse võib toimuda ka tegutseva ettevõtte poolt teadus-arendustöö nõudluse kaudu.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Üks kõnekas näide Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes Ruth Oltjeri juhitud Chemi-Pharm — keemiatööstuse ettevõte, mis toodab valdavalt puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid, kuid on jõudsalt liikumas ravimitööstuse suunal, et tuua turule koroonavastane sprei. Loomulikult me tahame, et neid oleks veel rohkem ja edulood oleksid maailmatasemel. Selleks on vaja kogu ökosüsteemi tuge — piisavat teaduse rahastust, aga ka riskikapitali raha selleks, et investeerida kõrge riskiga teadusmahukatesse tehnoloogiatesse ning ärilise vaatega tuumikmeeskondi ja võrgustikku, mis aitaks tehnoloogiatest kasvatada maailmatasemel edukaid ettevõtteid.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Kas saaksid tuua näite mõne teise riigi praktikast teadusmahukate tehnoloogiate ettevõtlusesse toomise toetamisest, mida võiksime ka Eestis järgida? Parima praktika osas vaatavad kõik loomulikult Ameerika Ühendriikide poole — kuidas sealsetes tippülikoolides ja -tehnoloogiakeskustes on loodud tugisüsteemid, mis aitaks kõrgtehnoloogial kiiremini ärimaailma liikuda — nii läbi ettevõtluse koostöö tegutsevate ettevõtetega kui ka ise väljakasvavate Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes kaudu.

Suurepärane näide on Stanford Research Institute, aga ka kõik teised sarnased uurimis-arendustöökeskused, kus on teadlikult loodud süsteemid ja protsessid, et vähendada probleeme ja kitsaskohti, mis võivad tekkida uute tehnoloogiate arendamisel toodeteks ja teenusteks.

Puhverdatud otsigutulemused

Euroopas on heaks näiteks Rootsi, kus näiteks Uppsala Ülikooli juures sellele teemale palju tähelepanu pööratakse. Ka riigi seadusandlus on teadlaste loodava intellektuaalomandi õigussuhete reguleerimisel toetav motiveerides teadlasi intellektuaalomandi kaudu. Euroopas teevad kõik riigid selles suunas püüdlusi ja ka Euroopa-üleselt on pingutused suunatud Euroopa riikide teaduse ja ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks — nt EU Science HUB või EIC European Innovation Council — viimane neist on võtnud startup-lähenemise aluseks.

See tähendab, et kõigepealt leitakse probleemid, mida kogevad innovaatilised ettevõtted turule jõudmisel ning seejärel toetatakse nii võrgustiku kui rahaga kõige innovaatilisemaid ettevõtjaid, kes arendavad läbimurdelistel tehnoloogiatel tuginevaid tooteid ja teenuseid, et neid aidata turule. Eesti jaoks on pigem küsimus, kuidas meie teadlased, innovaatorid ja ettevõtjad kõige paremini sellistele struktuuridele kapital ja võrgustikud ligi pääseks ja sellest kõige rohkem kasu saaks, sest kõiki vajalikke struktuure me ise üles ehitada ei suuda.

Kuidas Põhjanaelas mentordatavatel tiimidel seni läinud on?

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Põhjanaela tiimidel on edenenud seni ootuspäraselt — kõik eeldatud probleemid on tekkinud ning kõik raskused ja probleemid on selgelt olemas ja nähtaval. Sealt edasi saab juba keskenduda erinevate ärimudelite hüpoteeside testimisele, kuid sinna jõudmine võtab reeglina eeldatust kõvasti rohkem aega ja vaeva.

 1. О чем ты думаешь, дорогой.
 2. Kuidas oma liikme suurendada Video
 3. " Элли уже шла к двери с двумя рюкзаками.
 4. Funding Innovation? Considerations from the Global Innovation Index
 5. Kuidas suurendada liiget 2 harjutust
 6. Apteekide suurendamise jaoks
 7. Otsikut liikme suuruse suurendamiseks

See on ka teadustiimidest välja kasvavate ja laienevate meeskondade jaoks mugavustsoonist väljatulek — ehkki teadlaste puhul, kes kogu aeg uurivad uut ja tundmatut, usume, et see ei tohiks ju liiga keeruline olla.