Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete,

Nad viivad koos meeskonnaga ellu olulist missiooni," kirjeldas Henry Auväärt uuringust selgunud ihaldusväärseimate tööandjate omadusi. Milliseid teenuseid te võrreldes meediaagentuuriga ei paku? Kohus karistas teda vangistusega 3 aastat.

Kehtiva äriseadustiku kohaselt peab osaühingu juhatus esitama viivitamata kohtule osaühingu pankrotiavalduse, kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole osaühingu majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Kui osaühingul puudub juhatus, siis ei lähe see kohustus kehtiva äriseadustiku kohaselt üle teistele isikutele. Alates 1.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Kui osaühingul on nõukogu, siis laieneb pankrotiavalduse esitamise kohustus nõukogu liikmetele, mitte osanikele. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada olukordi, kus juhatuse puudumise tõttu ei esitata õigeaegselt pankrotiavaldust ning selle tulemusena süveneb osaühingu maksejõuetus.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Seega aitab muudatus paremini kaitsta võlausaldajaid. Osanik vabaneb vastutusest, kui ta tagab, et osaühingul on igal hetkel olemas juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed. Osanik vabaneb vastutusest ka siis, kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma osaühingu püsivast maksejõuetusest.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Osaniku vastutuse tekkimiseks on tõendamiskoormis võlausaldajal. Peagi jõustuva äriseadustiku muudatuse kohaselt laieneb ka aktsiaseltsi nõukogu liikmele pankrotiavalduse esitamise kohustus aktsiaseltsi püsiva maksejõuetuse korral, kui aktsiaseltsil puuduvad juhatuse liikmed.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Nõukogu liikmel on võimalus vastutusest vabaneda, kui ta tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma aktsiaseltsi püsivast maksejõuetusest. Teine võimalus vastutusest vabanemiseks on tagada, et aktsiaseltsil on igal hetkel olemas juhatuse liikmed. Ettevõtlusuudised toob teieni Eesti Kaubandus-Tööstuskoda — Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtete huvide esindaja.

Vaata fotosid keskmise suurusega liikmete

Kaubanduskoja liikmeks on ligi aktiivset Eesti ettevõtet ning liikmeskonnast suurima osa moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Oleme ettevõtetele toeks kõikjal Eestis ja välispartneritele esimene ärikontakt Eestis. Viime kokku Eesti ja välisriikide ettevõtjaid, ärgitame ettevõtteid omavahel suhtlema ning uusi ärivõimalusi looma.

The Complaint Room

Liitu kaubanduskojagakui soovid arendada oma ettevõtet, seista Eesti ettevõtjate huvide eest, panustada ettevõtlushariduse arengusse ja kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda.