Arvutage minu liikme suurus,

Nii ju õige ikka? Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, millal on välja makstud tasusid. Eesti 1.

Suurenda peenise tookorras

RT I18, 97 Eesti Vabariigi seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» muutmise seadus Vastu võetud Statistikaamet esitab Riigikogu Kantseleile iga aasta Väljaspool Tallinna ja Tallinnaga piirnevaid kohalikke omavalitsusüksusi elavad Riigikogu liikmed kindlustatakse vajaduse korral elamispinnaga Riigikogu juhatuse kehtestatud ulatuses ja korras. Parlamendiliikme vanaduspensioni ei maksta: 1 töötamise ajal Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehena või liikmena, kohtunikuna, kaitseväe juhatajana, õiguskantslerina, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina; 2 ajal, millal Riigikogu liikmele tema volituste lõppemisel säilitatakse Riigikogu liikme ametipalk.

Riigikogu liikme volituste lõppemisel, välja arvatud käesoleva seaduse §-s sätestatud juhul, säilitatakse talle hüvitisena Riigikogu liikme ametipalk: 1 kolmeks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest vähem kui üks aasta; 2 kuueks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest üks aasta või rohkem.

Suurenda liige Mazha

Riigikogu liikme tagasiastumisel säilitatakse talle hüvitisena kolme kuu ametipalk, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena üle ühe aasta. Käesolev seadus jõustub X Riigikogu volituste alguspäeval.

Mida sa pead tegema, et suurendada 5 nouandeid