Keskmise mootmete liikmed

Ingliskeelne vaade paraneb — võimalik koostada ingliskeelne aruanne, mis esitamisel muutub automaatselt eestikeelseks v. Töötuskindlustushüvitise suurust kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. I ja II grupi invaliidile töötamise ajal Riigikogu liikmena makstakse parlamendiliikme invaliidsuspensionist 30 protsenti.

Ametipalgad ja kompensatsioonid § 1. Eesti Vabariigi presidendi ja Riigikogu liikme palk on Eesti keskmise palga ja käesoleva seadusega määratud vastava koefitsiendi korrutis. Eesti Vabariigi presidendi ametipalga koefitsient on 7. Riigikogu esimehe ametipalga koefitsient on 6.

Andmed hüvitise suuruse arvutamiseks saab töötukassa Maksu- ja Tolliametilt. Mida suua suumida suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu.

Keskmise mootmete liikmed

Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.

Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, millal on välja makstud tasusid.

Keskmise mootmete liikmed

Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse ga ning tulemusena saadakse teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse teile Keskmise mootmete liikmed kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei maksta töötuskindlustusmakset nt koondamishüvitis, lähetustasud jne ja töötuna arveloleku ajal ajutise töötamise eest makstud tasusid.

Näiteks kui teie tööleping lõpetati detsembris, ei võeta arvesse teile oktoobrist kuni detsembrini makstud tasusid. Teie kalendripäeva keskmine töötasu arvutatakse jaanuarist kuni septembrini makstud tasude alusel.

Keskmise mootmete liikmed

Kui teile jaanuarist kuni septembrini kõigil kuudel tasu ei makstud, võetakse arvesse ka enne jaanuari makstud tasud. Kalendripäeva keskmise töötasu alusel arvutab töötukassa teie ühe kalendripäeva hüvitise suuruse.

Keskmise mootmete liikmed

Alates Oletame, et teie kalendripäeva keskmine töötasu oli 30 eurot. Kui teie töötuskindlustushüvitise maksmise periood on näiteks Hüvitise maksmise perioodi kohta lugege lisaks SIIT.

Keskmise mootmete liikmed

Töötuskindlustushüvitisel on nii maksimum- kui miinimumsuurus. Seda ka juhul, kui kindlustatu enda saadud tasude põhjal arvutatud hüvitise summa on väiksem. Kalendripäeva töötasu alammäära leidmiseks jagatakse see 30ga ning tulemuseks on 19,46 eurot.

Keskmise mootmete liikmed

Juhul, kui teile arvutatud hüvitise suurus kalendripäevas tuleb väiksem kui 9,73 eurot, saate Töötuskindlustushüvitise suurust kalendriaasta vahetumisel ümber ei arvutata. Oli teile sellest lehest abi?

Pensioniõigusliku staaži kuni

Ei sisaldanud informatsiooni, mida otsisin Informatsioon arusaamiseks keeruline.