Kiik ja liikme suurus

Foto: Andras Kralla Reformierakond mõtleb ja mõtleb Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et nad arutavad täna Reformierakonna liikmetega, mida edasi teha. Väga palju küsitakse AstraZeneca vaktsiini kohta. Muudatuste kohaselt oleks ajutine töötamine edaspidi lubatud töötuna arvel oleku ajal kuni viis kalendripäeva kuus ning selle eest oleks lubatud saada tasu, mis võib olla ühes kuus kuni 40 protsenti eelmise aasta kuu töötasu alammäärast, ehk käesoleval aastal eurot. Ilma lasteta eakatel on ta mõnevõrra väiksem, rohkem lapsi üles kasvatanud eakatel on ta suurem, aga keskeltläbi umbes 30 eurot.

Terve valitsemisaja ehk nelja aasta peale jääksid lubaduste hinnad ja miljoni euro vahele. Vastakas sõnum valijatele Üks asi on lubaduste kallidus, teine asi on aga põhimõtetes, rääkis Kiik. Seda kõike arvestades oli Keskerakonna juhatus Kiige sõnul ühisel meelel, et selliste tingimustega pole mõtet valitsusse väiksemaks osapooleks minna. Nendeks lubadusteks on pensionitõus, väikepalgaliste sissetulekute suurus, tausta ühistranspordi ja riigireformi küsimused.

Kiik: Reformierakonna tingimused teisi ei vaimusta

Priit Sibul, Isamaa peasekretär Nii palju oidu meil on, et kui see ära teha, siis millegi muu jaoks enam raha ei jagu. Omaette küsimus on Kiige sõnul see, mida mõtlevad praegu sotsid. Nüüd langes lausa 10 peale. Langetada on plaanis ka hüvitise asendusmäära varemalt 70 protsendilt le, mis tähendab, et varem võis saada töötaja hüvitist kuni 70 protsenti palgast - kuni eurot, siis nüüd võib ta saada kuni 50 protsenti palgast kuid kõige rohkem eurot.

Samaks jääb tööandja omaosalus, mis ka varem oli vähemalt eurot. Juuni eest võivad töötasu hüvitist võivad taotleda ka tööandjad, kes said hüvitist kahe kuu eest märts-mai vahemikus.

Samuti pikeneb aeg, mille jooksul ei saa tööandja töötajat koondada.

Töötukassa nõukogu toetas töötushüvitiste reformi ja töötasu hüvitamise meetmega jätkamist

Senise ühe kuu asemel peab tööandja tagama töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Kui toimetulekutoetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige hakkab saama töist sissetulekut ning enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul määratud toimetulekutoetus, mille arvestamisel ei võetud arvesse töist sissetulekut, ei arvata töise sissetuleku saamisele vahetult järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka kahel kuul protsenti töisest sissetulekust ja seejärel neljal kuul 50 protsenti töisest sissetulekust.

Sellist erandit töise sissetuleku mitte arvamise kohta toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka on võimalik kasutada ühel korral 24 kuu jooksul.

Kuidas masturbeerida suurendamiseks Video Dick

Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus mitte arvata sissetulekute hulka: õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi; konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi; lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi kuni poole toimetulekupiiri ulatuses perekonna kohta kuus.

Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud: üür; korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse; veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus; soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu; maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind; hoonekindlustuse kulu; olmejäätmete veotasu.

Kuidas suurendada liikmete kodumeetodeid

Lisaks on kohalikul omavalitsusel toimetulekutoetuse arvestamisel inimestele, kes on pikemat aega vähemalt viimasel kuuel kuul toimetulekutoetust saanud, õigus võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule. Selliseid kulusid on võimalik toimetulekutoetuse määramisel arvesse võtta kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

Samas ei ole Sibula sõnul võimalik ennustada iga inimese käitumist.

Tanel Kiik tahab töö kaotanutele juba suvest paremaid hüvitisi. Kas töötukassa jaksab?

Kui inimesed otsustavad pärast II pensionisamba vabatahtlikuks muutmist liikuda teisest sambast esimesse sambasse, siis kaasneb sellega ka üldine pensionitõus, sest sotsiaalmaks on sihtotstarbeline. Siit Jaak Aabi sissejuhatusest kohe edasi minnes, kõigepealt, isegi enne lisaeelarve juurde minemist räägin kogu praegusest olukorrast.

Liiguse paksus kasvab

On arusaadav, et suuremal osal inimestest on sellist määramatust, mis on juba mõnda aega kestnud, üsna raske taluda. Arusaadavalt otsitakse pidevalt teadmist, et kus me täpselt parasjagu oleme ja mis meid täpselt ees ootab.

Praegu on jätkuvalt keeruline öelda, kas tunneli lõpus valgus paistab ja kas see valgus, mis ühel hetkel paistma hakkab, on lähenev vabadus või siis uus mutatsiooni rong. Nii et seetõttu vajame praegu ikkagi jätkuvat tervet mõistust ja kannatlikkust.

Nii et tungiv palve kõigile terve mõistusega eestimaalastele on märtsikuuks endine: kontaktid alla, mask ette ja vaktsiin verre. Tõtt-öelda on maski kandmist ilmselt mõistlik käsitleda praeguses faasis sellise praktilise ja ühemõttelise sisuliselt solidaarsusaktsioonina: kannan maikuuni maski. Selle kaudu, maski kandmise solidaarsusaktsiooni kaudu on võimalik näidata oma tänu ja tegelikult ka toetust eelkõige kõigile nendele arstidele ja õdedele, kes enda eluga riskivad, et meie kõigi lähedaste elu ja tervise eest võidelda.

TERIAKAN MERDEKA ( PISAH DARI INDONESIA ) DARI BANDA ACEH

Loomulikult selle tänu näitamisega maski kandes suurendab igaüks ka seda tõenäosust, et nendelsamadel arstidel ja õdedel nende enda elu ja tervise pärast võidelda ei tule. See on väike isiklik pingutus, aga üks viis näidata, et me tõepoolest kõik hoolime sellest tööst, mida haiglates ja kiirabis praegu üsna viimase piiri peal tehakse. Riik muidugi omalt poolt proovib ja püüab olla oluliselt tublim vaktsineerimise kiirema korraldamisega.

Ka lisaeelarve aitab sellele kaasa. Hea kolleeg Tanel Kiik andis ka hiljuti teada, et me oleme praeguseks vaktsineerimise poolest Euroopa Liidus neljandal kohal.

Toimetulekutoetus

Muidugi tuleb julgustada kõiki vaktsineerimise korraldajaid püüdlema ikka medalile ja miks mitte poodiumi kõrgeimale astmele ka selles võistluses.

Ka mina ütlen: suur aitäh kõigile Eesti inimestele ja ettevõtjatele, kes oma targa ja turvalise käitumisega on andnud panuse selleks, et viirus vähem leviks! See on kõik jätkuvalt väga vajalik.

Nüüd eelarvest. Eelarve sellise üldise suunitluse kohta on avalikkusele juba üsna palju infot jagatud.

Ka Jaak Aab tegi seda siin just üsna põhjalikult, nii et ma arvan, et ma oma avasõnades enne küsimustele vastamise juurde minekut peatun sellisel üldisel poliitilisel kontekstil ja võib-olla ka nendel asjadel, millest on natukene vähem räägitud.

Kõigepealt üldine lisaeelarvepoliitiline kontekst. Miks sellist lisaeelarvet üldse vaja on? Üks oluline osa sellest vastusest on, et selles lisaeelarves on suur osa eelmise rahandusministri maha jäetud vigade parandus.

See puudutab viiruse uue laine vältimatut tervishoiu, testimise ja vaktsineerimise kulutusteks raha arvestamist — või täpsemalt siis detsembris heaks kiidetud eelarves piisavas mahus arvestamata jätmist —, aga see puudutab ka rohkem kui miljoni euro suuruse teise samba maksete kulu detsembris vastu võetud eelarvest välja unustamist.

Kiik: pensionitõusu pole keegi küsimärgi alla pannud

Tanel Kiik ja Jaak Aab, kes siin virtuaalsel pressikonverentsil minu kõrval on, on aidanud neid Helme vigu võimalikult kiiresti parandada ja selle eest valitsuspartnerile suur-suur aitäh. Ma ütlen ka, et uskuge mind, ma ausalt öeldes palju parema meelega kiidaksin eelmist rahandusministrit, st pigem kiidaksin kui kritiseeriksin, sest see tähendaks ka, et nii minul kui ka valitsusel tervikuna oleks olnud viimased ja ka järgmised nädalad vähem pingelised.

Aga kahjuks seda praegu teha ei saa. Selle kõige selgemaks tunnistuseks on vajadus seda lisaeelarvet sellisel kujul ja sellises mahus koostada. Lisaeelarvega me eraldame koroonaviiruse testimiseks ligi 21 miljonit eurot, vaktsineerimiseks pisut üle 30 miljoni, täpsemalt 31,1 miljonit eurot, ning haiglate ja ka kiirabikriitiliste kulude katmiseks 52 miljonit eurot.

Nagu eespool mainisin, siis teine oluline osa vigade parandusest puudutab teisest pensionisambast lahkujaid või siis teise pensionisambasse kogumise peatajaid, keda Martin Helme kokku pandud eelarve jättis miljoni ulatuses kahjuks pika ninaga.

Selle selgituseks lihtsalt nii palju, et seadus näeb ette, et pensioni teisest sambast lahkujatele kompenseerib riik See puudutab neid lahkujaid, kes teevad seda märtsi lõpu seisuga. Ja see suurusjärk rahaliselt on praeguste arvestuste kohaselt miljonit eurot.

Töötukassa nõukogu toetas töötushüvitiste reformi ja töötasu hüvitamise meetmega jätkamist

See kohustus on seaduses ühemõtteline. Mida aga pole, on selle aasta riigieelarves selleks ette nähtud raha.

Suurenenud liige salviga

Mitte sentigi. Selle praagi, nagu öeldud, me parandame ära.

Ja ma muidugi väga loodan, alustades õige pea riigi eelarvestrateegia uuendamist, et rohkem selliseid üllatusi meid ees ei oota valitsuses. Aga muidugi pooleteise kuu kogemus ütleb, et lõpuni kindel olla ei saa. Loodame, et see siiski nii on. Pensioni teise samba kogumise katkestajaid me ka selle lisaeelarvega võime valitsuse nimel tõesti täna rahustada, et see raha nüüd on lisaeelarves ette nähtud, valitsuse reservis on see olemas. Ja see on tõesti ka ainukene kuluartikkel, mis lisaeelarves terviseviisiga seotud ei ole, aga selle lisamine on vältimatu.

Töötukassa nõukogu valis uueks esimeheks sotsiaalminister Tanel Kiige

Ma pean sellest teemast rääkides oma kohustuseks ka öelda, et pikaajalist leevendust ja sellist helgemat pensionipõlve teisest sambast lahkumine muidugi kellelegi too, ka selle nüüd lisaeelarvesse sisse arvestatava kompensatsiooniga mitte, vaid viib ikka sellest ainult kaugemale. Kindlasti see on otsus, mida tuleb toetada ja mis väärib toetamist. Pensioniks kogumine on vajalik ja teine sammas pakub selleks ikkagi jätkuvalt häid võimalusi. Seda ka nendele, kes tunnevad, et nad tahaksid ise investeerida, selleks ei pea pensionisambast väljuma.

Inimestel on kindlasti oluline teada ka seda, et praegu veel on võimalik ka oma otsust muuta. Kui keegi on juba esitanud avalduse teisest sambast lahkumiseks, aga tunneb, et võiks äkki siiski jätkata, siis oma avalduse tühistamiseks on võimalus praegu kuni juuli lõpuni. Ja seda võimalust juba on ka kasutatud. Nii et see kindlasti väärib üle kordamist. Kes ikkagi soovib kogumise katkestada ja võib-olla hiljem teises sambas kogumist jätkata, peab sellega arvestama, et seda saab teha alles kümne aasta möödudes.

Ja viimased minu sellised lühikesed ääremärkused konkreetselt lisaeelarve kohta. Kogu kriisiabi, mis lisaeelarves ette nähtud on ja mis on otseselt kriisiga seotud, on lühiajaline, kiiret mõju avaldav ja mitte püsikulusid paisutav.

See oli meil lisaeelarve kokkupanemisel põhimõte. Ja nagu öeldud, lisaeelarve suurus on ligi miljonit. Valitsussektori eelarvepositsioonile on lisaeelarve mõju väiksem, see on miljonit eurot, seda seetõttu, et tagasi laekub ka maksuraha. Laenulimiiti me lisaeelarvega ei suurenda. Eelmise aasta lõpus vastu võetud Ja kuna tihti küsitakse, et limiit limiidiks, aga kui palju ikkagi on plaanis olnud sel aastal uut laenu võtta, siis ütlen, et ka selle kohta tegelikult on eelmise aasta Kiik ja liikme suurus vastu võetud eelarve oma piirid ette näinud.