Korgus 182 ja liikme suurus. India – Vikipeedia

Artikkel 6 1. Teistes India spetsiifilistes andmekogumites on hinnatud kliimamuutustega võitlemiseks ülioluliste looduslike metsade ulatust, mis on süsiniku sidumisel 40 korda tõhusam kui istutatud metsad. Torni raskuskese asub tornitüve jalami juures ja seepärast ei saaks ta ümber kukkuda isegi siis, kui vundamendiplaat asuks maapinnal. Gangese madalike rikkalikku settepinnast on haritud juba tuhandeid aastaid ning tänavu kasvab seal riisi, nisu, suhkruroogu ja kaunvilja. Need tegurid koos praeguse poliitilise tõukega kriisi lõpetamiseks on loonud enneolematu kiireloomulisuse tõhusate lahenduste rakendamiseks, et suurendada juurdepääsu puhtale veele ja kanalisatsioonile. Teiste kasutatavate metallmineraalide hulka kuuluvad vask, boksiit alumiiniumi põhimaak , tsink, plii, kuld ja hõbe.

Selleks tuleb ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama. Tariifikvoot 4 tonni Ameerika Ühendriikidest pärit sealihatoodete importimiseks avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1.

Korgus 182 ja liikme suurus

Kvoodi järjekorranumber on Toodete CN-koodid, mille suhtes lõikes 1 osutatud korda kohaldatakse, ja tollimaksu määrad on loetletud I lisas. Artikkel 4 1.

Korgus 182 ja liikme suurus

Litsentsitaotlus võib hõlmata mitut erinevate CN-koodide alla kuuluvat Ameerika Ühendriikidest pärit toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja Litsentsi kohaselt tuleb importida Ameerika Ühendriikidest.

Nimi[ muuda muuda lähteteksti ] Nimi "India" tuleneb Induse jõe nimest, mis pärineb vanapärsia sõnast hindūš. Selles allikas on sanskriti सिन्धु SindhuInduse jõe ajalooline nimi.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest. Artikkel 5 1. Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

Korgus 182 ja liikme suurus

Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot kilogrammi kohta. Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt taotluste esitamise tähtajale järgneval kolmandal tööpäeval, kui suuri koguseid taotleti väljendatuna kilogrammides.

Korgus 182 ja liikme suurus

Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 3 osutatud teatamistähtaja lõppu.

Vajadusel määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kvootidele. Artikkel 6 1.

Korgus 182 ja liikme suurus

Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides. Artikkel 7 1. Käesoleva määrusega hõlmatud toodete päritolu määratakse kindlaks ühenduses kehtivate eeskirjade kohaselt.

Korgus 182 ja liikme suurus

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt. Artikkel 10 Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Korgus 182 ja liikme suurus Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel,