Liikme foto laiendatud

Riigikohtu praktikas on võlausaldajate nõuded juhatuse liikme vastu tulenevalt pankrotiavalduse esitamisega hilinemisest põhjustatud kahju hüvitamiseks korduvalt tunnustamist leidnud. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed. Eesti Elektritööstuse Liidul on hea meel on tõdeda, et meie elektritootmine on muutunud ajas puhtamaks, keskkonnasäästlikumaks ja efektiivsemaks ning taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal on pidevalt kasvanud.

Liikme foto laiendatud Foto liikmetest 13 cm

Eesti Elektritööstuse Liidu üldkoosolekul valiti liidu uuteks liikmeteks 3 energeetikavaldkonna ettevõtet ja laiendati juhatust. Ühtlasi kiitis liidu üldkoosolek heaks ühingu tegevuskava põhisuunad lähiaastateks.

Liikme foto laiendatud Muutke liikme suurust

Eesti OÜ. Empower AS ehitab ning hooldab energia- ja telekommunikatsiooni taristuid, samuti pakub tootmisettevõtetele nutikaid digilahendusi. VKG Energia OÜ peamiseks tegevusaladeks on elektri- ja soojusenergia tootmine ja müük ning tööstusettevõtete varustamine tööstusliku auruga.

Eesti OÜ kuulub Würth Gruppi ja pakub elektrimaterjale elektrivõrkude, tööstuse, ehituse ning valgustuse valdkonnas. Eesti OÜ juhatuse esimees Timo Raimla.

Liikme foto laiendatud Liiguse paksus 16 aastat

Liidu uuendatud tegevuskava keskendub järgnevatel aastatel kahele põhiteemale: majanduse dekarboniseerimisele läbi elektrienergia suuremahulisema kasutuselevõtu ja energeetika laiaulatuslikule digitaliseerimisele, mis teeks Eestist maailma number üks e-riigi energeetikas.

Eesti elektritööstus on digitaliseerimises maailmas esirinnas ning sektoris toimuvad suuremahulised tehnoloogilised muutused aitavad kiirendada puhtamale energiale ja keskkonnale üleminekut.

Kliimasõbralik ja mõistliku hinnaga elektritootmine, kus kasutatakse energiatõhusaid digitehnoloogiaid, tekitab elektritööstuse arengus positiivse sünergia ja see kandub üle teistesse valdkondadesse, tekitades seal arengutõuke ja kasvu.

Eesti Elektritööstuse Liidul on hea meel on tõdeda, et meie elektritootmine on muutunud ajas puhtamaks, keskkonnasäästlikumaks ja efektiivsemaks ning taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal on pidevalt kasvanud.

Sakala ringkonna esinaisena jätkab Jane Koitlepp

Eesti elektritööstus panustab puhtamasse Eestisse, Liikme foto laiendatud keskkonnasõbralikul ja nutikal energeetikal on märkimisväärne roll tulevikuühiskonnas ja see tagab kestva majanduse arengu meile kõigile, sest energiatarbimise järkjärguline elektrifitseerimine vähendab energia kogutarbimist ning tõstab Eesti konkurentsivõimet jätkusuutlikult. Eesti Elektritööstuse Liit on Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühishuvide eest Eestis ja Euroopas.

Liikme foto laiendatud kui ray suumi munn