Liikme sustimine

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et tänasel valitsuse kabineti nõupidamisel ei olnud laual küsimust, kas AstraZeneca vaktsiini süstimine lõpetada alla aastastele või mitte. Kui teil on diabeet ja vajate inuliinravi, võib mõte end eimet korda ütida tekitada palju ärevut. Süste järgselt tuleks lugeda ni enne nõela välja tõmbamist. Piirkonna verevarustus — insuliini imendumise kiirus sõltub piirkonna verevarustusest. Selleks tuleks doseerimisnupust keerata peale TÜ insuliini ning vajutada doseerimisnupule. San Diego ja Ameerika kliiniliste endokrinoloogide assotsiatsiooni juhatuse liige.

Süstepiirkond ning käed peaksid olema puhtad.

Nõgene: tuleks süstida, süstida, süstida

Süstepiirkonna puhastamine antiseptikumi või alkoholiga ei ole kodustes Liikme sustimine vajalik, kuid võib osutuda vajalikuks haigla või hooldekodu keskkonnas. Kasutusel olevat eeltäidetud insuliini süstalt pen tuleks hoida toatemperatuuril.

Kasutusel olev insuliin tuleks ära kasutada pakendil märgitud kehtimisaja sees üldjuhul säilib insuliin toatemperatuuril 1 kuu. Vältida tuleks ekstreemseid temperatuuri kõikumisi ja otsest päikesevalgust. Kasutusel mitteolevat insuliini pen-i tuleb hoida külmkapis.

Insuliini süstimise näpunäited

Seguinsuliini tuleks enne süstimist segada. Selleks tuleks pen-i peos kümme korda rullida ja rahulikke üles alla liigutusi kasutades loksutada mitte tugevalt raputadakuni pen-i sisu muutub ühtlaselt häguseks.

Liikme sustimine

Insuliini süstepiirkonnad on: kõht, reis, tuhar ja õlavars. Iga Liikme sustimine süst peaks olema eelmisest vähemalt 1cm võrra kaugemal, et vältida pidevat ühe piirkonna traumat. Enne igat süstekorda, tuleks asetada uus nõel.

Liikme sustimine

Nõelad suuruses 4 mm, 5mm ja 6 mm sobivad kasutamiseks kõigile inimestele, vaatamata nende kehamassiindeksist. Läbi riiete süstimine ei ole soovitatav.

Mees pereõe juures nõustamisel

Enne igat süstimist tuleks kontrollida süstevahendi töökorda. Selleks tuleks doseerimisnupust keerata peale TÜ insuliini ning vajutada doseerimisnupule.

Irja Lutsar: otsustame homme, kas süstida AstraZenecat ka noorematele - Delfi

Kui nõela otsa ilmub tilk insuliini on süstevahend töökorras. Piisava rasvkoe olemasolul ja lühikese nõela kasutamisel, ei ole vajadust võtta nahavolti. Pen viiakse nahaalusesse rasvkoesse 90 kraadise nurga all. Vähese nahaaluse rasvkoe korral tuleks võtta nahavolt.

Mai keskel võtavad vaktsineerimiskeskused ja haiglad perearstidelt süstimise üle | Eesti | ERR

Nahavolti ei tohiks liigselt pigistada nii et see on valulik. Süste järgselt tuleks lugeda ni enne nõela välja tõmbamist. Nõela liiga varase väljatõmbamise korral ei pruugi kogu insuliini doos olla jõudnud pen-ist väljuda ning osa insuliini doosist võib minna raisku. Pärast süstimist tuleks kasutatud nõel koheselt eemaldada, et vältida õhu tagasivajumist või insuliini lekkimist pen-ist.

Insuliini imendumist mõjutavad järgnevad tegurid: Insuliini tüüp — Insuliini toime algus, maksimaalne toime Liikme sustimine ning toime kestvus on erinevatel insuliinidel erinev.

Mai keskel võtavad vaktsineerimiskeskused ja haiglad perearstidelt süstimise üle

Insuliini doosi imendumise kiirus ja hulk võib varieeruda inimeste vahel kui ka ühel inimesel erinevatel süstekordadel.

See võib põhjustada kõikumisi veresuhkru väärtustes.

Liikme sustimine

Antud efekt on tugevaim pikatoimeliste insuliinide puhul ning nõrgem lühi- ja kiiretoimeliste insuliinide puhul. Insuliini doosi suurus — suurte insuliini koguste korral suureneb imendumise varieeruvus.

Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Irja Lutsar märkis, et keeld alla aastaseid AZ vaktsiiniga süstida poleks õige, kuid säärane soovitus kehtib küll. Küll aga ei tasuks rohkem vaktsineerida AZga alla aastaseid, kuni pole selgunud, missugune seos vaktsiini ning trombide vahel on.

Süstetehnika — insuliini imendumise kiirust mõjutab nõela sisenemise sügavus. Kui insuliin satub nahaaluse rasvkoe asemel naha alla langeb imendumise kiirus.

Liikme sustimine

Kui Operatiiv suurendamine liige nõel satub liiga sügavale ning insuliin satub nahaaluse rasvkoe asemel lihasesse tõuseb insuliini imendumise kiirus.

See tõstab riski hüpoglükeemia ehk liiga madala veresuhkru tekkeks. Süstepiirkond — insuliini süstepiirkonnad on: kõht, reis, tuhar ja õlavars.

Insuliini süstimise näpunäited - Healths -

Levinud veresuhkrute kõikumise põhjus on juhuslik süstepiirkondade vaheldumine ühest keha piirkonnast teise. Insuliin imendub kõige kiiremini kõhupiirkonnast ning kõige aeglasemalt reie- ja tuharapiirkonnast. Õlavarrest imendub insuliin keskmise kiirusega. Piirkonna verevarustus — insuliini imendumise kiirus sõltub piirkonna verevarustusest. Seetõttu langeb insuliini imendumise kiirus suitsetamise tõttu ning tõuseb naha temperatuuri tõustes nt kuuma vanni, füüsilise aktiivsuse või piirkonna masseerimise korral.