Liikme suurus 12. Viimsi vallajuhtidel palk tõusis, esindustasudest pole kavas loobuda | Viimsi Uudised

Viimsi volikogu liige Ivo Rull soovis teabenõudes ka infot, kas vallajuhtidel on praegusel kriisiperioodil kavas loobuda esindustasudest — eurot kuus. Vallavanemale ja abivallavanematele on esinduskulud ette nähtud ametikohustuste täitmisega kaasnevate väljaminekute, näiteks ametisõitude kulude katmiseks.

Täna laekus Viimsi vallasekretär Helen Rivesilt vastus teabenõudele, milles sooviti infot pärast tänavu 1. Viimsi volikogu liige Ivo Rull soovis teabenõudes ka infot, kas vallajuhtidel on praegusel kriisiperioodil kavas loobuda esindustasudest — eurot kuus.

Täna laekus Viimsi vallasekretär Helen Rivesilt vastus teabenõudele, milles sooviti infot pärast tänavu 1. Viimsi volikogu liige Ivo Rull soovis teabenõudes ka infot, kas vallajuhtidel on praegusel kriisiperioodil kavas loobuda esindustasudest — eurot kuus.

Avaldame alljärgnevalt vastuse teabenõudele täismahus. Hr Ivo Rull Olete esitanud Viimsi vallavalitsusele teabenõude, mille kohaselt palute informatsiooni Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallasekretärile makstud tasude kohta.

Suspense: Money Talks / Murder by the Book / Murder by an Expert

Vallavanem Illar Lemetti 1. Põhipalk seisuga Lisatasusid ei ole täiendavate töökohustuste eest.

Üldsätted Vallavolikogu liikmetele ning komisjoni liikmetele volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu suuruse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord edaspidi kord reguleerib Lüganuse Vallavolikogu esimehele edaspidi volikogu esimees töötasu ja aseesimehele hüvituse, volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu edaspidi volikogu liikme tasuvolikogu komisjoni esimeestele, aseesimeestele ja liikmetele komisjoni tööst osavõtu eest tasu edaspidi komisjoni liikme tasu ning volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra.

Viimsi vallale kuuluvate äriühingute nõukogudesse ei kuulu. Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja Abivallavanem Annika Vaikla 2.

Suurendage meessoost organi suurust

Viimsi valla äriühingutes ei ole lepinguline töötaja. Abivallavanem Margus Kruusmägi 3.

  1. Перед тобой звездные ясли, - проговорил Орел, - где рождаются звезды и планеты.
  2. Kuidas proteiin mojutab liikme suurust
  3. Apollo 12 – Vikipeedia
  4. Казнь потрясла ее, - прокомментировал Макс.

Viimsi Haldus OÜ nõukogu liikme tasu eurot bruto kuus. Viimsi Vallavalitsuse liige, rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm 4.

Klopsake elementi 1.

Täiendavate tööülesannete eest hüvitis eurot bruto kuus, alus Viimsi Vallavolikogu Vallasekretär Helen Rives 5. Lisatasu summas eurot kuus brutoandmekaitsespetsialisti tööülesannete koordineerimise ja teenistujate juhendamise eest andmekaitsealaste küsimuste täitmisel, perioodil Esinduskulu ei ole.

Haigekassa hüvitised Hooldushüvitis Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis. Seda maksab haigekassa hoolduslehe alusel kindlustatud inimesele st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasakellel jääb haige lapse või pereliikme põetamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Pane tähele! Enda hüvitise väljamaksmisega seotud infot saate vaadata riigiportaali www.

Vallavanem ja abivallavanemad loobuvad palgatõusust. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19 on volikogu ainupädevuses vallavanemale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu, lisatasu, hüvitise, toetuse ja soodustuste määramine. Vallavanemale ja abivallavanematele on esinduskulud ette nähtud ametikohustuste täitmisega kaasnevate väljaminekute, näiteks ametisõitude kulude katmiseks. Vallavolikogu pädevuses on otsustada, kas Liikme suurus 12 kulutused kaetakse esinduskuluna või mingil muul moel.

Kaasaegne liige kasvav