Liikme suuruse arutelu

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest. Liidul on õigus moodustada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks alaliite, regionaalseid liite, majandusüksusi, filiaale, esindusi ja fonde. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine. See on nüüd küll üks selline asi, millega pole mõtet originaalitseda.

Alamkategooriad või alamkategooriateta? I Riigikogu liikmed, II Riigikogu liikmed, Ivo Viimase paari Riigikogu puhul on artiklis päris hea ülevaade antud.

Liikme suuruse arutelu

Ave Maria Milleks peaks kasutaja veel erinevate Riigikogude koosseise uurima? Pealegi kasvab see muidu üsna suureks mammutkategooriaks, kui viimaks kõigist riigikogulastest artiklid tekivad. Lihtsalt mõne riigikoguja artiklis on siis riigikogu liikmete kategooriat, veidi palju nagu.

Aga noh, kui mammutkategooria, siis võib-olla tõesti. Pealegi ei ole Riigikogusse kuulumine mingi väga väike asi, mis ei vääriks mainimist. Osades artiklites on see koosseisudesse kuulumine kah natuke puudulikult esitatud.

Riigikogu istung, 18. juuni 2014, I osa

Ohpuu Kategooria suurus ei tohiks siin otseselt probleem olla, vajadusel saab lisada sisukorra. Suur kategooria on probleem pigem siis, kui teemavaldkond on liiga lai ja Liikme suuruse arutelu nähtused on lõdvalt seotud nagu praegu näiteks liikmega kategoorias "Füüsika".

Liikme suuruse arutelu

Lisaks pole minu meelest järjenumber mõiste "Riigikogu liige " juures ka kuigi oluline, vaevalt paljud meist teadvustavad, mitmes Riigikogu praegune on. Minu meelest on viimasel ajal mõne artikli lõpus kategooriate nimekiri liiga pikaks hakanud venima, nii nagu sageli inglise Vikipeedia artiklite puhul. Et olulisemaid kategooriaid oleks lihtsam silmata, püüdke palun teha nii, et see nimekiri ei veniks pikemaks kui pruugiks.

Liikme suuruse arutelu

Üldine põhimõte oleks, et kategoriseeritakse definitsioonis sisalduvate tunnuste järgi [1] ; või siis vast ka olulisemate tunnuste järgi, mis võiks pisut täpsustatud definitsioonis sisalduda.

Näiteks on natuke naljakas, kui poliitikuna tuntud isik on metsavahtide kategoorias ja kindlasti on vastavas artikli osas oluline nimetada, millise kooli on keski lõpetanud, aga kategooria kujul vast pole vaja seda välja tuua. Miks rohkem kategooriaid halb on?

Navigeerimismenüü

Samamoodi ka teenetemärkide klassidega jm. Vikipeedia paisudes peavad kategooriad hargnema, see on paratamatu.

Liikme suuruse arutelu

See lisab neile funktsionaalsust. Riigikogu liige ei tohi mingil juhul metsavaht olla?

Liit on vabatahtliku liikmeksoleku alusel ehitusalaga seonduvaid juriidilisi isikuid ühendav mittetulundusühing. EEEL põhikirjaline eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Sama loogika järgi võiks presidentide juurest kaotada kõik muud kategooriad, kaasa arvatud synniaasta, sest kes neid ikka synniaasta järgi "defineerib". Minu arvates on see jama ning pole mingit ratsionaalset põhjust, miks kategooriaid ei võiks olla rohkem kui meil seni tyypiline kolm kuni viis.

Liikme suuruse arutelu

Saksa vikis peab sama raudselt olema lisaks veel sookategooria mees või naine. Aga muid spetsiifilisemaid ja küsitavaid juhte ei pruugi selle pärast juurde leiutada. Kui inimene on tuntud ikkagi riigikogu liikmena ja muude olulisemate ametikohtade poolest ja mitte metsavahina siis viimane kategooria on tõesti otsitud.

Korteriühistu mõiste 1 Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu asutamine 1 Korteriühistu asutamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist. Asutamislepingut ei sõlmita. Registrisse kandmise avaldusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ning see peab olema notariaalselt kinnitatud.

Et kategooriateosa vähem kirju oleks ja sealt olulisi klasse kergem leida oleks, on minu meelest põhjust, ratsionaalne pealegi. Mõne nime puhul tõesti ei pruugi muidu aru saada.

Aga minumeelest see lõhnab natuke diskrimineerimise järele Liikme suuruse arutelu.

Liige 5. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus liikmeks taotleja avalduse alusel pärast sisseastumismaksu ja liikmemaksu tasumist, mille suuruse otsustab liikmete üldkoosolek.

Miks peaks naistele eraldi kategooria olema. Kui nime järgi tõesti aru ei saa, saab sugu artiklis mainida. Adeliine Ma muidugi ei teaks, mida teha nendega, kes on sugu vahetanud Vastasel korral pole sel üldisel kategoorial "Riigikogu liikmed" erilist funktsionaalsust.

Liikme suuruse arutelu