Ma toetan liikme suurendamist. Ma tahan, et suurendada liige, mida teha

Samuti väldin olukordi, milles võidakse näha huvide konflikti. Alguses on reis põnev, meie vead isegi naljakad, siis muutub see pettumust valmistavaks ja lõpuks muutub pettumus vihaks. Eelistatult oled sa selliste külastuste ajal paaris liikmega. Ja ma tahan, et te tunneksite seda hirmu, mida mina tunnen iga päev.

MTÜle vastas 22 volikogu liiget, neist vaid üks Keskerakonna fraktsioonist.

Loe, mida arvavad Tallinna volikogu liikmed lasteaedade rahastamisest

Ajahätta jäid või ei soovinud vastata 57 volikogu liiget, neist 7 Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist, 6 Reformierakonna fraktsioonist, 1 Isamaa ja Res Publica fraktsioonist ning 43 Keskerakonna fraktsioonist. Küsimused 1. Võimaluse korral lisage palun lühike põhjendus. Kumb on Teie arvates hetkel prioriteetsemaks valdkonnaks, mis vajaks rahastamist, kas Tallinna lasteaiad või linnatelevisioon? Milliseid täiendavaid võimalusi näete, et rahastada linnaeelarvest Tallinna lasteaedade olukorra parandamist, sh millised on võimalused rahastamise suurendamiseks tänaste eelarvevahendite arvelt?

IRL on toetanud ja toetab edaspidigi mõtet, et Tallinna Televisiooni ja teiste linna meediakanalite loomine ning ülalpidamine laste arvelt on lubamatu. Loomulikult peab linnavõim eelistama kodanikke propagandale, ja mitte ainult hetkel.

IRL on toetanud menetluses olevast Jaak Juske Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon Hea Kodaniku Hääle rahvas, täname teid kirja eest ja tunnustame linnakodanike initsiatiivi.

فهيم پرواني اخ اخي خمارم

Linnavolikogu sotsiaaldemokraadid toetavad linnakodanike poolt algatatud volikogu otsuse eelnõud. Meie hinnangul peab linn esmalt täitma talle seadusega pandud kohustused. Lasteaedade jätkusuutlik rahastamine on linna ülesanne, üleriigilise leviga telejaama töös hoidmine aga mitte.

Sotsiaaldemokraadid teevad juba hetkel volikogu menetluses olevasse linna teise lisaeelarve eelnõusse ettepaneku suurendada lasteaedade rahastamist. Olulisem on aga saavutada lasteaedade tegevus- ja investeerimiskulude märgatav kasv Toivo Jürgenson Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Mis puudutab minu isilklikku seisukohta, siis ma toetan seda eelnõud väga lihtsatel põhjustel: - on täiesti lubamatu, et taasiseseisvuse kahekümnendal aastal on Tallinnas jõutud olukorrani, kus eksisteerivad järjekorrad lasteaia kohtadele.

Isegi pisikesed ja vaesed väikevallad saavad selle asja korraldamisega hakkama. Põhjenduseks ei saa siin olla raha puudus.

  1. Loe, mida arvavad Tallinna volikogu liikmed lasteaedade rahastamisest - Delfi
  2. RAPORT ettepaneku kohta nimetada Annemie Turtelboom kontrollikoja liikmeks
  3. Real Logi liige

Raha ei jätku ilmselt selle pärast, et puudub tahe, Ma toetan liikme suurendamist, Liikmesuuruse sorme ja raha kulutatakse väga paljude pisikeste ja suurte mõttetuste peale - Tallinna TV on üks neist mõttetustest.

Tegemist on parteipropaganda kanaliga ja see on fakt. Aga isegi kui ta ei oleks partei kihutustöö kanal on tema olemasolu meie tingimustes mõttetu. Kindlasti on lapsed ja lasteaiad minu jaoks esimesel kohal ja näiteks Tallinna TV mitte viimasel kohal, vaid ta ei kuulu üldse nimekirja. Savisaare oskamatu juhtimise tulemus ei ole ainult lasteaiajärjekorrad, vaadake kui lagunenud on teed, kui vilets on jalakäiana liigelda isegi südalinnas jne Ja vastus on Savisaarel alati olemas - raha pole kuna süüdi on valitsus, neli aastaaega ja üleüldine temavastane vandenõu.

Olen nõus, sest olen ennast sundinud Tallinna TV-d vaatama, et oma arvamust kujundada. Küllalt mõttetu värk. Siin pole kahtlust, loomulikult lasteaiad. Kärpida ka muid propaganda kulutusi Pealinn, Stolitsa, linnaosade lehed Kalev Kallemets Reformierakonna fraktsioon Olen alles roheline inimene selles asjas.

Samas kuna mu õde on 3 aastase poisi Mattiase ema Ma toetan liikme suurendamist 1 aasta lasteaia kohast ilma ja vanaema käis maalt hoidmas ning isiklikult loodan oma juunis naiseks võetud Everyiniga peresse last saada, siis teema on mulle tuttav ja oluline ning loomulikult toetan teie üritust ja eelnõud.

Ma toetan liikme suurendamist

Kahtlemata on lasteaedade rahastamine prioriteetsem kui Tallinna TV või linna reservfond, mida II linnaeelarve lisaeelarvega plaanitakse suurendada ca 1 mln EUR võrra. Seetõttu teeb ka Reformierakond muudatusettepaneku suunata LV reservfond lasteaedade täiendavaks rahastamiseks.

Ma toetan liikme suurendamist

II lisaeelarvega suurendatakse 2,6 mln EUR võrra ühistranspordi rahastamist. Minu hinnangul on ühistransporti võimalik efektiivsemalt korraldada: väiksemate reisijate arvuga liine ja aegu peaks teenindama väiksema kapitali- ja kütusekuluga väiksemad bussid nagu paljudes maapiirkondades.

Tegemist on hea näitega kodanikuühiskonna toimimisest. Kui võimul olev linnavalitsus irvitab kodanike üle, siis kasutasid kodanikud, neile omaseid õiguseid ja täitsid kõik vajalikud tingimused. Rahvaalgatus on see, mis tänasel päeval on unarusse jäetud.

Keskerakondlik linnavalitsus irvitab ka selle üle — nii nagu eelnevate algatuste korral. Küsimust ei saa asetada kahvlisse ja alustada kas?

Uute ja väheaktiivsete liikmete tugevdamine

Suurema osa sellest sööb miski äpardunud wannaby Kesktelevisioon. Kogu avalike suhete eelarve rida on vastutustundetult omadeletoiduahela täimiseks eraldatud. Linnakodanikele ei ole Ülemiste liiklussõlm mitte mingi pudelikael. Linnakodanikuna ei mõista ma reklaamsaadete tellimist PBK kanalil. Toomas Kruusimägi Reformierakonna fraktsioon 1. Turvalises, kaasaegses, parimas võimalikus arengukeskkonnas väga heade lasteaia õpetajate hoole alla usaldatud laps annab võimaluse lapsevanemal pühenduda oma tööle, tekitab turvatunde.

Omavalitsuse ülesanne on tagada lasteaiateenuse kättesaadavus ja selle teenuse kvaliteet. Prioriteet on laste arenguks kvaliteetse arengukeskkonna tagamine linnakodanike lastele ehk Tallinna lasteaiad ja nende arendamine.

Linnatelevisiooni arendamine on aga ülikallis hobi. Lõpetada Tallinna televisiooni tegevus ja suunata TTVle eraldatud rahalised vahendid Tallinna lasteaedade olukorra parandamiseks ning kaasajastamiseks. Tiina Lokk-Tramberg Reformierakonna fraktsioon Ma tõesti ei taha olla ega ka ole kummitempel sest kui ma poleks sama meelt, ma lihtsalt ei reageeriks aga Õnne Pillaku vastused sest see, mida mees suurustes vaheneb küsimustele on sedavõrd ammendavad, et minu ei ole neile mitte midagi olulist lisada, sest esimesed 2 küsimust on elementaarselt lihtsad ja ühesed vastused.

Loomulikult tuleb toetada lasteaaedasid ja nende korrastamist. Loomulikult eelistan ma täna Lasteaaedade rahastamist Tallinna TV-le. Õigluse mõttes aga olgu öeldud,et mõnes teises olukorras, teise linnapeaga, mulle meeldiks, kui Tallinna-sugusel linnal oleks oma, linna televisioon, mis ei oleks poliitiline Ma toetan liikme suurendamist sisult ega vormilt, nii nagu see on väga paljudes maailma linnades.

Ma arvan, Ma toetan liikme suurendamist see oleks võimalik. Mulle kodanikuna ei meeldi, et kaks nii olulist asja on muutunud poliitilise kemplemise kepi erinevateks otsadeks. Aga selge on see, et see, mis toimub lasteaedadega Tallinnas on häbiväärne. Meie erakonnal on päris arukad ettepanekud teemal, kust võtta raha lasteaaedade jaoks. Kirjutan neile 2 käega hetkel alla. Tsiteeriksin siin Õnne Pillakut: Käesoleva aasta Tallinna II lisaeelarvesse on Reformierakonna fraktsioon teinud ettepaneku lasteaedade investeeringute suurendamiseks euro Ma toetan liikme suurendamist linna reservfondi arvelt.

Peale selle suureneb Tallinna linn peab vastavalt sedusele KOV-le antud ja püstitatud ülesandeid täitma. Tallinna lasteaiad. Matti Martinson Reformierakonna fraktsioon 1. Pooldan MTÜ algatust. Lisaks, et mitte ainult lasteaiad ei vaja lisaraha vaid ka koolid.

Tallinna linnavõim soovib oma vastutust lasteaedade ja koolide rahastamisel suruda riigi kanda. Samas rääkides, et riik ei rahasta piisavalt lasteaedu ja koole. Koolijuhina leian, et riik täidab oma lubatud rahastamist, kuid Tallinn vähendab pidevalt omavalitsusepoolt eraldatava raha summat. Loomulikult haridusvaldkonnad. Tallinna TV täidab täna ainult Ma toetan liikme suurendamist osa. Isegi, kui poliitiline propaganda lõpetade ei tohiks Linnarahadega tv teha.

Eestile piisab praegustest tv kanalitest küll. See küsimus puudutab tervet linnaeelarvet. Kindlasti on praegune eelarve tehtud selliselt, et keskerakond püsiks linnas võimul.

Näitena võiks tuua puude, kartulite jagamist. Samuti bussisaatjate ametikojad. Jah toetan. Toetan kodaniku algatust ning mitte poliitiliste organisatsioonide võimalusi linna arengus kaasa rääkimiseks ning ettepanekute tegemiseks. Pean prioriteetsemaks Tallinna lasteaedade rahastamist ning toetan Tallinna Televisiooni sulgemist; 3.

Kodu- ja külastusõpetus

Mart Nutt Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon Leian, et algatus on vajalik, kuid ei tea, kui palju opositsioonil on võimalik kaasa rääkida. Kaupo Nõlvak Reformierakonna fraktsioon 1. Kindlasti toetan antud eelnõud. Ühemõtteliselt ja tingimusteta pean lasteaedade rahastamist prioriteetsemaks valdkonnaks.

Põhilised võimalused ongi linnaeelarve ümberstruktureerimises. Õnne Pillak Reformierakonna fraktsioon 1. Kvaliteetse lasteaiad teenuse tagamine on seadusejärgi omavalitsuse kohus, mis kehtib ka Tallinnale.

Linna üks tähtsamaid ülesandeid peaks olema kindlustada lapsevanemate rahulolu ja teadmine, et ajal kui nemad teevad Ma toetan liikme suurendamist on nende lapsed soojas, puhtas ja kaasaaegses lasteaias.

Täna see nii ei ole. Lasteaiad on viimase nelja aastaga sunnitud säästurežiimile, mille tulemusena on nende igapäevane olukord stabiilselt halvemaks muutunud. Samal kursil jätkates võime varsti rääkida lasteaedade sulgemisest, sest sealne õpi- ja mängukeskkond ei ole enam lihtsalt turvaline.

Lasteaedade sulgemise asemel vajavad Tallinna väikesed kodanikud korras ja köetud lasteaedasid, õppe- ja mänguvahendeid ning enne kõike õpetajate hoolt ja tähelepanu. Selleks, et lasteaedades sellised tingimused tagada on vaja suurendada nende rahastamist.

Tallinna TV 2,4 miljoni euro andmine lasteaedadele oleks esimene samm parandamaks nende olukorda. Olen ka Tallinna Linnavolikogu liikmeid kutsunud üles kuulama oma südamehäält ning seisma väikeste tallinlaste heaolu eest.

Ma ei sooviks isegi võrrelda lasteaedasid ja munitsipaaltelevisiooni tähtsuse alusel, sest üks on vajadus ning kohustus ja teine ebaotstarbekas raha laristamine. Olen öelnud varem ning minu arvamus ei ole muutunud, Tallinna televisioon tuleks kinni panna ning selle vahendid, mis tänaseks on kasvanud ligi 2,5 miljonile eurole, suunata lasteaedade investeeringuteks. Tänase linnavalitsuse puhul on esmalt vaja tahet Tallinna lasteaedade rahastamise tõstmiseks. Kuulates linnapea väljaütlemisi, siis minu hinnangul ei soovita endiselt lasteaedade muresid endale tunnistada.

0 thoughts on “Ma tahan, et suurendada liige, mida teha”

Käesoleva aasta Tallinna II lisaeelarvesse on Reformierakonna fraktsioon teinud ettepaneku lasteaedade investeeringute suurendamiseks euro võrra linna reservfondi arvelt. Erik Salumäe Reformierakonna fraktsioon 1. Lasteaedadele vajalike tegevustingimuste loomine on kohaliku omavalitsuse otsene kohustus ning kindlasti peab see olema üks prioriteetsetest valdkondadest, kuhu eraldada nii finants- kui materiaalseid vahendeid.

Kus veel lisaks perekonnale kui mitte lasteaias peab laps kogema täielikku hoolivust, hoidmist, turvalisust ja tähelepanu, et ta saaks omakorda olla praegu ja tulevikus hooliv, hoidev ja tähelepanelik kõigi teiste suhtes. Siin Keskmise suurusega liige poisid saa olla küsimustki - loomulikult Tallinna lasteaiad.

On ju selge, et Tallinna linn ei kasuta oma eelarvevahendeid kaugeltki säästlikult ja otstarbekalt.

On loodud paralleelmaailm oma meediaga televisioon, Kuidas suurendada liikme ja kasvu Pealinn, linna meediateenistusoma politseiga, oma ombudsmaniga, tehakse arutuid populistlikke kampaaniaid, finantseeritakse sihtasutusi, millel tegevus puudub jne. Kõigi taoliste kulude tegemise lõpetamine või vähemalt nende oluline kärpimine tekitaks vabu finantsvahendeid väga olulises suuruses, nii lasteaedade olukorra parandamiseks kui paljudeks muudeks olulisteks eraldisteks.

Account Options

Kindlasti olen poolt. Linnatelevisioon ei ole midagi muud, kui Keskerakondliku linnavalitsuse poolt vägisi ja selge poliitilise otsusena peale surutud koormus linna, ehk meie kõigi, kui selle elanike, rahakotile.

Ma toetan liikme suurendamist

Lasteaedade korrashoid ning lasteaiateenuse pakkumine avaliku teenusena linna kodanikele, nagu ka kõik muud kohaliku omavalitsuse klassikalised ja linnaelanikele vältimatult vajalikud avalikud teenused tuleneb aga kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

Linnavalitsus ja Keskerakond selle eesotsas peab ära lõpetama propaganda ja suunama eelarvevahendid oma põhifunktsioonide täitmiseks, millega ta niigi hästi hetkel hakkama ei saa linna teed on auklikud, koolide lasteaiahooned on keskmiselt mitte rahuldavas seisus, lasteaia kohti napib linnas aastaid jne.

Poliitilise linnapropaganda eelarve maht aastas koos kõigi otseste ja varjatud kuluartiklitega moodustab ligi 6 eurot. Ainuüksi selle summaga annab ehitada uut toredat väikest lasteaeda, kui mitte otseselt linna poolt, siis PPP Public Private Partnership raames erasektorit kaasates.

Ma toetan liikme suurendamist

Kuid samas kõigile on teada, et linna tipp-keskerakondlaste poliitiline tahe on juba aastaid mujal ning Ma toetan liikme suurendamist endi varjatud enesereklaam linna meediakanalite kaudu on neile linnakodanike huvist lasteaia teenuste kvaliteedi tõstmiseks selgelt tähtsam. Toivo Tootsen Keskerakonna fraktsioon 1. Toetan teie initsiatiivi linna asjades aktiivselt kaasa rääkida, teie eelnõu ei saa aga kahjuks toetada.