Millised on vahendid liikme suurendamiseks.

Sellise osaühingu asutajaks saab olla üksnes füüsiline isik. Osa võib pantida, kui põhikirjas ei nähta ette vastupidist.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. ASi Harju Elekter Kasumijaotuse kinnitamine 3. Nõukogu koosseisu ja tasude kinnitamine 4.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine 1. Nõukogu koosseisu ja tasude kinnitamine 1.

Vahendite kasutamine ja rahastamistingimused a Fondi vahendeid kasutatakse artiklis 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks. Valitsustevahelisele organisatsioonile antava laenu puhul võib fond nõuda sobivat riiklikku või muud tagatist.

Üldkoosolek otsustas: Määrata aktsiaseltsile järgmiseks viieks aastaks 5-liikmeline nõukogu. Üldkoosolek otsustas: Määrata aktsiaseltsi nõukogu liikmete töötasuks 8 tuhat krooni kuus ja esimehele 25 tuhat krooni kuus. Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu esimehele rakendada ettevõttes kehtivat preemiasüsteemi.

ÄRIFOORUM: Noortalunikud ja tuleviku ÜPP - Samuel Masse

Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine Üldkoosolek otsustas: 1. Planeerida läbi viia Aktsia kroonist nimiväärtust ületav hind loetakse ülekursiks.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Aktsia omandamiseks tuleb tasuda selle nimiväärtus ja ülekurss; 1. Eellepingute sõlmimisest huvitatud ja käesoleva otsuse punktis 1.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Eelregistreerimisel tuleb käesoleva otsuse punktis 1. Juhul, kui käesoleva otsuse punktis 1. Juhul, kui punktis 1.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Eelregistreerimise käigus st aktsiast katmata jäänud osa ja ülejäänud aktsia märkimisõiguse tagamiseks Eelleping sõlmitakse sellise arvu aktsiate märkimisõiguse tagamiseks, kui mitme eest on Eellepingu tasu Eellepingu sõlmimise päevaks makstud; 1. Eellepingu tasu ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele ja tasaarvestamisele emissiooni käigus tasumisele kuuluva aktsia hinnaga; 1.

Sellisel juhul loetakse aktsiakapital suurendatuks tegelikult märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste summa ulatuses. Käesoleva otsusega võtavad aktsionärid kohustuse täita sõlmitud Eellepinguid.

Millised on vahendid liikme suurendamiseks

Andres Allikmäe Juhatuse esimees 67 47