Normaalsed liikmed

Ludwig Wittgensteini järgijad, kelle armastus sõna " eluvorm " vastu tundub olevat võrdeline selle absurdsuse astmega antud kontekstis, ütlevad, et niisuguse sõna nagu "tiiger" tavatarvituse omandamine on ühe eluvormi jagama hakkamine. Teeme nüüd definitsiooni ümber: X on sidrun definitsiooni järgi siis ja ainult siis, kui X kuulub loomulikku liiki, mille Kui keegi ei tea sõna sõna "sidrun" tähendust, saab seda talle kuidagi edasi anda.

Avaleht Mida teeb valitsuskomisjoni juurde moodustatud tea Mida teeb valitsuskomisjoni juurde moodustatud teadusnõukoda? Küsimus: Mida teeb valitsuskomisjoni juurde moodustatud teadusnõukoda? Vastus: Eriolukorra valitsuskomisjon kutsus Teadusnõukoda: Hindab epidemioloogilist olukorda Eestis ja maailmas; Hoiab valitsust kursis viimaste teadusuuringutega; Hindab võimalikke piiranguid ja leevendusi epidemioloogilisest ja kliinilisest aspektist lähtudes ning teeb valitsusele soovitusi võimalikeks otsusteks.

Normaalsed liikmed

Piirangute ja meetmete otsused võtab vastu valitsus; Esindab Eestit Euroopa Liidu viroloogiaekspertide regulaarsetel kohtumisel. Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi koostöös tellitav regulaarne uuring, mis kaardistab elanike hoiakuid ja käitumist Normaalsed liikmed epideemiaga seoses.

Normaalsed liikmed

Teadusnõukoja omavahelise arutelu tulemusena esitab prof Irja Lutsar teadusnõukoja seisukohad valitsusele kabinetinõupidamisel. Teadusnõukoja roll on konsultatiivne ja piirangute osas teeb otsuseid valitsus.

Normaalsed liikmed

Kuni Teadusnõukoja tööd koordineerib Riigikantselei ning detailsema info saamiseks palume pöörduda otse Riigikantselei poole. Teadusnõukoja soovituste põhjal on kokku lepitud riskitasemete mõõdikud ning nende näiduvahemikud iga riskitaseme kohta.

Normaalsed liikmed