Palve liikme eest.

See pole lihtne ega tule meile ise-enesest. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem, 24 ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Palume õnnistust kõigile, kes on seotud lastele suunatud kirikuöö ja kirikupäeva ettevalmistuse ja läbiviimisega Seega hakkavad hardushetked kolmapäeviti, neljapäevade keskpäevapalvused, pühapäevased jumalateenistused ja Tooma missad ning palvused teisipäevaõhtuti toimuma nõnda, et uksed on avatud ja inimesed võivad vabalt tulla. Meid rahustab ja trööstib mõte, et meie saatus selles riigis on kindel senikaua, kuni püüame, kuitahes kõhklevalt, tajuda ja täita Looja tahet.

Palve liikme eest

Pühapäeval palvetame nende sadade Jaani koguduse liikmete eest, keda on ilmalikult maetud Koguduse lood Pühapäeval palvetame nende sadade Jaani koguduse liikmete eest, keda on ilmalikult maetud Üksikasjad Aitame neid lahkunuid koguduse ühise palvega!

See on ääretult kurb, et inimestele, kes on meist hoolinud ja kes on meie pärast palveid teinud, korraldatakse matus nii, et nende eest ei tehta seal palveid — võib-olla ei osata teha, aga ei kutsuta ka vaimulikku, kes seda teeks.

Palve liikme eest

Mis nendest lahkunutest saab? Ma usun, et Jumalal on armu nende jaoks rohkem, kui me oskame arvata, ja kindlasti rohkem kui inimestel, kes sellest ei oska suurt midagi pidada.

Palve liikme eest

Igal juhul 7. Miks nüüd? Sellepärast et just eelmisel aastal püüdsime me korrastada oma liikmete nimekirja.

Palve liikme eest

Meil oli ammu kahtlus, et väga paljud inimesed, kes on nimekirjas, on tegelikult juba ammu elust lahkunud. Väga pikka vanemate inimeste nimekirja rahvastikuregistrisse saates saimegi me vastuseks, et sajad inimesed sellest nimekirjast on juba surnud.

Aasta alguses on mõistlik nende peale mõtelda, nende pärast palvet teha.

Palve liikme eest

Neid kõiki nimepidi nimetada on keeruline, neid nimesid on lihtsalt liiga palju, teenistus läheks väga-väga pikaks. Aga küllap Jumal teab nende nimesid.

Palve liikme eest

Meie teeme üldise palve kõigi nende eest, kes on meie Palve liikme eest liikmed olnud ja kes on lahkunud ilma, et oleks vaimulikke nende matusele kutsutud.

Kui siin on keegi, kes loeb seda lugu ja teab, et temagi lähedasega on nii läinud, siis on päris ilus tulla sellele teenistusele, mõtelda oma armsa peale ja paluda armuliselt Jumalalt armu ka oma lähedasele.

Küllap igal koguduse liikmel tasuks mõelda, kas meie lähedased ikka teavad, kuidas meid matta, kui meie aeg saab siin otsa.

Eesti Vabariigi 103. aastapäev Los Angeleses

Nendest asjadest on mõistlik rääkida. Pole mõistlik seda rääkimist aina edasi lükata ja jätta need, kes meie matust korraldavad, keerulisse olukorda.