Vahendatud liikme suurus

Õigusaktis oleva 10m3 suuruse õhuruumi puhul on tegemist miinimumnõudega mitte soovitusliku sobiva tööruumi suurusega. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Teatamiseks tuleb esitada asjakohane nõukogu otsus. Täitma Ühistu ja liikme vahel sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused tähtaegselt ja täielikult.

Vabandame, antud lehekülg ei toeta Internet Explorerit.

Õigusabi ettevõtjale ja edu tänu kindlustundele!

Soovitame kasutada mõnda teist veebilehitsejat. Liikmemaksu reglement 1.

Vahendatud liikme suurus

Üldsätted 1. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu edaspidi Liit liikmeks võivad olla Liidu põhikirja nõuetele Vahendatud liikme suurus juriidilised isikud.

Liidu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu vastavalt Üldkoosoleku poolt poolt kinnitatud liikmemaksu reglemendile. Liikmemaks 2.

Vahendatud liikme suurus

Liikmemaksu arvutamise aluseks on liikme realiseerimise netokäive. Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised: 2.

Töötamiskoha vaba ruumi suurus peab olema arvestatud nii, et töötaja saaks oma tööülesandeid piisava liikumisvabadusega täita. Juhul kui see ei ole võimalik töötamiskoha eritingimuste tõttu, tuleb töötajale ette näha piisav liikumisruum tema töötamiskoha läheduses.

Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on eurot aastas. Välisfirmade Eestis asutatud filiaalidele kohaldatakse liikmemaksumäärasid vastavalt punktis 2.

Vahendatud liikme suurus

Juhatusel on õigus kokkuleppel liikmega valida käesolevast korrast erinev liikmemaksu arvestamise mudel tingimusel, et alternatiivse skeemi alusel arvestatav liikmemaks ei ole väiksem kui käesoleva korra järgne summa. Tähtajad 3.

Ettevõtte põhikiri

Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub igakuiselt vastavalt Liidu poolt esitatud arvele teatisele. Kokkuleppel juhatusega on liikmel õigus tasuda liikmemaksu erinevalt p.

Liikmed teatavad lõppenud kalendriaasta realiseerimise netokäibe hiljemalt iga aasta 1.

Liikmemaksu reglement

Juhul, kui liige ei esita punktis 3. Vastutus 4. Liikmemaksu maksmata jätmisel vastutavad liikmed põhikirja sätete kohaselt.

Vahendatud liikme suurus

Juhatusel on õigus kinnitada liikmemaksude võlgnevuste ajatamise graafik. Mõjuvate põhjuste puudumisel liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel või selle osaliselt tasumata jätmisel võib liige kaotada juhatuse vastava otsuse alusel hääleõiguse kuni võlgnevuse likvideerimiseni. Kinnitatud

  1. Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes.
  2. Kooma aitas liige
  3. Meetod on suurenenud liige
  4. Liikme väljaastumine 2.