Vahendid ja liikme meetodid

Tööprotsessi kirjeldus: Mosaiikrühmade moodustamine - grupp jagatakse neljast-viiest õppijast koosnevateks rühmadeks. Probleemipõhine õpe Probleemipõhise õppe olemus Järgnev videoklipp sisaldab probleemipõhise õppe täpsemat tutvustust: mis see on, mille poolest see erineb teistest ja mis on selle plussid. Ekspertrühmade moodustamine — iga mosaiikrühma liige osaleb erinevas ekspertrühmas.

Liituge Liikme vahendite beeta testigrupiga

Rühmatöö planeerimine ja ettevalmistamine Rühmatöö eeldab õpetajalt üsna palju tööd nii ettevalmistuse kui läbiviimise etapis. Õpetaja koostab ülesande, valib rühmatööks Peenise suurus 17 aasta jooksul tehnilised vahendid või suunab õppijaid nende leidmisele, ta koostab kriteeriumid rühmatöös osalemiseks ja hindamiseks ning jälgib, suunab, annab tagasisidet rühmatöö ajal ja järel. Soovitused õpetajale: Mõelge: Miks kasutada just rühmatööd?

Ärge jätke rühmi omapäi - suunake, juhtige ja julgustage neid. Laske õppijaid valida rühma, ülesannet - see suurendab nende vastutust. Andke õppijatele tagasisidet nii rühmatöö käigus kui järel.

Rühmatöö planeerimine ja ettevalmistamine

Rühmatööks tuleb ette valmistada mitmeid materjale: juhised rühmadesse jaotumiseks; sisulised juhised ülesande eesmärgid — mida õppija peaks õppima selle käigus, ülesande kirjeldus ; rühmatöö vormistamise ja esitamise juhised; hindamise kriteeriumid ja osalemise nõuded sh tööks planeeritud aeg. Rühmadesse jagamine võib toimuda mitmel moel.

Üldiselt peetakse optimaalseks rühma suuruseks inimest. Võimaluse korral võiks lasta õppijatel ise rühma valida: kas teiste rühmaliikmete järgi, ülesande järgi kui rühmiti on erinevad ülesanded. Loomulikult võib ka õppejõud õppijad rühmadesse jagada.

  • Kagan annab igale õppijale võimaluse aktiivselt töötada.
  • Liituge Liikme vahendite beeta testigrupiga

Õpikeskkonnas Moodle saab õppijatest rühmad automaatselt luua või lasta õppijatel ise sobivasse rühma registreeruda. Võib teha ka vikilehe, kus iga õppija oma nime rühmanime juurde kirjutab.

Mis vajab munn

Eelnevalt tuleb läbi mõelda ka rühmatöö korraldus: iga rühmaliige teeb töö eraldi, ja seejärel pannakse kõigi rühmaliikmete tööd kokku ning esitatakse ühiselt; terve rühm toimetab ühiselt sama faili; õppijatele võib jagada või jagavad nad ise erinevad rollid — erinevad ülesanded näiteks üks modereerib, teine otsib materjale, kolmas kirjutab jne.

Rühmaliikmete aktiivsuse ning loomingu mugavaks hindamiseks võib lasta õppijate nimed lõikude juurde kirjutada või töö lõpus paluda neil endil üksteise osalust analüüsida ja hinnata.

Kuidas suurendada Sex Dick majas

Näited rühmatöö korraldamiseks: Kasutatakse rühma privaatset foorumit, kuhu rühmaliikmed postitavad oma mõtteid probleemi kohta. Keegi rühmaliikmetest teeb lõpus postitustest kokkuvõtte ja esitab selle rühma nimel.

Peenis teismeliste suurustes

Rühmaliikmed kirjutavad igaüks rühmatöö vahendi abil ühisesse faili oma Vahendid ja liikme meetodid. Lõpus teeb keegi rühmaliikmetest kõigi arvamustest kokkuvõtte, märkides arvamuste ja kommentaaride järel sulgudesse, kes selle osa autor oli.

Keskmise suurusega liige poiss 15 aastat

Moodle'is saab rühmatööks kasutada järgmisi tegevusi: foorum - loote foorumi asünkroonseks suhtlemiseks, rühmatöö esitamiseks ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi; viki — loote viki ja määrate sellele sobiva rühmarežiimi iga rühma liige saab toimetada vaid enda rühma vikit ; jututuba — sünkroonseks suhtlemiseks; mõistekaart — igale rühmale tuleb luua eraldi mõistekaart ei pruugi igas Moodle'is olla.