Alalist liiget, Navigeerimismenüü

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ, mille ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse.

ÜRO harta tugineb jõu kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele — jõu kasutamise autoriseerimise ainuõigus on Julgeolekunõukogul selle kaheks erandiks on riikide õigus enesekaitsele või regionaalsete organisatsioonide poolt rakendatud meetmed, mille on autoriseerinud JN.

Vastavalt ÜRO harta artiklile VI võib Julgeolekunõukogu anda soovitusi vaidluste rahumeelseks lahendamiseks; kui JN leiab, et valitseb oht rahule, on toimunud rahu rikkumine või agressioon, võib JN kasutada ka vastavalt ÜRO põhikirja artiklile VII mittesõjalisi majanduslikke, poliitilisi või sõjalisi meetmeid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks.

Nõukogu koosneb 5 alalisest liikmest Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid ja Venemaakellele lisanduvad 10 Peaassamblee poolt kaheks aastaks valitud mittealalist liiget. Resolutsiooni vastuvõtmiseks JNs on vajalik 9 poolthäält, seejuures on nõukogu alalistel liikmetel otsustusprotsessis protseduurilistele küsimustele mittelaienev vetoõigus. ÜRO harta tugineb jõu kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele — jõu kasutamise autoriseerimise ainuõigus on Julgeolekunõukogul selle kaheks erandiks on riikide õigus enesekaitsele või regionaalsete organisatsioonide poolt rakendatud meetmed, mille on autoriseerinud JN.

Mittesõjaliste meetmete hulka kuuluvad näiteks osaline või täielik majandussuhete katkestamine, diplomaatiliste suhete katkestamine ja sanktsioonide kehtestamine. Kui JN peab neid meetmeid ebapiisavaks või need on osutunud mitteküllaldaseks, võib nõukogu kasutada sõjalist jõudu.

ÜRO Julgeolekunõukogu

Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks on JNil ka mandaat rahuvalvemissioonide loomiseks. ECOSOCi ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust.

alalist liiget

Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse. Rahvusvaheline Kohus International Court of Justice ÜRO peamine õigusorgan, Hollandis Haagis asuv Rahvusvaheline Kohus koosneb 15 kohtunikust, seejuures ei tohi kohtusse kuuluda ühestki riigist üle ühe kohtuniku.

Kohtunikud valib ametisse Peaassamblee Julgeolekunõukogu soovituse alusel.

alalist liiget

Otsuste vastuvõtmiseks Julgeolekunõukogus on vajalik üheksa poolthäält ning on nõukogu alalistel liikmetel on otsustusprotsessis vetoõigus. ÜRO põhikiri tugineb jõu kasutamise või sellega ähvardamise keelamisele — jõu kasutamise autoriseerimise ainuõigus on Julgeolekunõukogul erandiks on riikide õigus enesekaitsele või regionaalsete organisatsioonide poolt rakendatud meetmed, mis vajavad Julgeolekunõukogu autoriseeringut.

  1. Mis suurus on maailma suur liige
  2. Ameerika Ühendriigid Venemaa.
  3. Kuidas laiendada liige on parim
  4. Film Kuidas suurendada peenise
  5. Liige suurendab juhendit

Vastavalt ÜRO põhikirja kuuendale osale võib Julgeolekunõukogu anda soovitusi vaidluste rahumeelseks lahendamiseks. Kui ta leiab, et valitseb oht rahule, on toimunud rahu rikkumine või agressioon, võib ta kasutada ÜRO põhikirja seitsmenda osa alusel nii mittesõjalisi või sõjalisi meetmeid rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks.

alalist liiget

Mittesõjaliste meetmete hulka kuuluvad näiteks osaline või täielik majandussuhete katkestamine, diplomaatiliste suhete katkestamine ja sanktsioonide kehtestamine.

Alles siis, kui mittesõjalised meetmed on ebapiisavad, võib Julgeolekunõukogu kasutada sõjalist jõudu.

Välisminister Reinsalu osaleb ÜRO julgeolekunõukogu mitte-alaliste liikmete valimistel New Yorgis

Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks on Julgeolekunõukogul mandaat rahuvalvemissioonide loomiseks. Loe lähemalt rahuvalvemissioonidest ÜRO veebilehelt inglise keeles.

alalist liiget

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ, mille ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse.

Sellesse kuulub 54 riiki, kes valitakse Peaassamblee poolt kolmeks aastaks. Eesti on Majandus- ja Sotsiaalnõukogu liige aastatel ning eelnevalt aastatel Kohtus on 15 kohtunikku kelle valib ametisse Peaassamblee Julgeolekunõukogu soovituse alusel.

Payroll Specialist Interview Questions with Answer Examples