Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Seaduses sätestatud menetlustähtaja ennistamine 1 Kui menetlusosaline lasi mööda seaduses sätestatud menetlustähtaja, ennistab kohus tähtaja menetlusosalise avalduse alusel, kui menetlusosaline ei saanud tähtaega järgida mõjuval põhjusel ja tähtaja möödalaskmine ei võimalda enam menetlustoimingut teha või põhjustab talle muu negatiivse tagajärje. Kõrgem pedagoogiline haridus.

Harju maakohtu pressinõunik Kristina Ots ütles BNS-ile, et kohus jõudis eelistungil vastu võtta riigiprokuratuuri taotluse.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Tema sõnul võtab kohus lähiajal kohtuniku taandamise taotluse osas seisukoha. Ots märkis, et taotluse sisu saab selgitada prokurör.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Riigiprokuratuur süüdistab üht ettevõtet ja nelja füüsilist isikut Gild Financial Advisory Servicesi kaudu korraldatud võlakirjade emissioonil valeandmete esitamises ja emissiooniga kogutud rahaliste vahendite mitte-eesmärgipärases kasutamises. Ajavahemikul Emiteerimise eesmärk oli koguda rahalisi vahendeid, et osta hektarit maad Aserbaidžaanis Bakuu Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning seejärel maa müüa.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus ilmnes mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud prokuratuuri selgitusel potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni läbiviimist.

Süüdistatavate esitatud valeandmed näitasid pakkumist soodsamas valguses, motiveerides investoreid investeerima, selgitas prokuratuur.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Rahalisi vahendeid laekus kokku üle 12 miljoni euro. Eelkirjeldatud võlakirjade emissiooniga seotud investorid oma raha tagasi ei saanud ega sellest kasumit ei teeninud.

Olen seda toitu kogu nädala keetnud ja mu pere palub lisa! Palju ja odavalt!

Kriminaalmenetluses on tsiviilhagi esitanud üle kolmekümne kannatanu. Prokuratuur on esitanud investeerimiskelmuse täideviimise süüdistuse pankrotis OÜ Seaside Residence Baku juhatuse liikmele Erki Piirsalule, kelmusele kaasaaitamises Gild Partnersi asutajale Tõnis Haavelile ning tema äripartneritele Harles Liivile ja Šarūnas Skyriusele.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Samuti on süüdistus esitatud ettevõttele Gild Financial Advisory Services. Seaside Residence Baku võlakirjaemissiooni investeerisid teiste hulgas Hans H.

LuikMarcel Vichmann ja Olari Taal. Investoreid pärines Eesti kõrval veel Leedust, Kanadast ja Norrast.

Ettevalmistused videoliikme laiendamiseks

Eestis on Gild Bankers sisulise tegevuse lõpetanud.