Suurenenud liikmelisuse meetod.

Nii kujunebki puhkusetasu kuue eelnenud kuu keskmise kalendripäevatasu alusel. Näide 1.

Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetud kuud on juuli kuni detsember.

Suurenenud liikmelisuse meetod

Näide 2. Arvutamise vajaduse tekke kuu on alati kuu, kuhu langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust, seega sarnaselt eelmise näitega on arvutamise vajaduse tekke päev 4. Kuna detsembri palgapäev on Seepärast ei ole keskmise töötasu arvutamise aluseks kuue kuu andmed juulist detsembrini, vaid juunist kuni novembrini.

Suurenenud liikmelisuse meetod

Tagasiulatuv ümberarvestus ei ole vajalik Uue määrusega on sätestatud, et tasusid näiteks puhkusetasu ja haigushüvitist ei tule ümber arvestada, kui nende tasude arvutamise vajaduse tekkele eelnenud kuue kuu töötasus tehakse hiljem muudatusi. Näide 3. Töötaja puhkus on Keskmise töötasu arvutamise aluseks on kuud aprillist kuni septembrini.

Suurenenud liikmelisuse meetod

Detsembris maksab tööandja välja esimese poolaasta eest boonused, mistõttu suurenevad aprilli, mai ja juuni arvestuslikud töötasud. Puhkuseperioodi Uue töötaja erisus Samuti on uus määruses sätestatud põhimõte: kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib uue töötaja puhul enne tema esimest palgapäeva, säilitatakse talle kokkulepitud töötasu, mitte ei arvestata enam välja keskmist töötasu.

Kui puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuu uue põhimõtte kohaselt alati see kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust, siis teiste keskmise töötasu alusel arvutatavate tasude puhul lähtutakse sellest, et arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus.

Kasutamata põhipuhkuse kindlakstegemine Selle määrusega on 1. Seni kehtiva reegli kohaselt teenib töötaja kuu eest puhkuse välja vaid juhul, kui töötas nimetatud kuul vähemalt 15 kalendripäeva. Määruse uues redaktsioonis selline piirang puudub ning väljateenitud puhkus tuleb arvutada tegelike kalendripäevade alusel.

  • Kindlasti tekitab see küsimusi, kuidas puhkusetasu siis ikkagi täpsemalt arvutatakse.
  • Parimad ettevalmistused liikme suurendamiseks

Tööinspektsiooni seisukoht on, et tegelik päevade arv leitakse kahe komakoha täpsusega. Saadud kuue kuu tasude summa jagatakse kuue kuu kalendripäevade summaga. Saadud jagatis on keskmine kalendripäevatasu, mis korrutatakse puhkuse kestvuse kalendripäevade arvuga.

Puhkusetasu arvutamise kaks meetodit

Nii kujunebki puhkusetasu kuue eelnenud kuu keskmise kalendripäevatasu alusel. Juhul, kui puhkusetasu on välja makstud, kuid nende tasude arvutamise vajaduse tekke eelnenud kuue kuu töötasus tehakse hiljem muudatusi nt makstakse töö eest tehtud boonustasusid eelnevate perioodide eest või toimub töötasu suureneminesiis määruse järgi ei tule puhkusetasu ümber arvestada.

Suurenenud liikmelisuse meetod

Juhul, kui tööandja ei maksa puhkusetasu õigeaegselt või ei pea kokkuleppest kinni, tekib töötajal õigus nõuda viivitusintressi ehk viivist. Viivist hakatakse arvestama kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkest seadusest tulenevast või kokkulepitud hetkest ja kuni kohase täitmiseni VÕS § lg 1.

  • Sotsiaalministeeriumi spetsialistide sõnul on muudatuste eesmärk kõrvaldada praktikas tekkinud probleemid määruse tõlgendamisel.
  • Kas on voimalik kindlaks maarata fingerite suuruste suuruse suuruse

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord määratleb, kuidas on õige seaduse alusel põhipuhkust arvestada. Seejuures võib tööandja alati rakendada arvutusmeetodit, mis annab töötaja jaoks soodsama tulemuse.

See tähendab, et kuigi ettevõte peaks töötajale puhkusetasu arvestama kuue kuu keskmise tasu alusel, võib ettevõte töötajale töötasu säilitada, kui see tuleb soodsam või vastupidi. Iga ettevõtte hingeelu on väga erinev.

Suurenenud liikmelisuse meetod

Sellegipoolest on näha, et tööandjad on enamasti valinud just viimase variandi, pakkudes oma töötajatele ühe hüvena kasulikumat puhkusetasu arvestamise meetodit. Lisaks ka puhkusetasude ümberarvestusi, kui esineb preemiate, boonuste jm tehtud töö eest saadud tasude väljamakseid eelmiste perioodide eest.

Põhipuhkuse arvestamise meetodid

BDO palgaarvestuse osakonna spetsialistid vastavad ja nõustavad meeleldi põhipuhkuse arvestuse metoodika teemal. Iga klient on ainulaadne, seega arvestame iga ettevõtte pisidetailide ja sise-eeskirjadega, et pakkuda kvaliteetset palgaarvestuse teenust.

Võta ühendust meie osakonna spetsialistidega ja küsi konsultatsiooni juba täna.

Suurenenud liikmelisuse meetod