Teede suurendamiseks

Toetuse suurus kohalike teede hoiuks on otstarbekohane määrata igaks eelarveaastaks eraldi, nagu praegu teeseaduses sätestatud on, kirjutas ministeerium. Praegu moodustavad kohalikud teed Eesti sõiduteedest 41 protsenti. Põhikiri juhul, kui seda muudetakse Kuidas toimub? Kui aktsiad on panditud, vähendab Nasdaq CSD Eesti filiaal aktsionäri väärtpaberikontol olevate ja sealhulgas koormatud aktsiate arvu proportsionaalselt.

Avaleht Uudised Riik toetab omavalitsuste teede remonti 14 miljoni Riik toetab omavalitsuste teede remonti 14 miljoni euroga Kohalike omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks.

teede suurendamiseks

Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ning ettevõtlusega seotud teedele 3,8 miljonit eurot. Minister Aasa sõnul toob kohalike teede parandamine inimesteni vahetu elukvaliteedi tõusu ning tänane lisatoetus kohalikesse teedesse võimaldab ka teede suurendamiseks tõttu räsitud majandust turgutada. Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus.

teede suurendamiseks

Selle aasta märtsis said kohalikud omavalitsused juba 7 miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul. Toetuse saamiseks oli vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku protsenti.

teede suurendamiseks

Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel ja kokku 15 miljonit eurot. Ainuüksi sel aastal eraldab MKM investeeringutoetust ca 21,1 miljonit eurot.

teede suurendamiseks