Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta

Tee seda igal õhtul duši all. Nendeks on naistevastane vägivald, rahu ja julgeolek, eestvedamine ja osalus, majanduslik võimestamine ning riiklik planeerimine ja eelarvestamine. Väga sageli on leibkondades jäetud suurem osa või kõik tasuta kodutööd täiskasvanud naiste ja vanemate naissoost laste õlule. Sotsiaalne sugu tähendab ühiskondlikult kujunenud ettekujutust naistele ja meestele omastest käitumisviisidest ja tegevustest, mis omistatakse neile bioloogilise soo alusel. Rammuli sõnul pole ilmeksimatu ka ekspertidest koosnev komisjon.

Eesti Sotsiaalministeerium loodab peagi avada arutelu, kuidas võiks edaspidi reguleerida soo muutmist.

Uute reeglite kavand teeks soo muutmise senisest lihtsamaks, kuid ministeerium kinnitab, et midagi kindlat ministeeriumis veel otsustatud pole.

Riik reguleerib soo muutmist alates Enam kui 20 aasta tagune määrus kirjeldab kaheetapilist protsessi. Inimene, kes soovib oma sugu muuta, peab esmalt saama nõusolekus sotsiaalministeeriumi juurde kogunenud ekspertkomisjonilt. Alles siis võib ta alustada hormoonravi ja tarvilike operatsioonidega. Kui esialgsest otsusest on möödas kaks aastat, pöördub inimene uuesti komisjoni ja küsib nõusolekut soo juriidiliseks muutmiseks.

Navigeerimismenüü

See tähendab, et alles siis saab mehest naine või naisest mees rahvastikuregistris. Juunis jõudis Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta ette määruse uus kavand.

Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta Suurimate liikmete suurus

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Liis Kesa selgitas ERR-ile, et vajadus uue määruse järele on suuresti tehniline. Selle seaduseelnõu menetlemisel oleme jõudnud järeldusele, et õigem koht sellele temaatikale tegelikult on hoopis tervishoiuteenuste korraldamise seadus.

Väga laiapindseid arutelusid me selles temaatikas veel ei olegi jõudnud avada," rääkis Kesa.

Kliinikus, kus saab laiendada oma peenist

Ta kinnitas, et laiapindsed arutelud algavad siis, kui valmis saab määruse uus põhjalikum eelnõu. Esialgne kavand näitavat pigem seda, et niisugust määrust on üldse tarvis.

Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta suur munn suurus cm

Komisjon annab hinnangu inimese soole, annab nõusoleku, et soo muutmisega edasi minna. Nii palju oleme siseministeeriumiga tõesti arutanud, et alles peavad jääma need alused, et oleks võimalik veenduda, et seisund on püsiv, et inimesel ei ole see seisund tingitud psüühikahäirest.

Kas on võimalik suurendada peenise suurus

Selles mõttes see määruse kavand näitab, et tegelikult me mingeid väga suuri muudatusi siin ette ei näe. Soo meditsiinilist muutmist määrus enam ei reguleeriks. Soo juriidiliseks muutmiseks peaks komisjoniga kohtuma mitte kaks vaid ühe korra. Uue rahvatervishoiu seaduse eelnõu seletuskirjas öeldakse, et meditsiinilisi protseduure, näiteks hormoonravi või kirurgilisi toiminguid, reguleerib piisavalt võlaõigusseadus.

Rinna suuruse suurendamine ilma operatsioonita - kas see on võimalik?

Viidatud seadusepeatükk paneb paika reeglid tervishoiuteenuse osutamise lepingule. Uitmõtte ajel operatsioone teha ei tohi Sotsiaalministeeriumi juurde kokku kutsutud ekspertkomisjoni juht Imre Rammul ütles, et igal juhul tuleb vältida olukordi, kus inimene saab meditsiinilisi protseduure alustada uitmõtte ajel.

Kas voimalik suurendada soost ilma operatsioonideta Koer peenise suurus

See inimene peab elukestvalt jääma hormoonasendusravi peale," sõnas Rammul. Rammuli sõnul pole ilmeksimatu ka ekspertidest koosnev komisjon.

  1. Uue määrusega võib soo muutmine minna lihtsamaks | Eesti | ERR
  2. Riisa raba Soomaal Soode tekkimine ja turba ladestumine on tingitud kliimast, pinnamoest ja pinnakattest ning hüdrogeoloogilistest tingimustest.

Seni soo muutmiseks rohelise tule saanud inimestest on hiljem ümber mõelnud kolm inimest. Ühtlasi peaks komisjon veenduma, et sooline ebakõla on inimeses püsiv.

Aga nagu öeldud, komisjoni arvamust läheks tarvis ainult soo juriidiliseks muutmiseks.

Imre Rammul märkis, et see võib tekitada inimestes soovi sugu puhtpraktilistel ajenditel muuta. Ehk siis terve rida selliseid küsitavusi ja külgnevaid probleeme võib sellega üles kerkida," ütles Rammul. Liis Kesa kinnitas, et kogu protsess on alles alguses ja määruse kavand kindlasti üldisem kui tulevane määrus. Millal plaanitakse kokku kirjutada uue määruse eelnõu, sõltub suuresti sellest, kuidas jätkub töö rahvatervishoiu seadusega.

Varasem ettepanek: soo muutmine on vaid inimese enda otsus Soo muutmise lihtsustamist on sotsiaalministeerium ka varem välja pakkunud, seda Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna allkirjadega dokumendis pandi ette kehtiv määrus täiesti ära kaotada. Ministeeriumi toonase mõtte järgi oleks soo muutmise komisjon laiali saadetud ja nii soo juriidiline kui meditsiiniline muutmine jäetud ainult inimese enda otsustada.

Sealhulgas ka otsustada seda, kas ta soovib oma keha meditsiiniliselt korrigeerida või ei," märkis ministeerium toona. Soo juriidiliseks muutmiseks piisanuks avaldusest asutusele, mis väljastab isikuid tõendavaid dokumente.

Selleks, et vältida mõtlematuid otsuseid või valeandmete esitamist, pakkus ministeerium välja ka ooteaja. Ministeeriumi ettepaneku järgi oleks rahvastikuregistris inimese sugu muudetud pool aastat pärast avalduse esitamist.

Toimetaja: Urmet Kook.