Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud

Partnerid võtavad geimi vältel pallingut vastu vaheldumisi. Pidage meeles: soojendada tuleks ainult peenist, ilma munandit puudutamata. Kuidas suurendada juuste kasvu meestel peas? Kirurgiliste probleemide lahendamine Ravi operatsiooniga hõlmab mitmeid võimalusi: Peenise jalgade ligeerimine.

Pall Pall peab olema ühtlase pealispinnaga, valget või kollast värvi, liitekohad ilma õmblusteta. Palli läbimõõt on üle 6,35 cm ja alla 6,67 cm, kaal üle 56,7 grammi ja alla 58,5 grammi. Kukkudes cm kõrguselt betoonpinnale peab pall põrkama üle cm ja alla cm. Need kaks deformatsiooni näitajat arvutatakse kolme üksikkatse tulemuse keskmisena palli kolme telje suunas.

Iga üksikkatse tulemus ei tohi erineda teistest rohkem kui 0,08 cm. Üle m kõrgusel merepinnast võib kasutada mänguks kahte eelmisest erinevat pallitüüpi. Esimene pallitüüp on identne ülalkirjeldatuga, väljaarvatud see, et ta peab põrkama üle ,92 cm ja alla cm ning tema siserõhk peab ligikaudu võrguma välisrõhuga ning ta peab olema aklimatiseeritud vähemalt 60 päeva samal kõrgusel turniiri toimumise koha kõrgusega.

Sellist pallitüüpi tuntakse rõhuta või nullrõhuga palli nime all. Kõik testid palli põrke, mõõtude ja deformatsiooni määramiseks tuleb teha vastavuses eeskirjadega. Reket Reketeid, mis ei vasta järgnevatele nõuetele, ei tohi kasutada võistlustel: Reketi löögipind ehk keelestu peab olema sile ja ristuvate keeltega. Keeled ühendatakse raamiga nende ristumispunktides sidumise või läbipõimimise teel. Keelte joonis peab olema enam-vähem ühtlane, keskel ei tohi keelte tihedus olla väiksem kui mujal.

Keeltele ri tohi kinnitada lisa- ega väljaulatuvaid objekte, väljaarvatud need, mida kasutatakse ainult spetsiaalselt kulumise, purunemise või vibratsiooni piiramiseks või vältimiseks ja mis nende eesmärkide saavutamiseks on mõistlike mõõtmete ja paigutusega. Reketi raami pikkus koos käepidemega ei tohi ületada 81,28 cm ja kogulaius 31,75 cm. Keelestatud pind ei tohi ületada 39,37 cm pikisuunas ja 29,21 cm põikisuunas. Raamil, samuti käepidemel, ei tohi olla lisaobjekte ega seadiseid, väljaarvatud need, mida kasutatakse ainult või spetsiaalselt kulumise, purunemise, vibratsiooni piiramiseks või vältimiseks, kaalu ümberjaotamiseks.

Kõik nende eesmärkide saavutamiseks kasutatavad objektid või seadised peavad olema mõistliku suuruse ja paigutusega.

Reketil, kaasaarvatud käepide ja keelestu, ei tohi olla ühtegi seadist, mis võimaldaks muuta reketi kuju või kaalu jaotust punkti mängimise ajal. Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon otsustab, kas reket või prototüüp vastab ülaltoodud nõuetele või lubatakse temaga sellele vaatamata mängida võistlustel. Selline otsus võetakse vastu kas Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni enda initsiatiivil või mõne muu huvitatud osapoole — mängijad, varustuse tootjad, rahvuslikud liidud või nende liikmed — hea tahte vaimus tehtud Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud alusel.

Sellised taotlused ja otsused tehakse vastavuses Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni taotluste läbivaatamise ja ärakuulamise protseduuridega Review and Hearing Procedures. Taotluse planke saab Rahvusvahelise Tenniseföderatsiooni sekretariaadist. Juht 1. Kas reketil võib olla rohkem kui üks keelestu? Reeglis räägitakse selgelt ühest ristuvatest keeltest moodustatud keelestust, mitte aga keelestutest.

Juht 2.

Kirjeldus Kuiv See tehnika on vähem levinud. Harjutuste tegemisel ei pea te kasutama niisutajaid. Inimese kannatlikkuse ja osavuse abil on see üsna tõhus. Selle erinevus on ainult see, et enne peenisele harjutuste tegemist on vaja määrida, see suurendab kudede venitusastet.

Kas võib lugeda keelte joonist enam-vähem ühtlaseks ja siledaks, kui keeled on rohkem kui ühes tasapinnas? Juht 3. Kas vibratsiooni vähendamise seadise võib panna keeltele ja kui, siis kuhu? Jah, kuid ainult väljaspoole ristuvate keelte ala. Pallija ja vastuvõtja Mängijad on teine teisel pool võrku; mängija, kes esimesena pallib, on pallija, ja teine vastuvõtja. Kas mängija, kes palli lüües ületab võrgu mõttelise pikenduse joone, enne palli löömist, pärast palli löömist, kaotab punkti?

Mängija ei kaota punkti kummalgi juhul, kui ta ei astu vastavasse väljakualasse Reegel 20 e. Kui ta seejuures aga segas vastast, võib viimane pöörduda pukikohtuniku poole, kes otsustab Reeglite 21 ja 25 alusel. Pallija väidab, et vastuvõtja peab seisma joontega piiratud väljakualas. Kas see on tarvilik? Vastuvõtja võib seista ükskõik kus omal pool võrku.

Poole või pallingu valik Enne mängu algust otsustatakse loosiga, kes mängijatest saab valida poole või õifuse olla pallija või vastuvõtja esimeses geimis.

 • Sildistamine: mis ähvardab meeste "lüpsmist" - Tüsistused
 • Foto suurused liige noorukitel
 • See tähendab, et kõik loetletud efektid on lühiajalised ja võivad kesta vaid paar tundi.
 • Kuidas suurendada liige 5 cm 2 kuud
 • Uskumatute suuruste video liige
 • Relvaseadus – Riigi Teataja
 • Suurendage liikme suuruse harjutusi

Loosi võitja võib valida või pakkuda oma vastasele valida: õiguse olla pallija või vastuvõtja, mispuhul teine mängija peab valima poole; või poole, mispuhul teine mängija peab valima õiguse olla kas pallija või vastuvõtja. Kas mängijatel on õigus uueks valikuks, kui kohtumine lükati edasi või katkestati enne mängu algust? Loosi tulemus kehtib, kuid mängijad võivad teha uue valiku.

Palling Palling sooritatakse järgmiselt: vahetuslt enne pallingu sooritamist peab pallija seisma, mõlemad jalad paigal, ühes kahest pallimise tsoonist, s. Pallija peab seejärel palli mistahes suunas käest õhku viskama ja enne, kui see maad puudutab seda reketiga lööma.

Palling loetakse sooritatuks, kui reket puudutab palli. Ühekäeline mängija võib palli ülesviskamiseks kasutada reketit.

Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud

Kas üksikmängus võib pallida üksik- ja paarismängu külgjoonte mõtteliste pikenduste vahelt? Pallija viskab õhku kaks või enam palli. Kas ta kaotab selle pallingu?

Rikkumiste diagnoosimine

Palling mängitakse ümber. Vaid juhul, kui kohtunik peab seda tahtlikuks, võib ta tegutseda Reegli 21 järgi. Jalaviga Pallingu sooritamise ajal ei tohi pallija: Muuta oma asukohta käies või joostes.

Pallijal on lubatud vähesel määral muuta oma jalgade asendit nii, et see oluliselt ei muuda tema esialgset asendit. Puudutada ükskõik kumma jalaga muud ala kui tagajoone taga keskmärgi ja külgjoone mõtteliste pikenduste vahel olevat pallimise tsooni.

Pallingu sooritamine Pallija pallib vaheldumisi kas parempoolsest või vasakpoolsest pallimise tsoonist, alustades iga geimi parempoolsest tsoonist. Kui avastatakse, et pallija pallis valest tsoonist, siis kõik mängitud punktid ja ka sooritatud pallinguviga kehtivad, kuid õige asetus taastatakse kohe pärast avastamist. Pallingul peab pall ületama võrgu ja tabama teisel pool võrku diagonaalset pallinguala või jooni, mis seda ala piiravad, enne, kui vastuvõtja pallingu vastu võtab.

Pallinguviga Palling loetakse veaks: Kui pallija rikub Reeglit 7, 8 või 9 b ; Kui ta üritades palli lüüa ei taba seda; Kui pall puudutab enne maapõrget mõnda püsitakistust, väljaarvatud võrk, rihm, võrgulint.

Pärast palli ülesviskamist otsustab pallija seda mitte lüüa ja püüab palli kinni. Kas see on viga? Mängitakse üksikmängu paarismängu väljakul paarismängu postide ja üksikmängu võrgutugedega. Pallingul riivab pall võrgutuge ja kukub õigesse pallingualasse.

Kas see on viga või mängitakse palling ümber? Pallingul on see viga, kuna üksikmängu võrgutoed, paarismängu postid ja võrk ning tross nende vahel on püsitakistused Reeglid 2 ja 10, märkus Reegli 24 juures.

Teine palling Pärast esimest pallinguviga pallib pallija veelkord samast pallimise tsoonist, väljaarvatud juhul, kui ta pallis valest pallimise tsoonist, mispuhul Reegli 9 järgi pallib ta ühe pallingu õigest pallimise tsoonist. Pallija pallis valest pallimise tsoonist.

Ta kaotab seejärel punkti ja nõuab pallingu lugemist veaks, kuna see oli pallitud valest tsoonist. Punkt kehtib nagu mängitud. Järgmine palling pallitakse õigest tsoonist vastavalt punktide seisule. Siis pallib ta paremalt poolt ja teeb pallinguvea, misjärel asetuse viga avastatakse. Kas eelmine punkt jääb kehtima?

Kuidas suurendada peenist ilma kreemide, salvide ja pillideta?

Kummast tsoonist peab ta pallima järgmise pallingu? Eelmine punkt jääb kehtima. Järgmine palling pallitakse vasakust tsoonist. Millal pallida Pallija ei tohi enne pallida, kuk vastuvõtja on vastuvõtmiseks valmis. Kui vastuvõtja püüab palli vastu võtta, siis loetakse, et ta oli valmis. Kui vastuvõtja ei olnud vastuvõtmiseks valmis ja andis sellest märku, siis ei või ta nõuda pallingu lugemist pallinguveaks, kui see ei tabanud vastavat pallinguala. Ümbermängimine Kui kohtunik peatas mängu võistlusmääruste järgi, siis ümbermängimine toimub järgnevalt: Kui peatati palling, sis mängitakse ümber vaid see palling.

Kui peatati mäng, siis mängitakse ümber punkt. Palling peatati põhjusel, mida Reeglis 14 ei ole loetletud.

Inversioonimeetod juuste kasvu kiirendamiseks. +1,5.

Kas mängitakse ümber vaid palling? Mängitakse ümber punkt. Pallingu ümbermängimine Palling mängitakse ümber: Kui pall riivab võrku, rihma või võrgulinti ja on muidu määrustepärane; või kui pall pärast võrgu, rihma või võrgulindi riivamist puudutab enne mahakukkumist puudutab vastuvõtjat või viimase riietust. Kui palliti või pallinguviga tehti ajal, mil vastuvõtja ei olnud vastuvõtmiseks valmis Reegel Pallingu ümbermängimisel pallija pallib uuesti ja mängitakse ümber vaid see palling.

Pallingu ümbermängimine ei tühista eelnenud pallinguviga.

Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud

Pallimise järjekord Esimese geimi lõppedes saab vastuvõtjast pallija ja pallijast vastuvõtja ja nii igas järgnevas geimis. Kui selgub, et pallija pallis väljaspool järjekorda, siis taastatakse kohe õige pallimise järjekord, kõik mängitud punktid aga kehtivad.

Vaid esimene pallinguviga, mis tehtud pallimise järjekorra vea avastamise eel, ei kehti. Kui geim mängiti lõpuni enne pallimise vea avastamist, siis jätkatakse kohtumise lõpuni muudetud pallimise järjekorras. Poolte vahetus Mängijad vahetavad väljakupooli esimese, kolmanda ja iga järgneva paarituarvulise geimide summaga geimi järel, igas setis, samuti ka seti lõppedes, kui mängitud geimide summa selles setis on paaritu arv.

Järgmine poolte vahetus seejärel toimub järgmise seti esimese geimi järel. Kui selgub, et on tehtud viga poolte vahetamises, siis parandatakse see kohe pärast avastamist.

Mängijad asuvad õigetele pooltele ja järgivad esialgset poolte vahetamise järjekorda. Pall on mängus Pall on mängus alates pallingu sooritamisest ja kui ei ole tegemist pallinguveaga või pallingu või punkti ümbermängimisega, jääb pall mängu kuni punkti mängimise lõpuni.

Mängija lööb palli välja, kohtuniku hüüet ei järgne ja pall jääb mängu. Kas tema vastane võib pärast pallivahetuse lõppu nõuda punkti omale? Mängija ei või nõuda punkti, kui pärast viga mängijad mängisid edasi, eeldusel, et see viga ei seganud mängijat. Pallija võidab punkti Pallija võidab punkti: Kui palling, mis ei kuulu ümbermängimisele Reegli 14 järgi, puudutab enne maapõrget vastuvõtjat või tema riietust; Kui vastuvõtja mõnel teisel Reeglis 20 kirjeldatud viisil kaotab punkti.

Vastuvõtja võidab punkti Vastuvõtja võidab punkti: Kui pallija teeb kaks järjestikust pallinguviga; Kui pallija mõnel teisel Reeglis 20 kirjeldatud viisil kaotab punkti. Mängija kaotab punkti Mängija kaotab punkti, kui: Ta ei löö palli üle võrgu vastase poolele tagasi enne, kui see on kaks korda põrganud erandid Reeglis 24 a ja c ; või Ta lööb palli Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud nii, et see puudutab maad, püsitakistust või mõnda teist objekti väljaspool vastase väljakupiire erandid on Reeglis 24 a ja c ; või Seistes kas väljakul või väljaspool seda, võtab ta palli vastu lennult ja eksib palli tagasilöömisel; või Ta kannab palli tahtlikult reketil, püüab selle reketile või lööb seda rohkem kui üks kord; või Ta ise või tema reket käes või käest lahti või tema riietus puudutab võrku, poste, võrgutugesid, trossi, rihma, võrgulinti või vastase väljakut kui pall on mängus; või Ta lööb palli lennult enne, kui see on ületanud võrgu; või Pall puudutab mängijat või tema riietust, väljaarvatud reketit tema käes või kätes; või Ta viskab reketi käest ja puudutab palli; või Ta muudab punkti mängimise ajal tahtlikult ja tegelikult reketi kuju.

Reket lendab pallingu pallija käest ja puudutab võrku enne, kui pall on puudutanud maad. Kas see on pallinguviga või kaotab pallija punkti? Pallija kaotab punkti, kuna tema reket puudutas võrku, kui pall oli mängus Reegel 20 e. Järgmine tehnika aitab teil pärast 3—5 kuud peenist paar sentimeetri võrra suurendada: Jahvatage grammi tüümiani, valage selle peale keeva veega.

Saadud tinktuuri, kui see on jahtunud, peate jooma enne hommiku- ja õhtusööki. Kahjuks, kui teil jäi vähemalt üks päev vahele, peate alustama kõike uuesti. Võtke 1 tl koirohi seemneid, valage sellele külma vett ja keetke 10 minutit. Pärast seda peate jooki jahutama ja jooma seda kolm korda päevas. Soda ei ole afrodisiaakum, kuid selle abiga võite proovida peenist suurendada.

Seda toodet saab kasutada vannide ja kompresside kujul ning isegi meega koorida. Meeste foorumites võite kohtuda kasutajatega, kes räägivad sellest, kuidas liige saab suurendada traditsioonilise meditsiini abi, manuaaltehnikaid ja harjutusi, mille eesmärk on tugevdada õõnsaid kudesid ja laiendada nende mahtu. Tegelikult ei anna kõik rahvapärased meetodid üldse mingit tulemust või on mõju nii tühine, et seda saab märgata ainult suguelundi hoolika mõõtmisega joonlauaga.

Meditsiinipraktikas pole nende meetodite kasutamisel langenud faali suurenemisest ühtegi fakti. Kogu teave, et dekoktid, omatehtud kreemid suudavad peenist kasvatada, pole midagi muud kui väljamõeldis. Seetõttu soovitavad arstid mitte katsetada erinevate kahtlaste meetoditega ja nõuavad kirurgi poole pöördumist või pikenduste, pumpade või ravimite suurendamise ostmist.

Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud

Ainult sel viisil saate tõesti suguelunditele lisada mõne sentimeetri ja mitte kahjustada oma tervist. Massaaž Spetsiaalsed harjutuste komplektid suurendavad peenist, kuid ainult regulaarse manuaalteraapia korral.

Klasside ajal toimub corpora cavernosa ümbritseva koe tuunika venitamine. Aja jooksul täidetakse tühimikud uute konstruktsioonielementidega, suurendades nii detaili varre pikkust kui ka läbimõõtu.

Enne peenise suurendamist treeninguga on kudede piirkonnas kudede soojendamine soovitatav, et nende elastsust suurendada. Selleks võite kasutada sooja soola või soojendavate kompressidega täidetud kotte. Parandades vereringet, võite kude ohutult venitada, kartmata kahjustusi. Enesemassaaži ajal on soovitatav teha järgmised harjutuste komplektid: hoides fallose pead, tõmmake see paremale, püsides 1 minut äärmises asendis; samal viisil tõmmake peenis vasakule; Haarake poole püstitatud peenisest aluse lähedal; suruge veri aeglase venitatava liigutusega peenise peale lähemale; korrake harjutust vähemalt korda, seejärel sirutage peenis, et taastada selles vereringe.

Faali pagasiruumi sõrme libisemise parandamiseks pange sellele väike kogus massaažiõli või vaseliini. Peenise suurendamiseks harjutuste tegemine, peate oma keha "kuulama". Peenise Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud ajal ei tohiks see põhjustada ebamugavusi ja valu. Falli pikendamiseks 3—4 cm, masseerige kuue kuu jooksul vähemalt 3 korda päevas. Liikme masseerimiseks Meeste liikmete nimed palju huvitavaid tehnikaid, neid saab vaadata Internetis olevates videotes.

Peaasi, et protseduur ei tekita ebamugavusi ja valu ning on ka korrapärane. See parandab kohalikku verevarustust, millel on positiivne mõju erektsiooni tugevusele ja kvaliteedile, hoides ära stagneerunud protsesse. Kummaline, kuid isegi õigesti teostatud masturbeerimine võib peenise suurust suurendada.

Kogu saladus peitub järgmises: keha masseerides peate proovima peenist natuke venitada. Pange tähele, et nagu iga massaažiliigi puhul, tuleb lihaseid soojendada, nii et peate rakendama soojendava kompressi. Siis soovitatakse väikese erektsiooniga peenist pigistada ja lahti keerata. Ekspertide sõnul on selline tegevus võimeline parandama verevoolu ja stimuleerima seeläbi kudede kasvu. Teine toiming, mis tuleb läbi viia - masturbeerimine, peate peenise kinni haarama pea piirkonnas ja proovima seda natuke venitada, lükates mitu sekundit edasi.

Sellised lihtsad harjutused peenise suurendamiseks mitte ainult ei suurenda selle suurust, vaid parandavad ka erektsiooni. Enne harjutuste valimist tuleks tähelepanu pöörata ka peenise käsitsi suurendamisele, Aaron Kemeri ja Kegeli harjutustele.

Peenise suurendamine massaažiga on üsna tõhus meetod. Kombatava toimingu abil on võimalik mitte ainult helitugevust suurendada, vaid ka potentsi suurendada. Massaaži ajal tuleks korrata masturbeerimisel kasutatavaid liigutusi.

Ainuke asi on see, et liige tuleb iga kord välja tõmmata, kui käsi pähe läheb. Meetodi tõhusus Enne peenise suurendamist peaksite ise välja selgitama, kas see meetod annab tulemuse.

Sõltumatud suurendamismeetodid on üsna tõhusad, mitte asjata nimetatakse mõnda neist vanaisa meetoditeks.

Kui palju võib suurendada täispuhutavad proteesi liige

Peenise kasv toimub tänu asjaolule, et kuded on venitatud ja verega täidetud. Tehnika rakendamise tulemusel võib peenise suurenemine oma kätega suureneda keskmiselt 2—4 cm. Võib tunduda, et seda pole nii palju, kuid kasv on väga märgatav. Te ei tohiks oodata kiireid tulemusi, kuna kui need kuded venivad liiga kiiresti, võib peenis kahjustada, on võimalik mikrotoitumine, tursed.

Seetõttu peaks peenise laienemine kätega kestma järk-järgult. Ärge tuginege üldistele numbritele. Peenise kasv sõltub valitud meetodist, suguelundite kudede pikenemise kiirusest, vanusest. Mida noorem mees, seda kiirem on peenise kasv. Peenise kasvatamiseks on kolm peamist viisi: spetsiaalsed ettevalmistused; kirurgiline sekkumine; riistvara tehnika. Peenise narkootikumide pikendamist peetakse kõige populaarsemaks, kuna pole liiga palju inimesi, kes soovivad lamada kirurgi noa all või kulutada raha vaakumpumpadele ja muudele seadmetele.

Kuna suureneb nõudlus ravimite suurendamise järele, kontrollisid Poola teadusinstituudi teadlased kõigepealt nende efektiivsust. Õige variandi valimisel peate kõigepealt konsulteerima kirurgi ja uroloogiga.

Arst määrab kompuutertomograafia või vaagnaelundite ultraheli, et välistada patoloogiad, mis on vastunäidustused ükskõik millisele tehnikale. Paljud mehed märgivad ise laieneva peenise efektiivsust.

VÄLJAKUL VIIBIMINE:

Muidugi ei tohiks oodata koheseid tulemusi, kuna peenise kasv on pikk ja vaevarikas protsess. Hinnatud täiendavate sentimeetrite nägemiseks on vaja igapäevaseid protseduure 2—6 kuud. Keskmiselt suureneb mehe peenis mitme kuu jooksul 2—4 cm.

Väärib märkimist, et mida noorem mees, seda varem ta harjutuste tulemust märkab. Nüüd mõelgem välja, kuidas peenist ilma ravimiteta suurendada. Kõik meetodid kannavad teatud riski. Valesti valitud rahvaretsepti või apteegigeeli kasutamisel võib tekkida allergiline reaktsioon või suguelundite kudede põletus. Määrdeained Peenise kiireks suurendamiseks aitavad spetsiaalsed kohaliku rakenduse vahendid - määrdeained.

Selliste ravimite toime tuleneb kompositsioonis sisalduvatest looduslikest komponentidest, mille tõttu peenise kude laieneb. Lisaks sisaldavad mõned tooted hormoone, seetõttu on parem neid kasutada vastavalt spetsialisti juhistele.

Määrdeaineid on 3 tüüpi: Kiire toimega salvid - pärast toote pealekandmist vastavalt juhistele suureneb peenis paar sentimeetrit, neid tuleb rakendada vahetult enne seksuaalvahekorda.

Geelid faali suurendamiseks - kumulatiivse efekti saavutamiseks peate selle kava ravimeid kasutama mitu kuud järjest. Need on kõige tõhusamad pikaajalise efekti saavutamiseks suurenemise ja potentsi osas.

Abisalvid - peate kasutama selliseid abinõusid koos teiste meetoditega, näiteks paralleelselt harjutuste sooritamise või düüside kasutamisega. Määrdeainete kasutamist peetakse absoluutselt ohutuks ja mittetraumaatiliseks peenise suuruse suurendamise meetodiks.

Kuid enne kasutamist on oluline tutvuda vastunäidustuste ja võimalike kõrvaltoimetega. Pillid ja toidulisandid peenise suurendamiseks Igal neist on oma omadused, plussid ja miinused. Pärast ettevalmistamist on vaja treeningut alustada, vastasel juhul on pehmete kudede vigastamise oht suur. Tugev erektsioon põhjustab kudede halva venituse ja neile tekivad kahjustused. Lõdvestunud olekus ei voola kehasse piisavalt verd, nii et te ei tohiks oodata paistetust ja kudede kasvu.

Kontrollige nahka, kui sellel on kahjustusi, siis ei tohiks jelki teha. Esialgne etapp - soojenemine Sama oluline ettevalmistusetapp on peenise soojendamine. Seda teostatakse ühel viisil: loputage keha piisavalt kõrge temperatuuriga veejoaga, kuid ärge seda põletage; hoidke rätikut või puhast riidetükki kuumas vees ja mähkige sellega mõni element kompressi tegemiseks; Laske orel kuumas vees ja hoidke seda mõnda aega selles.

Seda Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud soovitatakse eriti enne kuiva želeti kasutamist. Aurutamine muudab kangad elastsemaks. Kui määrdute nahale kreemi või salvi pärast soojenemist, peate selle esmalt kuivatama soojendatud rätikuga.

Selleks triikige mõlemalt poolt puhas rätik. Pühkige nendega fallos. Kuidas teha märg märgistamist? Märgistamise valdamiseks peate õppima, kuidas peenist õigesti hõivata. Selleks voldi pöidla ja nimetissõrme padjad rõngasse, nagu näidates OK märki. Harjutusi tuleb alustada pärast peenise määrimist ja need tuleb läbi viia vastavalt juhistele: Asetage sõrmede rõngas peenise alusele ja pingutage käepidet, et elund veidi kokku suruda.

Viige Mis optimaalne peenise suurus peenise alusest pähe. Sel hetkel peaks fallos olema horisontaalselt. Peate sõrmi aeglaselt liigutama, nende tee alusest pähe peaks võtma umbes 3 sekundit.

Niipea, kui rõngas jõuab pähe, teostage teise käega sarnane haarduvus. Vabastage esimese käe sõrmed ja alustage kohe teise rõnga liikumist. Tehke selliseid haaravaid liigutusi kogu treeningu vältel.

Väljak Väljak on 23,77 m pikkune ja 8,23 m laiune ristkülik. Võrk jagab väljaku kaheks pooleks. Võrk pingutatakse maksimaalselt 0,8 cm läbimõõduga trossi abil. Trossi otsad kinnitatakse või jooksevad üle kahe kandilise maksimaalselt 15×15 cm või ümmarguse maksimaalse läbimõõduga 15 cm posti, mis ei tohi trossist üle ulatuda rohkem kui 2,5 cm ja mille keskpunktid on väljaspool väljakut mõlemal pool sellest 0, m kaugusel. Postide kõrgus on selline, et trossi ülemine serv on maast 1,07 m kõrgusel.

Kokku peate liikmele esimest korda kulutama 65 korda. Siis peate iga kord suurendama lähenemiste arvu viis korda, viies järk-järgult ni. Kui teete seda, siis pärast esimest protseduuri tunduvad suguelundid mahukad. Raskuste korral tasub videol vaadata jelkundi õppetunde, lugedes läbi kogenud nuperdajate nõuandeid. Parim on protseduur läbi viia enne magamaminekut või varahommikul.

Kui manipulatsioonide ajal hakkab erektsioon tugevnema, katkestage ja puhutage fallos. Pärast lõõgastumist võite jätkata. Tagasihaardetehnika Selle jelka teostamise tehnika erinevus on ainult peopesa asendis - see peaks peenist ülevalt katma.

Suurendada liikme cm

Samuti tuleks sõrmed rõngasse sulgeda. Paljud mehed usuvad ekslikult, et sel juhul ei tohiks liigutusi teha alusest peani, vaid vastupidises suunas. Te ei saa seda teha, kuna te ei stimuleeri peenise verevarustust, vaid suunate selle pigem vaagnaelunditesse. Arvatakse, et erektsioon võib sellest kannatada. Kuidas teha kuiva tarretist? Kuiva geeli tehnika ei erine määrimisega tehtavast tehnikast. Ainus erinevus on see, et enne manipulatsioone ei pea nahka niisutavate vahenditega määrima.

Selle tehnika eeliseks on see, et käsi ei libise sellega ja haare ei nõrgenda. See treenimismeetod peaks algama 50 lähenemisest, maksimaalne liigutuste arv on Kuiva geeli puuduseks on see, et pärast seda võib peenisel esineda naha või konnasilmade ärritust. Mis on veniv tarre ja kuidas seda valmistada? Venitavad jelqingi harjutused on falli pikendamiseks efektiivsemad.

Viie minuti pärast peate elundi järsult alla tõmbama, hoides peas. Treening lõpeb rõnga tugeva kokkusurumisega lobus. Lõdvestunud peenis ulatub paralleelselt põrandaga. Samal ajal on vaja seda pea lobus kokku suruda. Erutatud peenis tõmmatakse alla või küljele. Stress vajab vaheldust lõõgastumisega. Venituspraktika kasutamisel ei pea te määrdeid kasutama. Ärge vigastage ennast. Millised määrdeained sobivad gelkile? Treenimist on võimalik läbi viia märgmeetodi abil spetsiaalsete või improviseeritud vahenditega.

Kõiki määrdeaineid saab jagada rühmadesse: Vaseliini baasil - see võib olla ükskõik milline kreem, mille koostises on see komponent. Lihtne ja taskukohane vaseliin töötab hästi. Teine võimalus on hepariini salv, mis vähendab ka elundipõletikku ja selle kudede kiiremat paranemist. Käepärast - oliivi- või päevalilleõli, kõige paremini rafineerimata. Spetsiaalsed tooted - apteegist saadavad määrdeained või seksipoodidest peenise suurendamiseks mõeldud kreemid Titan Gel, StandUp Gel, Falloston.

Õlipõhised kehageelid. Parima efekti annavad fallose suurendamiseks spetsiaalsed preparaadid, kuna need parandavad vereringet ja omavad sageli täiendavat soojendavat toimet. Teie valik peaks olema libe ja mitte liiga kiiresti naha sisse imenduma.

Treeningu vastunäidustused Ärge eeldage, et koolitus on ohutu ja kõigile lubatud. Jelki ei saa teha: 2. Ettevaatlikult tasub tegutseda eesnäärme, põie põletikuliste protsesside korral. Pärast südameinfarkti või insuldi ei tohiks alustada treenimist suure koormusega, vähemalt 2 nädala jooksul tehke ainult 50—60 lähenemist, et keha mitte üle koormata.

 • Me mõistame, kuidas parandada vereringet vaagna - Ennetamine
 • Kuidas moota liikme foto suurust
 • Kiilaks saamiseks ei ole üldse vaja kogu loetletud põhjuste komplekti.
 • Kui saate suurendada peenise kodus
 • Suurenda Dick 2 cm
 • Kui kiiresti su juuksed kasvavad? - Esiletõstmine
 • Kuidas 100 suurendab liiget

Kroonilise prostatiidi korral kuulake oma tundeid, kui tunnete pärast treeningut ebamugavust, peaksite need mõneks ajaks katkestama. Kui teil ravitakse või olete hiljuti teinud Urogenitaalsüsteemi elundite operatsiooni, peaksite koolitust arutama oma uroloogiga.

Kuidas vältida peenise vigastusi? Harjutusi tuleb teha nii, et nad ei kahjustaks ennast. Peatage manipuleerimine, kui: väikeste punaste või mustade punktide ilmumine peenisele; verevalumid ja verevalumid nahal. Need sümptomid ilmnevad intensiivse käsitsi kokkupuutel elundiga, mille tagajärjel kapillaarid lõhkevad.

Kui pärast treeningut tunnete tugevat valu või teil on raskusi urineerimisega, peate andma kehale puhkuse. Sellised sümptomid on ületreeningu tunnused - lihased pigistavad kusiti.

Kõige sagedamini kaob ebamugavustunne tunni pärast, kui seda ei juhtu - külastage arsti. Arstide arvamus ja tõelised ülevaated Uroloogid ja kirurgid on jelqi suhtes ambivalentsed. Kui teete harjutusi korralikult videotundides vene keeles või kogenud nupersi juhendamisel, siis pole neist rohkem kahju kui massaažist.

Mees, kes ei soovi keha treenida rohkem kui vajalik, tunneb lõpuks erektsiooni paranemist ja näeb, et fallos suureneb.

Kuidas suurendada liikme 5 cm 2 kuud

Peenise pigistamine, liigne kokkupuude või lähenemiste arvu suurenemine põhjustab tugevat lihaste kahjustust ja põletiku arengut. See seisund võib olla ohtlik. Foorumites olevad tõelised mehed jätavad jelqi kohta sellised kommentaarid: Jelking: tõelised ülevaated meestest peenise laienemise kohta Ülevaated meeste seas märgistamise kohta näitavad, et see peenise laienemise tehnika töötab tõesti.

Selle eesmärgi saavutamiseks peate siiski olema kannatlik, kuna suguelundi pikendamise protsessi ei saa kiireks nimetada. Foorumites jagavad jelqingi kasutanud mehed isegi enne ja pärast treenimist oma intiimseid peenisefotosid. Oma ülevaadetes kiidavad mõned massaažitehnikat, teised soovitavad eelistada peenise laienemise kiiremaid meetodeid.

Kuid alati valitseb uudishimu ja huvi. Lõppude lõpuks ei saa te enne enda kontrollimist teada, kui tõhus see meetod on. Jelking - lahutus või tõde? Victor, aastane. Sain teada peenise laienemise sellise tehnika olemasolu kohta, nagu Internetist märgistamine.