Erinevate tougide liikmete mootmed

Kuidas saaks Teie arvamusel minimeerida ettevõtlussektori varaostukava võimalikku moonutavat mõju? Ära märgiti vajadust ühtlustada punaste tõugude aretuse eesmärk ja tõuraamat. Siis hakati lisaks palgatõusudele suurendama ka koosseise, mis ei saanudki olla jätkusuutlik. Mõjutamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hobuse anatoomia Ratsanik saab hobusele mõju avaldada neljal viisil: kehamassiga, istakuga, säärtega ja ratsmetega. Kolm hunti kütiti eriloaga väljaspool jahiaega. Krüptovarad laiemalt ei kujuta endast praegu olulist riski ELi finantssüsteemile ega valuutastabiilsusele.

Kari on üks kõrgeima piimatoodanguga karju Rootsis, keskmise väljalüpsiga – 3,80 – 3,50 EKM piima kgsom. Senised katsetulemused on näidanud mõlema tõu väga head taset. SRB lüpsab küll vähem piima 1 ja 2. Eraldi esitleti kahte tipp SRB lehma, kelle toodangunäitajad ja AV-d olid kõrged ning kes olid valitud ka pulliemadeks.

Farm on ostetud a. Gunnari isalt. Farm on mahefarm, mille esmärgiks on toota kõik söödad-seemned farmis. Töölisi on täiskohaga 3,5. Karjas on SRB lehma toodanguga – 4,2 – 3,4, som. Farm jättis väga hea mulje. Pean tunnistama, et ei ole nii suurt, ilusat ja ühtlast SRB lehma enne kohanud.

Päeva õhtupoolses osas külastasime üle maailma kuulsat Kosta Boda klaasitehast, kus oli võimalik tutvuda ja kaasa osta erinevaid tooteid, kui ka näha kuidas klaasi puhutakse. Kolmapäev, Esmalt olime Magnus Lydighi ja Marielle Stövegardi talus Benestadis, kes alustasid farmiäriga alles a, kui nad selle rentisid. Lehmade arv on kasvanud lt le. Lehmi peetakse lõas ja lüpstakse torusselüpsi seadmetega. Aretuseesmärk on saada terveid ja pikaealisi lehmi, kuid enim rõhku pannakse udara kvaliteedile.

Arvustused

Talus palgalisi töötajaid ei ole. Keskmise tasemega farm, kus lehm oli suhteliselt ühtlase suurusega rk ~ cm. Farmis esitleti eraldi mitmeid lehmi. Õigem oleks siiski öelda, et kui keegi tahtis näha eraldi konkreetset lehma, siis tõi farmer lehma spetsiaalselt välja ja esitles teda. Lõunapausi ajal tutvusime Rootsi järgmise kuulsa turismiobjektiga – Huseby muuseumiga, mis meenutas pisut meie eesti rahva – ja põllumajandusmuuseumi, kuid sealt puudusid vanaaegsed masinad, mida aga asendasid vesiveskid jm vanaaegsed ehitised.

Pealelõunal külastasime veel üht farmi, mille peremeesteks on kaks venda Lars-Göran ja Jan-Olof Svensson. Farmil on kolm põhitegevusala: piimatootmine, metsa töötlemine ning erinevad uuringud. Metsa osa suureneb, kuna see annab suurimat tulu. Piimatootmise osa jääb samale tasemele, kuid erinevate uuringute osa väheneb.

Erinevate tougide liikmete mootmed

Piimatoodangu eesmärgiks on seatud kg, kuna kõrge piimatoodanguga kaasnevad erinevad tervisehädad ja tiinestumisprobleemid ning seega kõrge piimatoodang ei kompenseeri kulutusi ravimitele, veterinaarile jms. Aretuseesmärgiks on seatud funktsionaalse ja terve lehma aretus. Kuna praegu olevat suur probleem udaratega, siis seetõttu on põhirõhk udaraehitusel. Samuti ei soovita suurt lehma. Talust jäi keskmine mulje. Lehmad ei olnud väga suured, oli märgata jalaprobleeme ka Eestis on SRB kasutamisega suurenenud jalgade vead.

Lõpp kokkuvõtteks kahe riigi farmide võrdlemisel tuleb öelda, et kahe maa – Taani ja Rootsi – aretuseesmärgid on ajalooliselt olnud erinevad. Seetõttu kohtasime Taanis suuremat ja robustsemat lehma, kellel oli tugevam lustik ning paremad tugevamad jalad.

Rootsis seevastu aga oli lehm väiksem, tunduvalt piimatüübilisem, suurema udaraga, kuid nõrgemate jalgadega.

'+ 'Gunung Padang megalithic site'+ '

Seega oli suurepärane võimalus võrrelda oma maa loomi nende kahe suure piimatootmismaa loomadega ning veenduda taas, et eesti punane lehm ei jää põhjamaade lehmadele alla millegi muu, kui populatsiooni keskmise piimatodangu numbriga.

Selle põhjuseks ei ole aga miski muu kui managemendi ehk juhtimise küsimused, mille alla saab koondada väga palju söötmine, pidamine, teadmised, tööjõud, tahe jne. Peale viimast farmi sõitsime Malmösse, kus algas planeeritud konverents.

Selleks ajaks olid kokku sõitnud kõik delegaadid üle maailma, kokku ~, 20 erinevalt maalt. Õhtul esitlesid erinevad delegaatmaad läbi stendide oma maa aretusprogramme, tulemusi ja tulevikusuundi. Taoline nn. Samas sai posterite juures vestelda ning uurida, mis eelnevalt arusaamatuks jäänud oli.

Konverentsiperiood algas Kellel veel tahtmist jagus, neil oli võimalus vaadata ka Saksamaad ning tutvuda angli tõuga Eeltuurile saabunud delegaadid kohtusid aga juba kõik õhtusöögi lauas.

Paraku ei kasutanud kõik maad n. Läti taolist võimalust, kuid loodan et järgmisel konverentsil on postereid hulga enam. Neljapäev Ning nendest nüüd lähemalt. Esimene päev. Päeva juhtis ja seda mõlemad konverentsi päevad Rootsi Põllumajandusülikooli professor Jan Philipsson, kes on Uppsalas loomade aretuse ja geneetika osakonna juhataja.

Erinevate tougide liikmete mootmed

Samuti on prof. Philipsson paljudele aretajatele tuntud, kuna tema uurimistööde teemadeks on olnud funktsionaalsed ja tervisetunnused, aretusväärtused, nende indekseerimine, aretusprogrammid jpm. Päeva esimene ettekanne oligi päeva juhilt prof.

Gunung Padang, Java

Philipssonilt ja teemaks „Piimaveiste rahvusvahelise geneetilise hindamise ja aretusprogrammide areng“. Oma ettekandes peatus professor rahvusvahelise hindamise põhjustel ja arengutel Interbullaretusprogrammide globaliseerumisel, rahvusvahelises hindamises osalevatel maadel ja kogutavatel tunnustel, genotüübil ja keskkonna seostel, geneetilisel varieeruvusel ja geneetilistel trendidel erinevaid tunnuseid silmas pidades.

Kokkuvõtvalt rõhutas ta rahvusliku hindamise täpsust ning sellest tuleneva tähtsust. Samuti soovitas ta vahetada testpullide spermat eri maade vahel, kuna seeläbi saadaks suurem tütarde arv ühele pullile ja pullide usaldusväärsus suureneks.

On ju praegugi paljudel pullidel üle maailma tütred, keda koos hinnatakse. Juba praegu on maailm globaliseerunud, kuna paremad pullid on kasutusel igal pool. Ka rahvusvaheline hindamine on täna võimalik peaaegu kõikide tunnuste alusel.

  1. Eesti kutsuti Põhjamaade punase tõu aastakoosolekule - egvorguteenus.ee
  2. Hunt – Vikipeedia
  3. Galopp Allüür on hobuse liikumisviis.

Järgmisena rääkis Morten Kargo Sorensen Taani veiste föderatsioonist ja Aarhusi ülikooli põllumajandusteaduste osakonnast teemal „Inbreeding – väljakutse piimaveistele – ka punastele tõugudele“. Ta selgitas inbreedingu sugulusaretus definitsiooni, olemust ning mida peaks teadma, milliseid järeldusi teha ning kuidas inbreedingut vältida. Suurim probleem inbreedinguga on holsteini tõul, kuid ka punastel tõugudel on oht inbreedingu suurenemisele, kui temale tähelepanu ei pöörata.

Samuti on ta uurinud ja saanud tulemused, et kui inbreeding puudub, siis on ka aretusväärtused kõrgemad ~5 p. Lõpetuseks rõhutas ta põlvnemisandmete registreerimise tähtsust, tasakaalustatud pullivalikut ja inbreedingu kaasamist paaridevaliku programmidesse. Järgnes ehk päeva keerulisem teema „Genoomselektsioon punaste tõugude aretusprogrammides – võimalused ja perspektiivid tulevikuks, näitena angli tõug“, mille kandis ette Kieli Ülikooli loomade aretuse ja loomakasvatuse instituudi uurimisgrupi juht prof.

Georg Thaller, kelle käe all on uuritud just tänapäevasemaid loomade geneetika suundumisi genoomselektsioon, QTL jne. Ta peatus molekulaargeneetilisel informatsioonil üldse, geenide olemasolul, geneetilise edu alustel, KSJ loomade kasutamisel, pulliemade selektsioonil ja DNA-l baseeruva valiku perspektiividel.

Kokkuvõttena arvas prof. Thaller, et kuna uurimisteks materjali on, peaks rohkem fookusesse võtma funktsionaalsed tunnused.

Erinevate tougide liikmete mootmed

On loodud väga head järglaste järgi hindamise süsteemid ning intensiivselt kogutakse väärtuslikke tunnuseid. Pulliemade selektsioonis oleks soovitav kasutada rohkem markerselektsiooni, et seeläbi valida veel väärtuslikumad testpullid. Marker informatsioon võimaldab vaadelda geneetilisi variatsioone populatsiooni siseselt, mis omakorda on lõpptulemus tulemuslikule piimatõugude aretusskeemile.

Erinevate tougide liikmete mootmed

Päeva eelviimase ettekande „Põhjamaade geneetiline hindamine on praktilise aretuse töövahend punastes tõugudes“ pidas põhjamaade ja ka kogu Taani geneetilise hindamise eest vastutav Gert Pedersen Aamand. Teatavasti hinnatakse Taani, Rootsi ja Soome pullid juba alates a. Näitena üle maailma kasutatud Rootsi pull Peterslund, kellel on Taanis 47, Soomes ja Rootsis tütart, seega kokku tütart.

Kuna pull on ühtses hindamises, siis saadakse tütre info lisaks Rootsis olevatele tütardele. Põhjamaade ühtne hindamine võimaldab kasutada efektiivselt teadaolevat informatsiooni, saadakse usaldusväärsemad aretusväärtused ning on olemas ka ühtne KSJ pullide platvorm.

Taoline pullide ühtne hindamine võiks olla kõikidele punastele tõugudele ühine, kuid see nõuab väga täpseid registreerimisandmete edastamisi. Kas need olid orienteeritud kindlalt loodesse või võisid nad tegelikult lõuna-kagu suunas olla? Rodney leidis kiiresti, et see ei saa olla viimane, kuna maastik tõuseb märkimisväärselt kagu-kagu suunas, muutes selle orienteerumise suuna väga ebatõenäoliseks.

Seevastu vaade loodesse on takistusteta, kuid ühe mäe Kuidas suumida liige 25 vaadata mäe jaoks on mõni 6 miil 10 kilomeetrit kaugusel. See tõuseb umbes m kõrgusele, mis on umbes 80 meetrit kõrgem kui Gunung Padang. Kuid Gunung Padangilt vaadatuna on see küngas kaugemal selgelt Erinevate tougide liikmete mootmed stratovolkaanmis kannab kahte nime: Gunung Pangrango selle läänepoolne tipp, mis tõuseb 3, meetri kõrgusele ja Gunung Gede selle idapoolne tipp, mis tõuseb 2, meetri kõrgusele.

See asub megaliitkompleksist umbes 15 miili 24 miili kaugusel, pidades selgelt silmas kivi seadeid kõigil viiel terrassil. Seda, et Gunung Padang on joondatud Pangrango-Gede tippude poole, tugevdab teadmine, et legend räägib sellest, et Gunung Padangi ehitas iidne rass, mis oli pärit algselt sellest stratovolcano'st isiklik suhtlus Danny Hilmaniga.

Rodney Hale määras Gunung Padangi megaliitkompleksi keskmise asimuudi väärtuseks º. See kahe kraadine asimuutide vahemik oli suunatud stratovolcano idapoolsetele nõlvadele, mis valmistas pisut pettumust, sest see tähendas, et me ei saanud kuidagi öelda, et Gunung Padang oli suunatud ühele või teisele vulkaani tipule.

Asi vigastas mind, nii et sain Rodneyga kokku, et asja lähemalt uurida.

Mõlemad nõustusime, et Gunung Padangi astmeliste terrasside loode orientatsioon pidi olema vulkaani poole. Niisiis vaatasime veel kord erinevate sirgjooneliste kiviseadete telge ja mõistsime, et just saidi peatelje määrasid just esimese taseme - viiest terrassist madalaima - konstruktsioonid. Selle määrab tsentraalselt paigutatud ja nüüd kokku varisenud ristkülikukujuline küngas, mille idaosas on pikk rada, mis lõpeb trepi põhjaga, mida tähistavad seisvad megaliidid ja mis ronib teisele tasemele.

Nii kivimüra kui ka selle küljetee asimuut on º.

Isiklik ja erialane taust 1. Palun tooge esile oma peamised erialased oskused monetaar- finants- ja ettevõtlusvaldkonnas ning peamised Euroopa ja rahvusvahelised kogemused.

See on suunatud Gede'i peamisele tipule, mis sisaldab vulkaani silmapaistvaimat kraatrit, tuntud kui Gumuruh. See lubab arvata, et keskel asuv kivimägi, algselt võib-olla tseremoniaalsetel eesmärkidel kasutatav vaateplatvorm, oli esimene ehitamine terrassil, ülejäänud kiviseaded tulevad tõenäoliselt hiljem. Kuna teistel alumisel terrassil asuvatel kivikonstruktsioonidel on asimuutide mitmekesine valik vahemikus º, on nad loonud vale keskmise asimuudi, mis ei ole suunatud ühelegi vulkaani tipule.

Seega tekib küsimus: miks keskenduda oma tähelepanu vulkaanile? Vastus peitub tõenäoliselt selles, et vulkaan on olnud perioodiliselt aktiivne kogu viimase 10, aasta jooksul, kus on tõendeid purskete kohta 10, BP enne käesolevat4, BP, 1, BP ja 1, BP. See puhkes ka is koos mitmesuguste muude väiksemate pursetega sellest ajast peale. Praegu on see passiivne. Kuna sirgjooneline kivimägi Gudung Padangi madalaimal tasemel oli suunatud Gede peakraatri ehk "stratocone" poole, mida nimetatakse Gumuruhiks, tundus oluline kindlaks teha täpselt, millal selle 1.

Neljast erinevast kohast pärit kraatri ümbruses olevad orgaanilised Erinevate tougide liikmete mootmed on esitanud kuupäevad ainult varem kui 45, aastat tagasi, mis on täpse Carbon tutvumise piirmäär. Võimalik, et Gudung Padangi põhitelge määratlev kivimägi ehitati pärast Gumuruhi kraatri suurt purset, võib-olla selleks, et austada või rahustada mingisugust tulekahju vaimu või jumalust, kes arvatakse vulkaani asustavat.

Nii et praegu ei saa sellel teemal muud öelda, kui eeldada, et võis aset leida muid purseid, mis vastavad ühele või teisele neist kuupäevadest. Ainus, mida võime öelda, on see, et 4, BP purse vastab üsna hästi Gunung Padangi megaliitkompleksi tavapärasele dateerimisele ca.

Seetõttu võib see mõjutada mõnede tänapäeval nähtavate kiviseadete orientatsiooni. Kuid need kajastavad lihtsalt ehituse lõppfaasi objektil ja palju vanemad ehitustegevuse kihid asuvad sügavamal mäe sees.

Soojapuuduse tõttu sureb Suur Vaim Lumawig, kelle kaks poega olid pannud veed maa tarbima, kas teisele mäele või kuskile mujale sama mäe alla ja toob neile tule.

Esimese teema eel andis moderaator Gustav Jahn VG aretusprogrammi juht igaühele kolm küsimust, millele palus kohe vastata. Küsimused olid: Millisena näed sina punast tõugu lehma aastalmilline on globaalne populatsioon selleks ajaks ja kui valmis ollakse lisama kliimamuutustega seonduvat aretusprogrammi.

Erinevate tougide liikmete mootmed

Seejärel läksid grupid vastuste üle diskuteerima. Töögrupis, kuhu minagi kuulusin, oli viis aktiivset arutlejat Taanist, Rootsist ja Soomest.

Eesti kutsuti Põhjamaade punase tõu aastakoosolekule

Oli huvitav jälgida, ja ka ise kaasa rääkida, millised suunad ja mõtted on Põhjamaade aretajatel. Ehk punase tõu aretusmaterjaliga ristatakse teisi, peamiselt holsteini, tõuge. Samuti oli kõne all piima kuivainesisalduse tõstmisega seotud võimalused. Kõikide gruppide kokkuvõtte tulemusena selgus, et 10 a perspektiivis tuleb punase tõu aretuses rõhku panna globaalsusele, ekslusiivsusele, eetilisusele, püsivusele, turu küsimustele, unikaalsusele ning sobivusele erinevatesse tootmissüsteemidesse.

Loomulikult rõhutati, et punane tõug on alternatiiv holsteini tõule ja peeti vajalikuks tõu erisusi enam rõhutada ning esile tõsta. Teise teema ehk VR strateegia raames arutleti võimaluste üle, milliseid vahendeid soovivad aretusorganisatsioonid lisada VR aretusstrateegiasse, kuidas panustatakse ning kuidas VR koostöös teiste aretusorganisatsioonidega sellesse kõigesse panustavad.