Foto laiendatud liikmest

Kliimasõbralik ja mõistliku hinnaga elektritootmine, kus kasutatakse energiatõhusaid digitehnoloogiaid, tekitab elektritööstuse arengus positiivse sünergia ja see kandub üle teistesse valdkondadesse, tekitades seal arengutõuke ja kasvu. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

Foto laiendatud liikmest Kuhu minna peenise suurendamiseks

MTÜ Eesti Fotopärandi arenguseminaride tulemus: tegevusplaan ja rahastusvõimalused Eesti erinevate mäluasutuste töötajaid ja ajalooliste fotode entusiaste kogunes seminaridele 12, seminare juhtis konsultant Ülle Puustusmaa. Suur tänu seminaridel osalejatele!

Foto laiendatud liikmest Folk retseptid, kuidas suurendada liikme suurust

Koostati ka loend potentsiaalsetest tuluallikatest, mille abil ühingu eesmärkide täitmist toetada. Plaanitavate tegevuste seas on muuhulgas liikmelisuse laiendamine asutustele, ühingu eesmärkide täitmiseks liikmete kaasamine ja seeläbi võrgustiku tugevdamine, erialaspetsiifiliste teenuste arendamine ja pakkumine, et oleks võimalik värvata abijõude, Ajapaiga rakenduse käigushoidmine, muudatused kodulehel jm.

Foto laiendatud liikmest Liige meeste suurendusvideo

Vaata täpsemalt tegevusi Tuluallikate loend sisaldab koolitusi fotokogudega tegelevatele spetsialistidele, ekspertide vahendamist, teemaekskursioone, Ajapaiga liidestust kohalike omavalitsuste veebilehtedega, erinevatest projektidest potentsiaalselt laekuvat tulu näiteks juhendmaterjalide koostamine. Vaata täpsemalt tuluallikaid Ootame kommentaare ja ettepanekud valminud tegevuskava ja tuluallikate kohta 7.

Aitäh kõigile kaasamõtlejatele! Posted on.

Foto laiendatud liikmest Mazi suurendada liikme suurusi