Suurendab noukogu liiget

Aktsiate eest tasumisel loetakse märkija nõustunuks käesolevas otsuses sätestatud tingimustega. AS Baltika aktsiakapitali suurendatakse kuni 40 miljoni krooni 2,56 miljoni euro võrra ja aktsiakapitali uus suurus on kuni krooni 14 eurot.

Mis suurus on hiiglaste liige

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu juhatus jätkab viieliikmelisena Jun 21 Juhatus valib uue esimehe oma järgmisel koosolekul. EMSNi juhatus võib põhikirja järgi olla 3 kuni liikmeline ning juhatuse liikme volitused kehtivad kolm aastat.

Tee vaakumpump, et suurendada liige

Veiko Belialsi sõnul annab EMSNi juhatusse kuulumine võimaluse panustada veel enam säästva metsanduse arendamisse ning säästva arengu põhimõtete rakendamisse, tõsta ühiskonna teadlikkust säästva metsamajanduse rollist kestliku arengu eesmärkide saavutamisel.

Regino Kask sõnas, et oluline on jätkata koostööd EMSNi ja Eesti Maaülikooli vahel ning teaduspõhiste otsuste langetamiseks tõhustada meievahelist info- ja teabevahetust.

Umbes suurus mees peenise

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

PEFC-märgis tootel annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.