Kui liige 12 kella. AS-i Eesti Telekom korralise üldkoosoleku kutse

Tervise- ja pereteenuste kabinet andis välja käskkirjad haiglate ja muude tervishoiuasutuste avamise kohta. Lugeda nimetatud isikud valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest.

Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu Koosolekust osavõtjate registreerimine algab Registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast äri registrist, kus juriidiline isik on registreeritud Eesti juriidilistel isikutel koopia Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päevamillest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada seadusjärgne esindusõigus ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri tehinguga antud volitus ja esindaja isikut tõendav dokument.

Sportimisel siseruumides peab arvestama piirangutega Alates 3. See tähendab, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Fun with Music and Programming by Connor Harris and Stephen Krewson

Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka need paaristrennid, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennise paarismäng. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ja -tegevused on endiselt keelatud. Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele sh veekeskustes.

Kui liige 12 kella

See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest arvesse läheb ka juhendaja ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

Language switcher

Alates Kui liige 12 kella Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele. Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele.

Kui liige 12 kella

Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Võistlused on lubatud piirangutega Alates 3. Üritus peab lõppema hiljemalt kell Alates 3.

Kui liige 12 kella

Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata. Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad Saunad ja ujulad on suletud Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.

Kui tegemist on maa-alaga, kus asub ehitisena saun, peab see jätkuvalt olema suletud.

Kui liige 12 kella

Korraga tohib välialal viibida kuni liikmelistes rühmades maksimaalselt inimest. Erandina tohivad kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena sauna Suurenda liige Stretch inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

Õige on väiketäht: baltisaksa aadlike armee. Landeswehr ei ole kursiivis. Greater Horn of Africa võiks olla Aafrika Sarve suurpiirkond vastandina lihtsalt piirkonnale. Vt nt Maire Raadiku artiklit "Mida eurotõlkijad keelenõust küsivad?