Kuidas teada saada, millist meest liige liige

Temast kui iseseisvast infiniitvormist on alust rääkida seetõttu, et süntaktiliselt käitub ta nimisõna laadselt. Näiteks, kas nad tahaksid suuta regulaarselt pereõhtut pidada või tulla enesega paremini toime?

Pidage nõu nende millist meest liige liige üle Te ei pea tegema seda üksi. Nõupidamine aitab teil aidata teisi.

Räägi kõigiga

Jumal on kutsunud teid teenima oma koguduse liiget või perekonda vastavalt nende vajadustele. Kuidas teada, mis need vajadused on? Lahenduseks on nõupidamine, mis on olnud Kirikus väga tähtsal kohal. Me arutame, mille üle peaksime nõu pidama, ja seejärel keskendume järgmistele teemadele: Nõupidamine Taevase Isaga.

TEISTMOODI MAANDAMINE

Nõupidamine liikme või perekonnaga, keda teenite. Nõupidamine teenimiskaaslasega. Nõupidamine teistega, kes on määratud sama liiget või perekonda teenima. Oluline on ka nõupidamine juhtidega.

MAIS FOOKUSES

Mille üle nõu pidada? Üksteise teenimise juures on oluline mõista teise vajadusi. Kuid mis laadi vajadused need võivad olla ja kas peaksime teadma midagi rohkemat kui vajadused? Vajadused võivad olla väga erinevad.

Kuidas teada saada, millist meest liige liige Keskmise normaalse liikme suurus

Need, keda me teenime, võivad kogeda emotsionaalseid, rahalisi, psühholoogilisi, hariduslikke või mõnda muud liiki katsumusi. Mõned vajadused on tähtsamad kui teised.

Kuidas aru saada, et teatud inimene on see õige sinu jaoks?

Mõnede vajaduste puhul me saame ise aidata, teiste puhul aga peame teisi appi paluma. Püüdes aidata ajalike vajadustega, ei tohi me unustada, et meie kutse teenida tähendab muuhulgas aidata neil areneda lepingurajal ja valmistuda võtma vastu preesterluse talitusi, mida on vaja ülenduse saamiseks. Peale üksikisiku või perekonna vajaduste üle arutamise peaksime püüdma õppida tundma ka nende tugevusi.

Kuidas teada saada, millist meest liige liige Maardeained videoliige suurendamiseks

Millega neil abi vaja ei ole? Millised on nende oskused ja anded, millega nad võiksid õnnistada teisi? Millised on nende ainulaadsed võimed, millega aidata ehitada Jumala kuningriiki? Kellegi tugevuste mõistmine võib olla sama oluline kui tema vajaduste mõistmine. Nõupidamine Taevase Isaga Üks meie usu peamisi põhimõtteid on, et Taevane Isa kõneleb oma lastega vt 9.

Kui saame uue ülesande kedagi teenida, peaksime Taevase Isaga palve kaudu nõu pidama, et selle Kuidas suurendada paksuse munn video vajadusi ja tugevusi mõista. Palve kaudu nõupidamise protsess peaks jätkuma kogu meie teenimisülesande vältel.

Kuidas aru saada, et mees tahab sind vaid su raha pärast?

Nõupidamine liikme või perekonnaga, keda teenite See, kuidas ja millal me liikme või perekonnaga, keda meid on teenima palutud, ühendust võtame, sõltub olukorrast, kuid väga oluline on selle isiku või perekonnaga otse nõu pidada, et luua side, mõista nende Kuidas teada saada, muuhulgas seda, kuidas nad soovivad, et neid aidataks.

Mõnede küsimustega tuleb võib-olla oodata, kuni on tekkinud usalduslik side. Kuigi selle loomiseks pole ühte kindlat moodust, võiksite proovida järgmist: Uurige välja, kuidas ja millal neile sobib, et nendega ühendust võetakse. Õppige tundma nende huvisid ja tausta. Pakkuge välja viise, kuidas võiksite neid aidata, ja küsige nende arvamust. Usalduse tekkides võiksite arutada selle inimese või perekonna vajadusi. Esitage küsimusi Püha Vaimu juhatusel.

Riigikogu liige Jaak Madison läks abipolitseinikuks ja avastas, et pättide seas on väga palju võimalikke EKRE valijaid. Nädala Tõniste Saksamaal ettevõtjad ei teagi, mis asi on alkoholiaktsiisi tõus.

Millised on nende perekondlikud või isiklikud eesmärgid? Näiteks, kas nad tahaksid suuta regulaarselt pereõhtut pidada või tulla enesega paremini toime?

Kuidas teada saada, millist meest liige liige Kuidas liikme suurus mojutab seksi

Kuidas saame neid nende eesmärkide ja katsumustega aidata? Millised evangeeliumi talitused neid veel ees ootavad?

Pidage nõu nende vajaduste üle

Kuidas saate neid selleks valmistumisel aidata? Nõupidamine teenimiskaaslasega Kuna te ei pruugi teenitava liikme või perega suheldes alati kaaslasega koos olla, on tähtis paarilistena inspiratsiooni otsides tegevusi kooskõlastada ja nõu pidada. Siin on mõned küsimused, mille peale mõelda: Kuidas ja kui tihti te kaaslastena üksteisega nõu peate?

Kuidas saate rakendada oma millist meest liige liige tugevusi, et liiget või perekonda nende vajadustes aidata?

Leidmiseks vajaliku usu arendamine

Mida olete pärast viimast omavahelist vestlust liikme või perekonna kohta õppinud, mida olete kogenud või milliseid õhutusi saanud? Nõupidamine teistega, kes on teenima määratud Aeg-ajalt oleks hea pidada nõu teistega, kes on määratud teenima sama isikut või perekonda, keda teie teenite.

Kui viimases koguduse nõukogus üheskoos koguduse vajadusi arutati, jagas piiskop välja päästeülesanded. Need neli said ülesandeks halvatule appi minna. Nad ei pääsenud uksest sisse. Olen kindel, et nad tegid kõik, mis suutsid, kuid lihtsalt ei pääsenud läbi. Ma annan teile lubaduse. Kui järgite seda nõuannet, saate juhatust, et teada, kes, kus, millal ja millist kristlikku hoolekannet vajab.

Kõik õigused kaitstud.

Nõupidamine Taevase Isaga

Prinditud Eestis. Originaali pealkiri: Ministering Principles, September Need pole mõeldud hoolealustega jagamiseks. Kui me õpime tundma inimesi, keda me teenime, siis õhutab Püha Vaim meid teadmisega, millist sõnumit nad lisaks teie hoolitsusele ja kaastundele vajavad. Russell Ballard, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhataja.

Scott Lloydi tsitaat. Koos nõupidamise tähtis osa on ka suhete loomine.