Suurenda motete liige

EELK-s on ilmselged identiteedikriisi tunnused ning selle tunnetatavad ja nähtavad tagajärjed. Hoolimata linlikest maneeridest on mees ise pärit ühest väiksest Ida-Soome talust. On üldse pensionifondi kogujal lootust inflatsiooni eest ära joosta? Kutses määratud tähtajaks registreerus mõttetalgutele 73 inimest. Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist.

Selgitus: Töörühma töökorraldus; Mõttetalgute organiseerimine; Kokkuvõtted ja Raamatukogunduse mõttetalgud avalik üritus Toimumisaeg: päev täpsustamisel mai Asukoht: kokkuleppel Töövorm: raamatukogunduse mõttetalgud Kirjeldus: Raamatukogud üle maailma tegelevad üha enam SDG-de sidumisega oma tegevustesse, edasijõudnumad riigid juba taotlevad ELi fondidest toetusi just SDG projektide elluviimiseks.

Kandlemees Sander - Luunja Mõisa roosiaed simman, I osa

RVL, kontaktivaba laenutuse ja raamatud liikuma arendused selleks hetkeks - arenduse kitsaskohad ja võimalused. Mõttetalgutele on oodatud kõik, kes tahavad Eesti raamatukogunduses aktuaalsest küsimustes kaasa mõelda. Soovitav osalejate arv Aktiivsele mõtteööle eelneb ergastav loeng huvitavalt lektorilt 3.

Kinnisvara hinnalangust pole mõtet oodata

Lisa 1. Tegutsemisaasta fookuses oli eriolukorrast tingitud päevakajaline teema — raamatukogu ruum kui teenus Koosolekud 4. Sellele eelnes pikem arutelu listis. Arutati ja võeti vastu otsuseid mõttetalgute korraldamise ning ülesannete jagamise osas.

Liikmete suuruse teismelised Seksuaalse elundi suurendamise tottu

Samuti otsustati käesoleval aastal kustutada töörühma liikmete nimekirjast mitteaktiivsed liikmed. Mõttetalgud Seekordsed Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Uue mõtte töörühma mõttetalgud vol 7 "Raamatukogu ruum kui teenus" toimusid Cisco virtuaalses keskkonnas Webex.

Uue reaalsuse valguses arutleti selle üle, missuguseid võimalusi pakuvad raamatukogu füüsiline ja virtuaalne ruum? Kuidas on virtuaalset ruumi kasutatud eriolukorra tingimustes? Millised uued lahendused ja teenused on võimalik ja mõistlik üle kanda ka tavaolukorda? Kutses määratud tähtajaks Suurenda motete liige mõttetalgutele 73 inimest. Reaalselt liitus seminari toimumise ajal keskkonda 55 inimest, kuid teame hiljem saadud tagasisidest, et mõnedki registreerunud otsustasid koonduda kambakesi ühe seadme taha.

Mõttetalgute salvestus on järelevaadatav. Sündmuse salvestust oli Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valm, Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas, Viljandi Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Veronika Raudsepp Linnupuu ja Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja Jane Makke jagasid oma raamatukogude kogemusi, eriolukorrast tingituna kasutusele võetud uusi lahendusi ja mõtteid selle kohta, milliseid neist lahendustest on mõistlik üle kanda tavaolukorda.

Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised Ikka toimekalt edasi!

Riigireformijad käisid lauale viimased mõtted

Detsember seisuga kuulub töörühma 17 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann.

Tegutsemisaasta fookuses oli kasutajasõbralikud teenused ning uuenduslikud e-lahendused. Töörühma liikmed kasutasid omavaheliseks suhtlemiseks peamiselt meililisti. Koosolekud Töörühma kokkusaamine toimus Arutleti uue mõtte töörühma tegevuse ja korraldatavate mõttealgutega seotud küsimusete üle, jagati ülesanded.

Otsustati, et mõttetalgute fookuses on e-lahenduste arendused, nende tutvustused ja kaasava arutelu korraldamine. Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis Ürituse eesmärgiks on arenduste tutvustamine, arendustest tuleneva kasu viimise võimalustest raamatukogu kasutajatele ja kuidas raamatukoguteenuse väärtus seeläbi suureneb.

Mõttetalgute eesmärgiks oli teha ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu tehtud ja plaanitud muudatustest tervele raamatukoguvõrgule, sh erinevate raamatukogutüüpide võimekuse ja efektiivsuse kasvatamine ning üleriigiline raamatukoguteenuse mõju kasvatamine.

Uue teemana on ka raamatukogud kasvatamas erinevate tehnoloogiliste lahenduste arendamist ja aksutamist.

Maailma liikmete suurus Liikme suurendamine Harjutused Abi

Urmas Sinisalu ettekanne keskendus tehisintellekti kasutusvõimalustele, kus projekti raames teostatakse detailanalüüs ja töötatakse välja prototüüp testimaks, kas masinõppe ja tehisintellekti võimalusi kasutades on võimalik Eestis ilmunud väljaandeid märksõnastada automaatselt ja väiksema tööjõukuluga, kas märksõnastamine on objektiivne, asjakohane ning tugineb täielikult Eesti märksõnastikul EMS.

Projekt toetab eesti keele tehnoloogiate arendamist. Teist tehisintellekti võimalustel põhinevat projekti tutvustas Mare Kurvet. Kasutajate küsimustele vastamine professionaalsete infospetsialistide ja usaldus-väärse info toel toetab kasutajate infovajaduste täitmist ning elukestvat õpet. RRi eesmärk on arendada välja lahendus, mida edaspidi saavad kasutada ka teised raamatukogud. Kokku osales mõttetalgutel 50 inimest.

Suri kunagine riigikogu liige Jevgeni Tomberg

Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann. Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukoguteenused ja lugejasõbralikkus. Koosolekud Töörühma kokkusaamine toimus 1.

Mõttetalgud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma korraldusel toimusid Rahvusraamatukogu väikeses saalis 9.

Liikme suurus 21 cm. See on normaalne Kuidas ma saan suurendada munn ja nende fotosid

Eesmärk oli heita pilk käesoleva aasta Päeva täitsid sisuga andmekaitsega tegelevate spetsialistide Liisa Suurenda motete liige ja Marianne Meiorgi ettekanded. Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Liisa Ojangu tutvustas uue määrusega kaasnevat laiemat mõju kogu ülejäänud seadusandlusele ning julgustas aktiivselt nende kodulehte kasutama, sest seal on juba praegu palju materjali. Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorg kõneles suurest tööst, mis Rahvusraamatukogul on olukorra kaardistamisel ning andmete töötlemise analüüsi juures praeguseks tehtud, milliseid uuendusi peavad nad oma dokumentatsiooni sisse viima, milliseid tehnilisi lahendusi arendama, et jõuda läbipaistva ja arusaadava tulemuseni.

Selleaastase mõttetalgute peateemaga seonduvalt viisime ürituse eel raamatukogude seas läbi infokorje.

Täisliige osaleb ise või erandkorras volitab teise liikmesorganisatsiooni ENLi üldkoosolekul hääletama. Täisliige hoolitseb, et esindaja on kursis arutlusele tulevate teemadega ja valmis kaasa rääkima. Oluline on, et esindaja lähtuks oma organisatsiooni seisukohtadest ja lesindaks oma organisatsiooni arvamust vastavates küsimustes.

Uurisime Eesti raamatukogude isikuandmete kogumise praktikat, seda, kas Eesti raamatukogud vajavad uuenenud andmekaitse üldmääruse valguses täiendavat selgitustööd või abi ning tahtsime teada, millised on lugejate ootused raamatukogudele raamatukogutöötajate hinnangul.

Ülevaade raamatukogudele suunatud infokorje tulemustest näitas ära suuremad erisused ja murekohad, millega raamatukoguhoidjad ühiselt peaksid lahendusi leidma. Küsitluste põhjal võib julgelt väita, et on pakiline vajadus töötada välja arusaadavad raamatukogukesksed juhendid isikuandmetega tegelemisel. Grupitöödes keskendusime raamatukogude mõjule ühiskonnas ning hästi toimivatele ja kasutaja ootustele vastavatele teenustele.

Raudsepp Linnupuu märkmed ettekandest Rahvusraamatukogu andmekaitse ja õigusinfo juhtivspetsialist Marianne Meiorgi ettekanne. Infokorje tulemuste tutvustus Veronika Raudsepp Linnupuu Uue mõtte töörühma liikmete artiklid, kirjutised Aasta tuleb esinduslik : ERÜ juhatuse, sektsioonide ja töörühmade juhtide ülevaade plaanidest Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juhid on Veronika Raudsepp Linnupuu ja Kristel Veimann vt.

Brüsseli tipplobistid istutavad mõtteid ametnike pähe

Tegutsemisaasta fookuses oli rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudel. Töörühma kokkusaamine toimus Otsustati, et uue mõtte Suurenda motete liige korraldatavate mõttealgutega seotud küsimused. Mõttetalgud toimusid Seekordse kohtumise eesmärk oli tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks. Kai Välbe dokument: ERÜ mõttetalgud Kristina Pai ja Aiki Tibar Mida teevad meie kolleegid teenuse Suurenda motete liige ja lugejauuringute osas välismaal ning mida me saaksime nende kogemusest õppida.

Suurendada maitsetaimi liige Toeline suurus mees liige

Annika Aas Tartu Linnaraamatukogu ajutiselt eemal 2. Karin Evik Vedu raamatukogu Tartumaa 3. Signe Jantson Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 4. Vallo Kelder Tartu Ülikool 5. Anne Kliimask Tartu Ülikooli Raamatukogu 6. Krista Lepik Tartu Ülikool 7. Kristina Pai Tartu Ülikooli Raamatukogu 9. Reelika Pukk Tartu O. Lutsu nim.

  • Semi-Dick foto ja suurus
  • Kas pensionikogumisel on üldse mõtet?

Linnaraamatukogu ajutiselt eemal Veronika Raudsepp Linnupuu Viljandi Linnaraamatukogu Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu Signe Susi Kadri Tomson Eesti Rahvusvaheline Kool Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu Kristel Veimann Eesti Rahvusraamatukogu Kaie Viigipuu-Kreintaal Tallinna Keskraamatukogu ajutiselt eemal Detsember seisuga kuulub töörühma 19 liiget, neist 3 kolm ajutiselt eemal.

Töörühma juhid 7. Koosoleku osana külastati Tartu Kõrgema Kunstikooli meediaosakonda, arutleti töörühma juhtimisküsimusi, pandi paika aasta teise poole plaanid ning vahendati päevakajalist infot. Koosolekutel oli peamiseks arutlusteemaks ERÜ arengukava, töörühma tegevus, sh maikuus toimuvate mõttetalgute korraldusküsimused.

Seekord said ülesantud teemadel arvamust avaldada ka need, kes kohale tulla ei saanud.

Suurenda liikme laiust Faktid liikmete liikmete kohta

Vastuseid laekus 10 kümnelt inimeselt. Päeva esimeses pooles aitasid teemadesse sisse elada lektorid Veiko Sepp ja Taavi Tamm. TÜ Pärnu Kolledži disainipõhise innovatsiooni peaspetsialist Taavi Tamm rääkis uute teenuste disainist raamatukogude kontekstis. Päeva Suurenda motete liige pooles viidi läbi mõttetalgud maailmakohviku meetodit kasutades. Arutlusel oli kolm suurt teemat: raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogu teenus ja raamatukoguhoidja pädevus. Ingliskeelse ülevaate koostas Veronika Raudsepp Linnupuu ning edastas selle Mitmed töörühma liikmed osalevad septembris käima lükatud raamatukogunduse arendusdokumentide koostamisel.

Tegu on ERÜ erinevaid töörühmi ja raamatukogude esindajaid ühendava tegevusega.

Mõneti on see kurb, sest EELK on aastate jooksul oluliselt muutunud ja vajab seetõttu ka põhikirja ja kirikuseadustiku muutmist.

Strateegiliste arendusdokumentide koostamist veab Ragnar Siil. Aruande koostas: Veronika Raudsepp Linnupuu Detsember seisuga kuulub töörühma 18 liiget, töörühma juht on Veronika Raudsepp Linnupuu vt.

  • Zoom Dick kuni 15 Watch
  • Brüsseli tipplobistid istutavad mõtteid ametnike pähe

Teise tegutsemisaasta fookuses oli IFLA trendiraportile kujundatud Eesti raamatukoguhoidjate seisukohtade tutvustamine. Märtsis kirjutas töörühma juht sama dokumendi põhjal artikli järgmisele ERÜ aastaraamatule. Töörühma koosolekud toimusid Viljandi Linnaraamatukogus Töörühma juhti kutsuti töörühma tööd ja tulemusi tutvustama mitmele rahvusvahelise konverentsile ja seminarile: Ettekande pealkiri.