Suurenda oliga,

Eemaldage töö käigus võimalik pinnale tagasi tekkinud liigne õli ja poleerige põrand uuesti. Keelereeglite rakenduses kehtib tänapäeval üldiselt kirjutamata põhimõte, et see, mida oled koolis õppinud, seda võid järgida ka edaspidises elus. Siis parandas mind hea kolleeg, öeldes — õigusega —, et küllap olen lõpetanud ikka Tartu Riikliku Ülikooli, nagu oli selle nimetus ndail.

Suur täht ei suurenda, väike täht ei vähenda Reegli tuum on siiski jäänud lihtsaks: pärisnimed käivad suure tähega, üldnimed üldiselt väikesega, üksnes teatavail tingimusil ka suurega. Mul on suure ja väikese algustähega kaks lugu. Kui otse ülikoolist tulnuna vormistasin tollases keele ja kirjanduse instituudis tööle asumise pabereid, kirjutasin, nagu olin värskelt õppinud, et olen lõpetanud selle ja selle ülikooli filoloogiateaduskonna.

Mu töölevõtja, instituudi teadussekretär, parandas: Filoloogiateaduskond käib suure tähega.

Politsei oli Viljandi folgil kohal suurendatud jõududega

Teist puhku olin mitu head aastat hiljem oma eluloos märkinud, et olen lõpetanud Tartu Ülikooli. Siis parandas mind hea kolleeg, öeldes — õigusega —, et küllap olen lõpetanud ikka Tartu Riikliku Ülikooli, nagu oli selle nimetus ndail. Allüksused ja liidetud asutused Mõlema loo taga on muudatus, ühel juhul oli muutunud asutuse nimetus, teisel juhul algustähereegel.

Fotoliigese suuruse norm

Keelereeglite rakenduses kehtib tänapäeval üldiselt kirjutamata põhimõte, et see, mida oled koolis õppinud, seda võid järgida ka edaspidises elus. On küll üks mööndus, kuid selle juurde tuleme hiljem.

Mu töölevõtja pidi olema õppinud, et asutuste allüksusi kirjutatakse suure tähega, selliseid näiteid leiame reeglitest Mina ja mu eakaaslased olime aga õppinud Tänapäeval võib allüksuste reegli järgimist raskendada see, et mõnikord ei ole kirjutajale täpselt teada, mis on ühe või teise üksuse staatus.

Foto seksuaalne liige ja selle suurus

Kuid siin tasub tähele panna, et sageli seisab sellise allüksuse nimetuse ees tema ülaasutuse nimetus. Tartu Ülikooli kunstimuuseum kuulub ju ilmselgelt ülikooli koosseisu — võrdle Eesti Kunstimuuseum, Eesti Meremuuseum või Eesti Arhitektuurimuuseum, mille nimetusest ei nähtu ühtki ülaasutust.

Sama laadi allüksuste nimetusi on ka nt Tartu Ülikooli botaanikaaed, Tallinna Ülikooli akadeemiline raamatukogu, Tallinna Ülikooli kirjastus, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut, Tallinna Linnamuuseumi Kalamaja muuseum. Tõsi, igast nimetusest ülaasutus ei selgu, nt Rakvere linnakodaniku muuseum ja Eesti politseimuuseum võiksid nimetuse järgi olla ka iseseisvad asutused, kuid käivad mõlemad tegelikult Virumaa muuseumide sihtasutuse, ametlikumalt SA Virumaa Muuseumid alla.

Rasked juhtumid on ka need, kui varem iseseisev asutus saab liitmise või ühendamise teel mõne teise asutuse osaks, sel juhul kipuvad omavahel võistlema iseseisva asutuse Suurenda oliga pärit suurtähe võimalus ja allüksuse staatusele vastav väiketäht.

Peenis teismeliste suurustes

Nagu allüksuste nii on ka asutuste algustähe põhimõtted aegade jooksul teinud läbi mõne muutuse, millest üks tähtsamaid on küllap Need kolm on tüüpilisi nimenäiteid ja nende kirjutamisega saadakse enamasti hakkama niisama hästi nagu nt koha- või isikunimedega. Kui paneme ettevõttenimede nagu Salvo või Vanemuise juurde Suurenda oliga, nagu tehas või teater, hõlmab selline algustähe küsimus ka neid: kas kirjutada Vanemuise teater või Vanemuise Teater?

Suurtäht on võimalus, mitte kohustus Reeglistuses on siin Seega võime soovi korral kirjutada Tänavapuhastuse Aktsiaselts, Eesti Keele Instituut, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Viljandi Linnavalitsus, Tallinna Arte Gümnaasium või siis Suurenda oliga väiketähega tänavapuhastuse aktsiaselts, eesti keele instituut, Eesti kunstimuuseum, Tartu mänguasjamuuseum, Viljandi linnavalitsus, Tallinna Arte gümnaasium.

Hoolimata mõne rõhuasetuse teisenemisest ei ole reegli põhisisu aegade jooksul muutunud ning samaks jäi ta ka Kui asutust pole, ei ole otsest vajadust ametlikkuse rõhutamise järele, nagu näiteks nimetuses energia avastuskeskus — seda teaduskeskust pidav asutus on hoopis SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus.

Väiketäht on hea lahendus ka siis, kui asutuse nimetus on aja jooksul muutunud: Tartu ülikool sobib ühtviisi hästi nii Suurenda oliga Vabariigi Tartu Ülikooli, Tartu Riikliku Ülikooli kui Suurenda oliga Tartu Ülikooli kohta. Nagu näeme, on reeglis endas ette antud valik: kui soovite väljendada üht, tehke nii, kui teist, siis teisiti.

Reegel ei saa ette öelda, mis valik mingis olukorras teha, kuid koos reegliga saab anda soovitusi.

Töö koosneb mitmest etapist ja selleks läheb Teil vaja lihv- ja poleerimismasinat. Kui põrandalakk moodustab puidu pinnale kulumiskindla kihi, siis põrandaõli ei moodusta pinnale kihti, vaid tungib puidu sisse. Nii tekib vastupidav pind, mis kaitseb põrandat kulumise ja määrdumise eest. Õlitatud põrand nõuab hoolikamat hooldust kui lakitud põrand.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna Ütlesin eespool, et koolis õpitu ei muutu hilisemate reeglimuutuste tõttu valeks, kuid paratamatult kehtib see rohkem isiklikus Suurenda oliga vähem ametisfääris, sest töö võib nõuda ka ümberõppimist.

Õpetaja järgib ainekava, ajakirjanik ja toimetaja kokkuleppeid, mille eesmärk on tagada väljaande Suurenda oliga stiil ka nendeks juhtumiteks, kus võrdväärseid valikuvõimalusi on mitu. Sirvisin kolme kodus näppu juhtunud ajalehte, üks üleriigiline päevaleht, üks maakonnaleht ja üks üleriigiline nädalaleht.

Kõigist kolmest paistis välja kokkulepe kirjutada asutuste nimetusi pigem väiketähega, st mitte nende ametlikkust rõhutades: tervise arengu instituut, politsei- ja piirivalveamet, Harju maakohus, sotsiaalministeerium, Rakvere haigla, andmekaitse inspektsioon, Pärnu linnavalitsus, Tallinna Jaani kogudus, usuteaduste instituut.

Account Options

Hakkas silma ka küsimuskohti, nagu mõne õppeasutuse nimetus ja lühinimetused. Pilt Suurenda oliga ju ilus ühtlane, kui näiteks Harju maakohtu või Pärnu linnavalitsuse kõrval seisaks ka Tallinna ülikool või Tartu ülikool. Viimaseid kirjutatakse siiski sageli üksnes suure tähega. Kas põhjus võib olla ka selles, et suurel ja väikesel algustähel tajutakse vahet: nagu Eesti Pank on midagi muud kui Eesti pank, võib ju ka Tartu Ülikool olla muud kui Tartu ülikool.

Samas saame sageli ilma algustähte vaatamatagi aru, kas jutt käib meie riigipangast või mõnest muust Eestis tegutsevast pangast, rahvusülikoolist või nt maaülikoolist. Mõne asutuse suurem tundlikkus oma nimetuse väiketähega kirjutamise suhtes paneb meenutama Väikese tähega kirjutamine näikse nagu tähtsa asutuse Suurenda oliga tükki ära võtvat.

Kuigi ühtki reeglit ei saa ega tohikski rakendada tuima paindumatusega, ikka on erandeid ja lõtkuruumi — see kehtib ka väiketähe kasutuses —, tuleks vältida ka teist äärmust, tingimusteta suurtähenõuet.

Asutuste ametlike täisnimetuste suure tähega kirjutamist on seesama Miks me ei võiks siis vabaneda hirmust, et äkki peab üht või teist keelendit — ma ei mõtle siin Vanemuise, Marati, Selveri ega Eesti Energia laadseid nimesid — kirjutama suure tähega.

Kuidas reguleerida laienenud liige

Sellise suunamuutuse tegi reeglis ka Emakeele Seltsi keeletoimkonna Väiketäht eristab lühinimetust täielikust Suur täht on viidanud asutuse ametlikule täisnimetusele, sellest tingimusest on loomulikul moel tulenenud teine tingimus, mille kohaselt võib lühinimetuses suurtähest loobuda.

Väiketäht rõhutaks, et kasutatav nimetus pole ametlik, täielik. Varasemais reegleis on siiski tehtud vahet ametlikel lühinimetustel ja harilikel lühendistel, nt Kingissepa nimeline Tallinna Riiklik Akadeemiline Draamateater.

Nn ametlike lühinimetuste mall näib keeles edasi elavat mõnes kohanimelise täiendsõnaga nimetuses, nagu keskerakond, reformierakond vrd täisnimetused Eesti Keskerakond, Eesti Reformierakonddraamateater, linnateater Eesti Draamateater, Tallinna Linnateaterkaubamaja Tallinna ja Tartu kaubamaja, mida haldab Kaubamaja AS.

Praktikas näeb nende puhul sageli suurt algustähte. Suurenda oliga

Liikmete suurus ja suurus

Kõigi sedasorti nimetuste üheks probleemiks näib olevat ka see, et nimetusse on kaasatud kohanimi, mida sinna tegelikult vaja polekski: kui ennast kuvatakse lihtsalt Keskerakonnana, Draamateatrina, Kaubamajana ka nende logodel me kohanime ei näesiis võinuks ka ametlik nimetus olla samasugune.

Praegu on aga tekkinud taas erandrühm: pealtnäha lühinimetused, praktikas käibel nagu täielikud.

Riigiasutuste nimetustes õnnestus sama viga vältida, meil on ametlikult nt Sotsiaalministeerium ja Terviseamet, mitte Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium ega Eesti Terviseamet.

Kui aktsepteerida ametlikke lühinimetusi, tekib ka kohe küsimus, kas selliste hulk oleks lõplik või lahtine, st kas Keskerakonna ja Draamateatri rühma võiksid kuuluda ka nt Kirjandusmuuseum, Linnamuuseum, isegi Muuseum vrd Eesti Kirjandusmuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Pärnu Muuseum?

12 Minute Walk at Fat Burning Pace - Walk at Home

Ning kui erandid sisse seada, kas hakkame neid ka koolis loenditena õpetama? Meenutagem veel kord, et väiketähel on siin täita kindel ülesanne — eristada lühinimetust täielikust.

Kirjutage oma ülevaade

Mõne seesuguse lühinimetuse probleem on lahenenud Suurenda oliga iseenesest, näiteks krediidipanga või Krediidipanga vrd Eesti Krediidipank asemel on meil nüüd hoopis Coop.

Suure ja väikese algustähe reeglid näivad keerulised, kui võtta järjest ette objektide rühmi: asutused käivad üht- kohad teist- kaubad kolmandat moodi.

Kiiresti ja valutult suurendada liige

Kui aga loobuksime mõttest, et suurtäht peab tingimata väljendama millegi suurust või tähtsust, läheb pilt hoopis selgemaks: objektidele pandud tegelikud nimed ehk pärisnimed, olgu Selver, Marat, Coop või Eesti Energia, kirjutame alati suure tähega, muude puhul on suure kõrval alati õige ka väiketäht. Kirjuta kommentaar Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes.

Kommentaari pikkus ei tohi ületada tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata.

Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse Suurenda oliga. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!