Suurendage liiget 30 aasta jooksul

Jõudu on vaja sellepärast, et nagu viimase viie aasta kogemused on näidanud, jätab ebalev retoorika energiatarnijad külmaks. Energiaturg on kõike muud kui vaba. Õige on seegi, et energia on ülemaailmne probleem, kuid sellega seotud lahendused on enamasti kohalikud või piirkondlikud.

Jõudu on vaja sellepärast, et nagu viimase viie aasta kogemused on näidanud, jätab ebalev retoorika energiatarnijad külmaks. Kui me tahame tarnete peatamisi, väljapressimisi ja hirmutamisi ära hoida, peame rohkem tegusid näitama. Kui me energiamahukas elustiil on ohus, peame sellele tegelikkusele otse näkku vaatama ja sellesse mitte passiivselt suhtuma. Kuna Prantsusmaal on tugev tuumaenergiatööstus, ei ole tema sõltuvus Venemaa gaasist nii suur.

Seepärast on ka arusaadav, miks prantslased on alliansi aktiivsusest energiajulgeoleku vallas kõige vähem vaimustunud. Kuid teiste Euroopa riikide jaoks on energiaimport ellujäämise küsimus ning nende muredega peaks tegelema allianss kui tervik.

Selleks ju liitlased ongi. Viimaks oleks ka enesepettus arvata, et probleemi lahendab turg ise. Energiaturg on kõike muud kui vaba. Suurem osa maailma nafta- ja maagaasivarudest on riikide käes, kes ei pea vaba turu põhimõtetest palju. OPECi liikmesriigid manipuleerivad pidevalt hindadega ning üha rohkem on kuulda jutte maagaasikartelli tekkimisest.

Suurendage liiget 30 aasta jooksul

Ja samas kui on selge, et tootjad üritavad oma jõude ühendada, mis ei ole meile kasulik, istume meie ikkagi käed rüpes. See kõik ei tähenda sugugi, et me peaksime kohe 5. Kuid loobuda põhivõimete arendamisest, mis annaksid meile võimaluse panna punkt, kui diplomaatia ja turujõud meid enam edasi ei aita, rõõmustaks ainult vastaspoolt.

Paljud meist võivad end nii ka ühel päeval pimedas toas avastada. Kallis Gal, alustuseks aitäh Sulle, et Venemaa teema juurde tagasi tulid. Olen Sinuga nõus, et Venemaalt Valgevenesse ja sealt edasi liikuvate nafta- ja maagaasitarnete kindlus on tähtis. Ma ei ole aga üldse nõus sellega, kuidas Sa tõlgendad seda viimast kriisi.

Minu arust ei ole naftatarnete ajutisel peatamisel Valgevenele meie praeguse energiajulgeoleku debatiga mingit pistmist. Vaadakem korra ajas tagasi. Nagu me kõik nüüd teame, on Venemaa ja Valgevene lahendanud energiavaidluse, mis ähvardas katkestada Poola ja paari teise Kesk-Euroopa riigi varustamise naftaga.

Enne seda aga oli Valgevene Venemaaga alla kirjutanud lepingule, mis võib mõlemad riigid lõpuks ühendada; arvatavasti on president Lukašenkal sellega suured ambitsioonid. Pole vist vaja lisadagi, et Putin ei vaata Lukašenka ambitsioonidele just hea meelega, ning see selgitabki osaliselt, miks Venemaa ja Valgevene suhted on jahenenud.

Lühidalt, see oli poliitiline võitlus, mis oli ainult juhuslikult energiajulgeolekuga seotud. Lukašenka ja Putini erimeelsused ning Vene nafta- ja maagaasiekspordi keerukus on eraldi teemad ja neid ei tohiks omavahel segi ajada.

Kallis Gal,

Energia on rohkem rahvamajanduse kui rahvusvahelise poliitika küsimus. Kõik NATO liikmed valisid oma energiajulgeoleku tagamiseks teistsuguse tee. Kuid luba mul tulla tagasi meie põhiteema juurde. Ausalt öeldes näib mulle, et siin on tegemist topeltstandarditega. Sa kahtled küll Euroopa Liidu võimes reageerida väljastpoolt lähtuvale ohule, kuid jätad mainimata selle, kas Euroopa riikidel peaks olema sõnaõigus puhtalt Ameerika energiajulgeoleku küsimustes.

Mina küll kahtlen, et eurooplaste mured heitgaaside, kliimamuutuste ja keskkonnakaitse pärast on ka Valges Majas nii olulised küsimused.

Keskkonnaohutusega ei ole nalja: see mõjutab Aafrika ja Euroopa suhteid, sisserännet Euroopasse jne. Euroopa energiajulgeoleku jaoks elutähtsates küsimustes ei ole Euroopal ja Ameerikal paraku ühist kõlapinda. Just selle huvide kahetsusväärse, kuid paratamatu lahknemise tõttu peaks Euroopa energiajulgeolekut juhtima Euroopa Liit ja mitte NATO.

Lõpuks on energia rohkem rahvamajanduse kui rahvusvahelise poliitika küsimus. On huvitav, et Sa tood näiteks Prantsusmaa tuumaenergiatööstuse. Ja NATOt selleks vaja ei olnud.

Ma saan nagu Sinagi aru meie Kesk- ja Ida-Euroopa sõprade murest oma energiajulgeoleku pärast. Kuigi Venemaa valmistab Balti riikidele probleeme, on nad aru saanud, et oma energiavarustuse saavad nad kindlustada lõpuks ainult investeeringute ja tarnete mitmekesistamise teel.

Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis. Osanike koosoleku kokkukutsumine 1 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

 • Konsolideerimisgrupi / majandusaasta aruanne
 • Äriseadustik – Riigi Teataja
 • 12 sentimeetri liige

Osanike koosoleku kokkukutsumise teade 1 Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.

Suurendage liiget 30 aasta jooksul

Põhikirjas võib näha ette teistsuguse teatamise korra. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata 1 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata.

Kallis Christophe,

Kui osanik ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Osanike otsus 1 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt pool osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Äriregistrile esitatavale avaldusele peab lisama osanike otsuse ja põhikirja uue teksti.

Fotokonkurssil võivad osaleda lionid, leedid ja nende pereliikmed. Fotod saata aadressile fotokonkurss lions. Otsime vastuseid ksimustele: Miks meie liikmete arv on langustrendis? Kuidas liikmeskonna suurendamisega edasi minna? Kas vajame piirkonna ühist suurt heateo projekti?

Tuletati meelde, et meil on üks Lions logo, mida kasutada kolmes erinevas värvis. Punaste keelega logo ei tohi enam kasuatada. Foorumi president PID Kalle Elsteri sõnul osales foorumil lionit koos kaaslastega 56 riigist üle maailma, s.

Suurendage liiget 30 aasta jooksul

Foorumit korraldas 25 liikmeline meeskond. Foorum algas neljapäeva õhtul soojenduspeoga Kultuurikatlas.

Bombardier sõlmis NCTD-ga BiLeveli lähisõidukite tarnelepingu

Nelja aasta jooksul valmis foorumi uudne programm ja korraldus. Kõigil kolmel päeval olid põhiteemade ettekanded, arutelud ja kohtumised. Reede pärastlõunal toimus rahvuste paraad Viru hotelli eest läbi Tammsaare pargi Alexela kontserdimajja.

Samal õhtul toimus foorumi avatseremoonia ja Eesti teemaline pidu Alexelas. Laupäeva hommikul oli võimalus kohtuda Lions rahvusvahelise presidendiga ja õhtul toimus foorumi kõige pidulikum sündmus — galaõhtusöök Lennusadamas. Pühapäeva hommikul jätkus programm Leode eestvedamisel e-Lioni ja küberteemadel. Pärastlõunal toimus lõputseremoonia Alexela kontserdimajas.

Neli tundi tööd võimaldas abilisele ühe päeva,12 tundi kolm päeva tasuta foorumil osalemist. Foorumi raames toimus rida konkursse. Thomas Kuti nimelise noorte muusikute konkursi klassikalisel kitarril võitis noormees Özberk Mirac Sarigül Türgist.

Noore saadiku konkursi võitis neiu Alexia Marza Rumeeniast. Diabeedihaigete noortele hypokoerte koolituseks oli kogunenud eurot. Kogutud annetusest anti foorumi lõputseremoonial üle euro tšekk Diabeediühingule 12 hypokoera koolituseks. Ülejäänud eurot annetati piirkonna kaudu LCIF-le. Suur tänu kõigile, kes osalesid foorumi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja rahalise toetamisel! Ta tutvustas Lions piirkonna majandusaasta kokkuvõtet ja andis ülevaate eelmise lionsaasta eelarve täitmisest tulemiga 1 ,10 eurot.

 1. Kas liikme suurus mojutab kasvu
 2. Kas NATO-l peaks energiajulgeolekus olema suurem roll?
 3. 50 suuremalt seksi liige
 4. Kuidas suurendada liikme teismelist 12 aastat
 5. Bombardier sõlmis NCTD-ga BiLeveli lähisõidukite tarnelepingu - Põhja maakonna transiidipiirkond
 6. Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
 7. Pikkuste kiire suurendus
 8. Korge meeste suurus

Eraldi oli kasutusel juubeliaasta lisaeelarve summas eurot. LCI heategevusfondi oodatakse kõikide lionite panust üle maailma. Eesmärgiks on koguda fondi kolme aasta jooksul kokku miljonit dollarit.

Esimesel aastal kogunes juba üle miljoni dollari. Tartu Toome ja Kose klubid on esimestena teinud eurose annetuse. LCIFi vähemalt eurot annetanud klubid saavad rahvusvahelise presidendi vimpli. Poolt hääletas 30 ja vastu 3 hääleõiguslikku liiget. Edasi tutvustas DG Märt Viileberg juhatuse poolt heakskiidetud Eesti piirkonna aasta tegevuskava ja majandusaasta eelarve projekti.

Ta tõi välja seitse olulisemat eesmärki lionsaastaks, millest eriti rõhutas piirkonna liikmeskonna suurendamist ni, koostööd Leo klubidega ja annetamist LCIFile. Eelarve koostamisel on võetud liikmete aasta keskmiseks arvuks liiget. Piirkonna tegevuseelarve tulude ja kulude pooled on 27 euroga tasakaalus. Aerodünaamilisem kabiiniauto ja uus valgustus vähendavad kütusekulu ja suurendavad energiatõhusust.

Suurendage liiget 30 aasta jooksul

Uued autod ehitatakse Bombardieri tootmistehasesse Thunder Baysse Kanadas. Tarne on kavandatud toimuma Pärast katsetamist ja kasutuselevõttu hakkavad autod hooldustööd alustama sellel talvel. NCTD kohta: Põhja maakonna transiidipiirkond on ühistranspordi agentuur, mis pakub NCTD missioon on pakkuda ohutuid, mugavaid, usaldusväärseid ja kasutajasõbralikke ühistranspordi teenuseid.