Suurendatud video ja foto

Sadakond teadet oli Tartumaalt ja Jõgevamaalt; Lääne prefektuuri tööpiirkonnast ligi 50 ning Ida- ja Lääne-Virumaalt kokku Need loovad teravaid ääri ja säilitavad palju detaile. Seda tehakse nii asulates kui ka maanteedel ja kõrvalteedel.

Liikmete suurused tahtedest

Esimesel poolaastal ületas lubatud sõidukiirust kuni 20 kilomeetrit tunnis 10 juhti. Üle 60 kilomeetri tunnis sõidukiirust ületatud juhtumite puhul karistati juhte rahatrahviga kuni trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.

Seda tehakse nii asulates kui ka maanteedel ja kõrvalteedel. Politsei pressiesindaja sõnul sagenevad suvekuudel just liigsuure sõidukiiruse valiku tõttu toimunud liiklusõnnetused. Vale sõidukiiruse valiku tõttu kaotab juht sõiduki üle kontrolli ning sõidab teelt välja või põrkab kokku teise sõidukiga.

Bikuubiline interpolatsioon annab märkimisväärselt paremaid tulemusi ning on arvutuslikult ainult veidi keerulisem.

Praktikas pole sinci-põhise filtri kõik eeldused täidetud päriseluliste digitaalpiltide poolt.

The Division 2 vinkkejä (saksa, monikieliset tekstitykset) tarkistuspisteet, tallennus, skinnit

Lanczosi filtersinci filtri lähend, annab paremaid tulemusi. Bikuubilist interpolatsiooni võib lugeda arvutuslikult efektiivseks Lanczosi filtri lähendiks. Kui pilti vähendada alla mingi piiri, näiteks rohkem kui kahekordselt bilineaarse algoritmi korral, siis ei võta algoritm arvesse sisendi kõiki piksleid, mis põhjustab informatsiooni kadu ja ebatäpseid tulemusi.

Kas ma saan uldiselt liikme suurendada

Triviaalne lahendus on kasutada kastimeetodit, mis käsitleb sisend- ja väljundpildi piksleid kastidena, kus väljundipildi piksli värvus on kõigi selle sisendpikslite värvuste kaalutud keskmine. See tagab selle, et kõiki sisendpiksleid võetakse väljundis arvesse. Puudutage vahekaardil Fotod valikut ja fotod või videod, mis sisaldavad asukohateavet, märgitakse kaardil vastavates asukohtades.

Suurenda liikme labimoot

Saate ka ekraanil kaks sõrme lahku viia, et kaarti suurendada ja vaadata pildistamisasukoha üksikasju. Puudutage foto pisipilti, et vaadata kõiki selles asukohas tehtud fotosid ja videoid.

Foto: Andres Putting Täna, Liiklustalgute ettevalmistusena kogus politsei nädala jooksul inimeste tähelepanekuid probleemsetest kohtades liikluses ning ettepanekuid liiklusjärelevalve kohtade, aegade ja teemade osas. Täna on politsei väljas täiendavate jõududega ning on ööpäevaks oma töö planeerinud inimestelt tulnud enam kui poole tuhande ettepaneku alusel.

Kuvamine albumi alusel: vahekaardil Albumid saate fotosid ja videoid vaadata albumi alusel. Mõned fotod ja videod salvestatakse süsteemi määratud vaikimisi albumisse. PPA liiklusbüroo komissar Riho Tänak kutsub inimesi üles talgutesse panustama ühtehoidvalt ning mõistlikult liigeldes.

Liikme suurused

Kokku sai politsei liiklustalgutele ettepanekut. Tihti toodi probleemina välja jalakäijate poolne teeületamine.